Dostopnost do javnega potniškega prometa kot pogoj za socialno vključenost dijakov // Accessibility to public transport as a condition for schoolchildren’s social inclusion

Authors

  • Matej Gabrovec
  • Nika Razpotnik Visković

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV90206

Keywords:

geografija, javni potniški promet, dostopnost, trajnostna mobilnost, Ljubljanska urbana regija, Slovenija // geography, public transport, accessibility, sustainable mobility, Ljubljana urban region, Slovenia

Abstract

Na območju Ljubljanske urbane regije smo analizirali, kakšen delež dijakov ima ustrezen dostop do javnega potniškega prometa. Izračuni so bili narejeni na ravni posameznih stavb oziroma hišnih številk. Med posameznimi občinami so občutne razlike, na nekaterih hribovitih območjih obstaja tveganje socialne izključenosti mladostnikov zaradi prostorske nedostopnosti.

 

This study analyzes the share of secondary-school children with appropriate accessibility to public transport in the Ljubljana urban region. Calculations were made at the level of individual buildings. There are noticeable differences between the individual municipalities in the region, and in some hilly areas young people face the risk of social exclusion due to spatial inaccessibility.

References

AVRIS (Avtobusni voznoredni informacijski sistem). Register gospodarske javne službe, januar 2018. Ministrstvo za infrastrukturo. Ljubljana, 2018. Medmrežje: ftp.drsc.si (10. 2. 2018).

Broberg, A., Sarjala, S. 2015: School travel mode choice and the characteristics of the urban built environment: The case of Helsinki, Finland. Transport Policy 37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.10.011

Carlisle, C. 2010: Between freedom and necessity: Félix Ravaisson on habit and the moral life. Inquiry 53-2. DOI: https://doi.org/10.1080/00201741003612146

Centralni register prebivalstva, stanje decembra 2017. Ministrstvo za notranje zadeve. Ljubljana, 2017.

Dragan, D., Kramberger, T., Lipičnik, M. 2011: Monte carlo simulation-based approach to optimal bus stops allocation in the Municipality of Laško. Promet – Traffic&Transportation 23-4.

Gabrovec, M., Bole, D. 2006: Dostopnost do avtobusnih postajališč. Geografski vestnik 78-2.

Gabrovec, M., Pavlin, B., Sluga, G. 2000: Dostopnost do javnega potniškega prometa v Ljubljanki urbani regiji. Ljubljana: Geografija mesta. Ljubljana.

Gabrovec, M., Razpotnik Visković, N. 2012: Ustreznost omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji z vidika razpršenosti poselitve. Geografski vestnik 84-2.

Glaeser, E. L., Kahn, M. E., Rappaport, J. 2008: Why do the poor live in cities? The role of public transportation. Journal of Urban Economics 63-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jue.2006.12.004

Heußner, J., Kirchhoff, H.-H., Lapp, U., Meier, W., Meyer, L., Nickel, B. E., Roß, J., von Rumohr, V., Strünkmann, W. 2001: Verkehrserschließung und Verkehrsangebot im ÖPNV. VDV Schriften 4. Köln.

Ljubljanski potniški promet, Vozni redi. Mestni potniški promet. Ljubjana, 2018. Medmrežje: http://www.lpp.si/javni-prevoz/vozni-redi (11. 2. 2018).

Matthies, E. A., Klöckner, C. A., Preißner, C. L. 2006: Applying a modified moral decision making model to change habitual car use: how can commitment be effective? Applied Psychology 55-1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2006.00237.x

Nared, J., Bole, D., Gabrovec, M., Geršič, M., Goluža, M., Razpotnik Visković, N., Rus, P. 2012: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji. Georitem 20. Ljubljana.

Nazari Adli, S., Donovan, S. 2018: Right to the city: Applying justice tests to public transport investments. Transport Policy 66. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.03.005

Občina Logatec, Logaški lokalni prevoz. Logatec, 2017. Medmrežje: https://www.gslogatec.si/documents/gslogatec/obrazci/Vozni-red-avtobusov-v-logaski-obcini_od-1-9-2017-dalje.pdf (12. 2. 2018).

Ogrin, M., Dovečar, M. 2014: Vrednotenje sistemov javnega potniškega prometa v izbranih občinah Slovenije. Dela 42. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.42.6.115-127

Orbell, S., Verplanken, B. 2010: The automatic component of habit in health behavior: habit as cue-contingent automaticity. Health Psychology 29-4. DOI: https://doi.org/10.1037/a0019596

Otrin, K. 2016: Združevanje linij rednega in šolskega avtobusnega prevoza v Grosupljem. Trajnostna mobilnost v praksi: zbornik dobrih praks. Ljubljana.

Pelko, N. (ur.) 2010: Javni promet v Ljubljanski urbani regiji. Ljubljana.

Poelman, H., Dijkstra, L. 2015: Measuring Access to Public Transport in European Cities. European Commission Working Papers 01/2015. Medmrežje: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2015_01_publ_transp.pdf (11. 2. 2018).

Prinčič, P. 2016: Podaljšanje avtobusnih linij v primestna naselja. Trajnostna mobilnost v praksi: zbornik dobrih praks. Ljubljana.

Schwanen, T., Banister, D., Anable, J. 2012: Rethinking habits and their role in behaviour change: the case of low-carbon mobility. Journal of Transport Geography 24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.06.003

Slovenske železnice, Potniški promet: Vozni redi po relacijah. Ljubljana, 2017. Medmrežje: http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/vozni-redi/osnutki-voznih-redov-po-relacijah-2016-2017 (11. 2. 2018).

Stark, J., Beyer Bartana, I., Fritz, A., Unbehaun, W., Hössinger, R. 2018: The influence of external factors on children's travel mode: A comparison of school trips and non-school trips. Journal of Transport Geography 68. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2018.02.012

Zakon o osnovni šoli. Uradni list Republike Slovenije 12/1996. Ljubljana.

Zakon o prevozih v cestnem prometu. Uradni list Republike Slovenije 131/2006. Ljubljana.

Downloads

Published

2018-12-31

Issue

Section

Articles/članki