Ograje v urbani podobi Slovenije // Fences in the Slovenian urban landscape

Authors

  • Domen Kušar
  • Blaž Komac

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV91102

Keywords:

arhitektura, urbanizem, ograje, zidovi, Slovenija, //, architecture, urbanism, fences, walls, Slovenia

Abstract

Potreba po ločitvi med zemljišči in zagotavljanju varnosti se je pojavila zgodaj v zgodovini. Ograje kot rezultat tega procesa predstavljajo del arhitekturne in pokrajinske podobe podeželskega in urbanega prostora. S spreminjanjem pojmovanja varnosti so se spreminjali tudi oblika, material in funkcija ograj. Vsa ta različnost se odseva v podobi prostora, ki ga oplemeniti ali pa razvrednoti, ne glede na to, da imamo ograje večkrat le za manj pomemben del oblikovanja prostora oziroma so v ospredju tehnične lastnosti. Področje oblikovanja ograj bolj ali manj spretno urejajo prostorski akti lokalnih skupnosti. Stanje na terenu pa je različno. V članku predstavljamo model vrednotenja ograj, s katerim želimo bralce bolje seznaniti s to problematiko, obenem pa pomagati odgovornim deležnikom pri sprejemanju prostorskih aktov in projektantom ter izvajalcem pri graditvi, z namenom doseganja kakovostno oblikovanega bivalnega prostora. //

 

The need to separate land lots and provide security for people and property arose early in history. Fences, as a result of this process, are an element of the architectural and landscape image in both rural and urban spaces. The evolution of the concept of security has been followed by the changes in the design, materials and functions of the fences and walls. All this variety is reflected in the image of the urban space, enhancing or reducing its value. The field of fence design is regulated, with more or less finesse, by spatial acts of local authorities. Fence, in practice, outcomes vary. In the scope of the research study, we undertook to develop a model to evaluate fences. With this model, we aim to acquaint the readers with the topic, assist the responsible stakeholders in their adoption of spatial development acts, as well as designers and contractors in their construction, with a view to achieving high quality design of the residential environment.

References

Blakley, E. J., Snyder M. G. 1997: Fortress America. Gated Communities in the United States. Washington D.C.
Crowe, D. C. 2000: Crime Prevention Through Environmental Design. Boston.
Čerpes, I., Dešman, M. 2007: O urbanizmu. Kaj se dogaja s sodobnim mestom? Ljubljana.
Dešman, M. 2013: Čemu spletna revija za raziskovanje in teorijo v arhitekturi in urbanizmu? Igra ustvarjalnosti 1. DOI: https://doi.org/10.15292/IU-CG.2013.01.046-053
Fajfar, T., Jemec Tomazin, M., Žagar Karer, M. 2016: Urbanistični terminološki slovar. Ljubljana.
Fikfak, A. 2008: Naselbinska kultura slovenskega podeželja – Goriška brda. Ljubljana.
Gabrijelčič, P., Fikfak, A. 2002: Rurizem in ruralna arhitektura. Ljubljana.
Gabrovec, M., Bičík, I., Komac, B. 2019: Land registers as a source of studying long-term land-use changes. Acta geographica Slovenica 59-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.7349
Gams, I. 2003: Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana.
Google Earth – aplikacija Street view. US Department of State Geographer, 2009.
Gradbeni zakon. Uradni list Republike Slovenije 61/2017, 72/2017. Ljubljana.
Kladnik, D., Kruse, A., Komac, B. 2017: Terraced landscapes: an increasingly prominent cultural landscape type. Acta geographica Slovenica 57-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4770
Komac, B., Kušar, D. 2017: Sledi ruralne dediščine v urbani pokrajini: obzidani vrtovi na primeru Bovškega. Geografski vestnik 89-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89104
Komac, B., Zorn, M. 2005: Soil erosion on agricultural land in Slovenia – measurements of rill erosion in the Besnica valley. Acta geographica Slovenica 45-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS45103
Korošec, V. 1953: Zakonik mesta Ešnunne in Lipit – Ištarjev zakonik. Ljubljana.
Košir, F. 1993: Zamisel mesta. Ljubljana.
Low, S. 2003: Behind the Gates: Life, Security and the Pursuit of the Happiness in Fortress America. New York.
Lynch, K. 2010: Podoba mesta. Novo Mesto.
Maleas, I. 2018: Socialna stanovanja v predmestjih: nosilci primestne raznolikosti. Urbani izziv 29-1. DOI: http://doi.org/10.5379/urbani-izziv-2018-29-01-002
Medmrežje 1: https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika (18. 9. 2018).
Medmrežje 2: http://www.givo-inzeniring.si/Projekti/Bokalce/ (1. 2. 2019).
Medmrežje 3: http://www.pritzkerprize.com/ (18. 7. 2017).
Medmrežje 4: http://www.turisticna-zveza.si/projekt.php?id=10&leto=2014 (18. 7. 2017).
Medmrežje 5: http://www.stajerskival.si/sl/news/nasi-kraji-med-najlepsimi-v-sloveniji.html. (18. 7. 2017).
Medmrežje 6: http://svet24.si/clanek/novice/slovenija/57ff4ed7728e7/najbolj-urejeni-slovenski-kraji) (18. 7. 2017).
Medmrežje 7: https://www.instantstreetview.com/ (30. 5. 2019).
Medmrežje 8: https://www.quora.com/What-is-the-technology-stack-behind-Google-Street-View-Whats-in-the-cars-How-is-power-and-cooling-managed-What-happens-when-the-car-stops-What-cameras-are-used-How-is-data-stored-When-and-how-is-it-uploaded-to-a-server (14. 4. 2018).
Medmrežje 9: https://thecrimepreventionwebsite.com/garden-boundaries-fences-and-defensive-plants/618/defensive-plants-shrubs-and-trees-shrub-fences/ (14. 12. 2018).
Medmrežje 10: http://www.pdskc.org/portals/pdskc/documents/zoning_pdf/lakeside_park/ lpart13.pdf (18. 7. 2017).
Medmrežje 11: http://www.velenje.si/o-velenju/urejanje-prostora/prostorski-akti (18. 7. 2017).
Medmrežje 12: http://www.koper.si/index.php?page=documents&item=1001759 (18. 7. 2017).
Medmrežje 13: http://www.izola.info/doc/Odlok_OPN_osnutek.pdf (18. 7. 2017).
Mihelič, B., Humar, M., Nikšič, M. (ur.) 2015: Urbanistični terminološki slovar. Ljubljana.
Neufert, E. 2002: Projektiranje v stavbarstvu. Ljubljana.
Občinski prostorski načrt občine Bled. Uradno glasilo slovenskih občin 34/2014. Maribor.
Občinski prostorski načrt občine Bovec. Uradni list Republike Slovenije 119/2008. Ljubljana.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. Uradni list Republike Slovenije 78/2010. Ljubljana.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Laško. Uradni list Republike Slovenije 3/2018. Ljubljana.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Ravne na Koroškem. Uradno glasilo slovenskih občin 7/2013. Maribor.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora. Uradni list Republike Slovenije 18/2017. Ljubljana.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah. Uradni list Republike Slovenije 69/1993. Ljubljana.
Ostan, A. S. 2014: Arhitekturna ustvarjalnost in izobraževalni procesi v času globalne krize. Igra ustvarjalnosti 2. DOI: https://doi.org/10.15292/IU-CG.2014.02.044-05
Perko, D., Ciglič, R., Geršič, M. (ur.) 2016: Terasirane pokrajine. Ljubljana.
Radinja, D. 1987: Modern land improvement in Slovene Dinaric Karst, Removal of rock on the continental side and spreading of clay on the litoral side of Karst. Karst and Man: International Symposium on Human Influence in Karst. Ljubljana.
Sveto pismo stare in nove zaveze, Slovenski standardni prevod. Ljubljana, 1996.
Šmid Hribar, M., Bole, D., Urbanc, U. 2015: Javno in skupno dobro v kulturni pokrajini. Geografski vestnik 87-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV87203
Tehnična smernica TSG-V-006:2018, Razvrščanje objektov. Ljubljana, 2018.
Tiran, J. 2016: Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ags.82
Urbanc, M., Ferk, M., Fridl, J., Gašperič, P., Ilc Klun, M., Pipan, P., Resnik Planinc, T., Šmid Hribar, M. 2016: Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu. Geografija Slovenije 34. Ljubljana.
Vallet, E. (ur.) 2017: Borders, Fences and Walls. New York.
Virilio, P. 2007: Preveč razkrito mesto. O urbanizmu. Kaj se dogaja s sodobnim mestom? Ljubljana.
Zupančič, T. 2013: Pridobivanje občutka za prostorska razmerja z modeliranjem in izvajanjem objektov na terenu. Igra ustvarjalnosti 1. DOI: https://doi.org/10.15292/IU-CG.2013.01.046-053

Additional Files

Published

2019-12-15

Issue

Section

Articles/članki