Zgodovinski pregled Geografskega vestnika // The Historical overview of Geografski vestnik (Geographical Bulletin)

Authors

  • Matija Zorn
  • Drago Perko

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV90201

Keywords:

geografija, zgodovina, Geografski vestnik, Zveza geografov Slovenije, Slovenija // geography, history, Geographical Bulletin, Association of Slovenian Geographers, Slovenia

Abstract

Geografski vestnik je znanstvena revija za geografijo in sorodne vede. Izdaja jo Zveza geografov Slovenije. Izhaja od leta 1925 in je najstarejša slovenska geografska revija ter ena najstarejših slovenskih revij sploh. Med revijami, ki še izhajajo, je po starosti na desetem mestu. Od leta 2000 izhajata dve številki letno. Leto 2018 je leto izida jubilejnega devetdesetega letnika revije. V vseh letnikih je bilo na prek 20.000 straneh skupaj objavljenih 989 znanstvenih člankov in 2560 drugih prispevkov.

 

Geografski vestnik (Geographical Bulletin) is a journal of geography and related disciplines published by the Association of Slovenian Geographers. It has been published since 1925 and is therefore not only the oldest Slovenian geography journal, but also one of Slovenia’s oldest periodicals; it is the tenth oldest among the journals still being published today. Since 2000, two issues have appeared per year. In 2018, the journal issued its 90th anniversary volume. To date it has published a total of 989 research articles and 2,560 other articles on over 20,000 pages.

 

References

Andlar, G., Šrajer, F., Trojanović, A. 2017: Classifying the mediterranean terraced landscape: The case of adriatic Croatia. Acta geographica Slovenica 57-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4673

Bohinec, V. 1975: O rojstvu in prvih začetkih Geografskega vestnika. Geografski vestnik 47.

Bohinec, V., Savnik, R. 1972: Kako je nastalo Geografsko društvo Slovenije. Geografski vestnik 44.

Crljenko, I., Kladnik, D., Geršič, M., Čilaš Šimpraga, A. 2017: A comparison of Croatian and Slovenian exonyms. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4653

Gams, I. 1995: 70 let Geografskega vestnika. Geografski vestnik 67.

Gavrilov, M. B., Marković, S. B., Janc, N., Nikolić, M., Valjarević, A., Komac, B., Zorn, M., Punišić, M., Bačević, N. 2018: Assessing average annual air temperature trends using the Mann-Kendall test in Kosovo. Acta geographica Slovenica 58-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1309

Guštin, Š., Potočnik Slavič, I. 2015: Prepoznavanje in prostorska razmestitev konfliktov na podeželju. Geografski vestnik 87-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV87105

Šmid Hribar, M., Geršič, M., Pipan, P., Repolusk, P., Tiran, J., Topole, M., Ciglič, R. 2017: Cultivated terraces in Slovenian landscapes. Acta geographica Slovenica 57-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4597

Hrvatin, M., Zorn, M. 2017: Trendi pretokov rek v slovenskih Alpah med letoma 1961 in 2010. Geografski vestnik 89-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89201

Ilešič, S. 1975: Glavne značilnosti petdesetletnega razvoja Geografskega vestnika. Geografski vestnik 47.

Jansson, P., Linderholm, H. W. 2018: Editorial. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 100-1. DOI: https://doi.org/10.1080/04353676.2018.1438234

Kladnik, D., Kruse, A., Komac, B. 2017: Terraced landscapes: an increasingly prominent cultural landscape type. Acta geographica Slovenica 55-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4770

Kladnik, D., Šmid Hribar, M., Geršič, M. 2017: Terraced landscapes as protected cultural heritage sites. Acta geographica Slovenica 57-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4628

Kovačič, G. 2016: Trendi pretokov rek jadranskega povodja v Sloveniji brez Posočja. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88201

Kretschmer, I. 2008: 150 Jahre »Mitteilungen« – 70 Jahre Selbstverlag der ÖGG. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150.

Kunaver, J. 1998: 70 let izhajanja Geografskega vestnika. Geografski vestnik 70.

Kušar, S. 2013: Geografski obzornik: preteklih 10 let. Popularizacija geografije od leta 2003 do leta 2012. Geografski obzornik 60-3.

Lisec, A. 2016: Vse najboljše, Geodetski vestnik! Geodetski vestnik 60-1.

Lovrenčak, F. 1999: Spremna beseda. Bibliografija Geografskega vestnika 1925–1998. Ljubljana.

Markuszewska, I. 2018: Conflicts between legal policy and rural area management in Poland. Acta geographica Slovenica 58-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1525

Mihai, B., Nistor, C., Simion, G. 2015: Post-socialist urban growth of Bucharest, Romania – a change detection analysis on landsat imagery (1984–2010). Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.709

Mikša, P., Zorn, M. 2016: The beginnings of the research of Slovenian Alps. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88206

Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J., Černič Istenič, M. 2017: Central settlements in Slovenia in 2016. Acta geographica Slovenica 57-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4606

Nared, J., Razpotnik Visković, N., Komac, B. 2015: Sustainable spatial development in the Alps. Acta geographica Slovenica 55-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1969

Ob petdesetletnici Geografskega vestnika. 1975. Geografski vestnik 47.

Opačić, V. T. 2018: Uvodnik. Hrvatski geografski glasnik 80-1.

Perko, D. 1999: V osmo desetico Geografskega vestnika. Geografski vestnik 71.

Perko, D., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2015: A methodology for natural landscape typification of Slovenia. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1938

Perko, D., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2017: Determination of landscape hotspots of Slovenia. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4618

Perko, D., Jordan, P., Komac, B. 2017: Exonyms and other geographical names. Acta geographica Slovenica 55-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4891

Perko, D., Zorn, M. 2008: Zgodovina Geografskega vestnika. Geografski vestnik 80-2.

Perko, D., Zorn, M. 2016: Sedemdeset let raziskovanj na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88207

Perko, F. 2012: 70 let Gozdarskega vestnika. Gozdarski vestnik 70-9.

Pipan, P., Kokalj, Ž. 2017: Transformation of the Jeruzalem Hills cultural landscape with modern vineyard terraces. Acta geographica Slovenica 57-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4629

Preinfalk, M. 2012: Šest desetletij Kronike. Kronika 60-1.

Razpotnik Visković, N., Komac, B. 2018: Agriculture in modern landscapes: A factor hindering or facilitating development? Acta geographica Slovenica 58-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.5170

Reynard, E., Coratza, P. 2016: The importance of mountain geomorphosites for environmental education: Examples from the Italian Dolomites and the Swiss Alps. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1684

Ribeiro, D., Somodi, I., Čarni, A. 2016: Transferability of a predictive Robinia pseudacacia distribution model in northeast Slovenia. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.772

Seger, M. 2008: Vorwort der Schriftleiters zum 150. Band der »Mitteilungen«. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150.

Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Erhartič, B. 2016: The beauty of landforms. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.3039

Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Erhartič, B. 2016: Stakeholder conflicts in the Tivoli, Rožnik Hill, and Šiška Hill protected landscape area. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.895

Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2016: A methodological basis for landscape interpretation: The case of the Ljubljana Marsh. Acta Geographica Slovenica 56-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.875

Smrekar, A., Zorn, M., Komac, B. 2016: Heritage protection through a geomorphologist’s eyes: From recording to awareness raising. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.3348

Špulerová, J., Dobrovodská, M., Štefunková, D., Kenderessy, P., Izsóff, M. 2017: Terraced landscapes in Slovakia. Acta geographica Slovenica 57-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4674

Tiran, J. 2016: Measuring urban quality of life: Case study of Ljubljana. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.828

Turk, J. (ur.) 1999: Bibliografija Geografskega vestnika 1925–1998. Ljubljana.

Uršič, M. 2016: Characteristics of spatial distribution of creative industries in Ljubljana and the Ljubljana region. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.745

Vrišer, I. 1978: Ob petdesetem letniku Geografskega vestnika. Geografski vestnik 50.

Zorn, M., Ciglič, R. 2014: Nekaj novosti … Geografski vestnik 86-2.

Zorn, M., Ciglič, R., Perko, D. (ur.) 2012: Geographical Tidbits from Slovenia: Special Issue on the Occasion of the 32nd International Geographical Congress in Cologne. Geografski vestnik 84-1.

Zorn, M., Gašperič, P. 2016: Geografska dediščina – sedem desetletij Zemljepisnega muzeja. Geografski vestnik 88-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88106

Zorn, M., Komac, B. 2010: The history of Acta geographica Slovenica. Acta geographica Slovenica 50-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS50101

Downloads

Published

2018-12-31

Issue

Section

Articles/članki