Representation of Slovenian filming locations in narratives of foreign-produced movies // Zastopanost slovenskih filmskih lokacij v zgodbah filmov tuje produkcije

Authors

  • Peter Kumer

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV91105

Keywords:

cultural geography, film geography, filming locations, film producers, fictional landscape, geographical imaginations, Cinema of Yugoslavia, Cinema of Slovenia, //, kulturna geografija, filmska geografija, filmske lokacije, filmski producenti, fikcijska pokrajina, geografsko zamišljanje, Jugoslovanska kinematografija, Slovenska kinematografija

Abstract

The aim of this paper is to understand the role Slovenian locations play in the narratives of the foreign produced movies after Second World War. During Yugoslav period Slovenia was an attractive destination for western film makers who recognized diverse and pristine nature and preserved cultural heritage as suitable scenes for their movies. Important factors for filming were low cost coproduction agreements with Yugoslavian market-oriented film companies, low production prices and freer political atmosphere compared to the Soviet bloc countries. Their interest disappeared after the dissolution of Yugoslavia and political instability of the region. Slovenia as an attractive film destination was “rediscovered” only recently by Indian filmmakers and western European and American companies which found advantage in recently introduced tax rebate policy. In the paper we analysed foreign produced movies filmed in Slovenia since 1950s to determine the meaning of selected locations in the narratives. Out of 24 movies analysed most of them were produced by US film companies, followed by Italian and German companies. Film locations in the movie narratives mostly substitute real locations in other countries or regions. The second most frequent motive is a fantasy scene or not explicitly defined location. We also identified locations that represent idealised mountainous landscape and landscapes of North America. The results show that Slovenian landscapes are often chosen as a non-authentic substitution for other globally more recognized landscapes and their parts. Low production costs in globally competitive market most likely still play an important role for destination decision. Understanding references of Slovenian filming locations in movie narratives can be useful for location scouts and tourism workers who design promotion strategies. //

 

Namen članka je razumeti vlogo slovenskih lokacij v zgodbah filmov tuje produkcije, posnetih po drugi svetovni vojni. V času Jugoslavije je bila Slovenija privlačna destinacija za filmske ustvarjalce z zahoda, ki so prepoznali raznoliko in neobljudeno naravo ter ohranjeno kulturno dediščino kot primerno za kuliso v njihovih filmih. Pomembni dejavniki za snemanje so bili poceni koprodukcijski sporazumi z jugoslovanskimi filmskimi podjetji, ki so bila tržno usmerjena, nizki produkcijski stroški in svobodnejše politično ozračje v primerjavi z državami sovjetskega bloka. Interes tujih filmskih ustvarjalcev je izginil po razpadu Jugoslavije in nastopu politične nestabilnosti v regiji. Slovenija je bila kot privlačna filmska destinacija ponovno »odkrita« šele nedavno s strani indijskih filmskih ustvarjalcev ter ameriških in britanskih podjetij, ki so videla priložnost v nedavno uveljavljeni politiki oprostitve davkov. V članku smo analizirali filme tuje produkcije, ki so bili posneti v Sloveniji od 50. let 20. stoletja dalje, da bi prepoznali pomen izbranih lokacij v zgodbah. Izmed 24 analiziranih filmov, so večino producirala ameriška filmska podjetja, sledijo nemška in italijanska. Lokacije v zgodbah filmov večinoma nadomeščajo resnične lokacije v drugih državah in regijah. Drugi najbolj pogost motiv so fantazijski prizori ali nedoločljive lokacije. Prepoznali smo tudi lokacije, ki predstavljajo idealizirane gorske pokrajine in pokrajine Severne Amerike. Rezultati kažejo, da slovenske pokrajine pogosto ne-avtentično nadomeščajo druge globalno bolj poznane pokrajine in njihove prvine. Nizki stroški v globalno konkurenčnem trgu najverjetneje še vedno igrajo pomembno vlogo pri odločitvi za destinacijo. Razumevanje pomenov slovenskih filmskih lokacij v filmskih zgodbah je lahko uporabno za poklicne iskalce filmskih lokacij in turistične delavce, ki pripravljajo promocijske strategije.

References

Brdnik, Ž. 2017: Grozno je, da smo obtičali v Narniji. Ekran: revija za film in televizijo. Internet: http://ekran.si/grozno-je-da-smo-obticali-pri-narniji/ (2.10.2018).
Buchmann, A., Moore, K., Fisher, D. 2010: Experiencing film tourism: Authenticity & fellowship. Annals of Tourism Research 37-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.09.005
Butler, R. 2011: It’s only make believe: The implications of fictional and authentic locations in films. Worldwide Hospitality and Tourism Themes 3. DOI: https://doi.org/10.1108/17554211111122961
Chhabra, D. 2005: Defining authenticity and its determinants: Toward an authenticity flow model. Journal of Travel Research 44-1. DOI: https://doi.org/10.1177/0047287505276592
Clarke, D. (ed.) 1997: The Cinematic City. New York.
Crane, D. 2014: Cultural globalization and the dominance of the American film industry: Cultural policies, national film industries, and transnational film. International Journal of Cultural Policy 20-4. DOI: https://doi.org/10.1080/10286632.2013.832233
Crang, M., Crang, P., May, J. (eds.) 1999: Virtual Geographies: Bodies, Space and Relations. London.
Cucco, M., Scaglioni, M. 2014. Shooting Bollywood abroad: The outsourcing of Indian films in Italy. Journal of Italian Cinema and Media Studies 2-3. DOI: https://doi.org/10.1386/jicms.2.3.417_1
Elmgaard, M., Holmgaard Christophersen, S. (eds.) 2011: Experience films – in real-life. A Handbook on Film Tourism. Aarhus.
Escher, A. 2006: The geography of cinema – A cinematic world. Erdkunde 60-4.
Frost, W. 2010: Life changing experiences: Film and tourists in the Australian Outback. Annals of Tourism Research 37-3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.01.001
Garrett, B. L. 2011: Videographic geographies: Using digital video for geographic research. Progress in Human Geography 35-4. DOI: https://doi.org/10.1177/0309132510388337
Goulding, D. J. 2002: Liberated Cinema: The Yugoslav Experience, 1945–2001. New York.
Höfig, W. 1973: Der deutsche Heimatfilm 1947–1960. München.
IMDB. Internet: https://www.imdb.com (1. 2. 2018).
Internet 1: https://www.kftv.com/country/slovenia/guide/incentives (1. 2. 2018).
Internet 2: http://www.rtvslo.si/news-in-english/film-tourism-in-slovenia-most-enchanting-are-the-logar-valley-piran-lake-bled-and-the-predjama-castle/454251 (1. 2. 2018).
Internet 3: https://www.vibafilm.si/o-nas/zgodovina (1. 2. 2018).
Internet 4: http://www.rtvslo.si/news-in-english/film-tourism-in-slovenia-most-enchanting-are-the-logar-valley-piran-lake-bled-and-the-predjama-castle/454251 (1. 2. 2018).
Internet 5: https://www.slovenskenovice.si/bulvar/hollywood/vinetou-bo-po-novem-albanec (1. 2. 2018).
Internet 6: http://www.movie-locations.com/movies/c/Chronicles-Of-Narnia-Prince-Caspian.php (1. 2. 2018).
Internet 7: http://www.newindianexpress.com/entertainment/kannada/2017/jun/11/bharjari-captures-picturesque-slovenia-1615517.html (1. 2. 2018).
Internet 8: http://www.rta.si/our-stories/slovenia-is-once-again-featured-in-an-indian-film
Internet 9: https://letterboxd.com/film/alone-against-rome/ (1. 2. 2018).
Internet 10: https://mojpogled.com/pozor-v-tem-filmu-nastopa-slovenija/ (1. 2. 2018).
Internet 11: http://www.editfiume.com/archivio/lavoce/2007/070116/cultura.htm (1. 2. 2018).
Internet 12: https://fototekamnzs.com/2015/04/24/ne-povsem-zapusceno-mesto/ (1. 2. 2018).
Internet 13: https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=8817552 (1. 2. 2018).
Internet 14: http://www.rtvslo.si/news-in-english/slovenia-revealed/a-town-straight-from-the-old-west-once-existed-in-slovenia/326921 (1. 2. 2018).
Internet 15: http://www.eisenbahn-im-film.de/info/deathtr.htm (1. 2. 2018).
Jacobs, J. 2013: Listen with your eyes; towards a filmic geography. Geography Compass 7-10. DOI: https://doi.org/10.1111/gec3.12073
Jewell, B., McKinnon, S. 2008: Movie tourism – A new form of cultural landscape? Journal of Travel and Tourism Marketing 24, 2-3. DOI: https://doi.org/10.1080/10548400802092650
Kinnard, R., Crnovich, T. 2017: Italian Sword and Sandal Films, 1908–1990. London.
Krishnamoorthy, S. 2013: ‘Naayak’ shooting in Slovenia, Iceland URL: https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/naayak-shooting-in-slovenia-iceland/article4278495.ece (1. 2. 2018).
Lief, L. 1982: Yugoslavia: landscapes for almost any movie script. The Christian Science Monitor. Internet: https://www.csmonitor.com/1982/1230/123005.html (1. 2. 2018).
Liehm, M., Liehm, A. J. 1980: The Most Important Art: Soviet and Eastern European Film after 1945. Los Angeles.
Lowenthal, D. 1961: Geography, experience, and imagination: towards a geographical epistemology. Annals of the Association of American Geographers 51-3. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1961.tb00377.x
Lukinbeal, C. 2006: Runaway Hollywood: Cold Mountain, Romania. Erdkunde 60-4. DOI: https://doi.org/10.3112/erdkunde.2006.04.04
Lukinbeal, C. 2012: “On location” filming in San Diego County from 1985–2005: How a cinematic landscape is formed through incorporative tasks and represented through mapped inscriptions. Annals of the Association of American Geographers 102-1. DOI: https://doi.org/10.1080/00045608.2011.583574
Lukinbeal, C., Zimmermann, S. (eds.) 2008: The Geography of Cinema: A Cinematic World. Stuttgart.
Lukinbeal, C., Zimmermann, S. 2006: Film geography: A new subfield. Erdkunde 60-4. DOI: https://doi.org/10.3112/erdkunde.2006.04.02
Pang, L. 2005: Copying Kill Bill. Social Text 23-2. DOI: https://doi.org/10.1215/01642472-23-2_83-133
Polianskaia, A., Răduț, C. 2016. Film tourism responses to the tourist's expectations-new challenges. SEA: Practical Application of Science 4-1.
Quintal, V., Phau, I. 2015: The role of movie images and its impact on destination choice. Tourism Review 70-2. DOI: https://doi.org/10.1108/TR-03-2014-0009
Ram, Y., Björk, P., Weidenfeld, A. 2016: Authenticity and place attachment of major visitor attractions. Tourism Management 52. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.06.010
Rittichainuwat, B., Laws, E., Scott, N., Rattanaphinanchai, S. 2018: Authenticity in screen tourism: Significance of real and substituted screen locations. Journal of Hospitality and Tourism Research 42-8. DOI: https://doi.org/10.1177/1096348017736568
Rose, G. 2016: Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. London.
Savenc, F. 2004: Pozor, Heidi na cesti. Internet: http://www.gore-ljudje.net/novosti/2091/ (2. 10. 2018).
Savenc, F. 2010: Heidi. Internet: http://www.gore-ljudje.net/novosti/61861/ (2. 10. 2018).
Shiel, M. 2001: Cinema and the city in history and theory. Cinema and the City: Film and Urban Societies in a Global Context. London.
Širca, M. 2014: Piran v filmu. Ljubljana.
Spears, D. L., Josiam, B. M., Kinley, T., Pookulangara, S. 2013: Tourist see tourist do: The influence of Hollywood movies and television on tourism motivation and activity behavior. Hospitality Review 30-1.
Urbanc, M., Ferk, M., Fridl, J., Gašperič, P., Ilc Klun, M., Pipan, P., Resnik Planinc, T., Šmid Hribar, M. 2016: Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu. Geografija Slovenije 34. Ljubljana.
Valenčič, D. 2017: Slovenski kraji (znova) kulise pri snemanju indijskega filma. Internet: https://www.dnevnik.si/1042790830 (2. 10. 2018).
Watson, J. W. 1969: The role of illusion in North American geography: A note on the geography of North American settlement. Canadian Geographer 13-1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1969.tb00490.x
Wirth, E. 1952: Stoffprobleme des Films. Ph.D. Theses, University of Erlangen. Erlangen.
Wright, J. K. 1947: Terrae incognitae: The place of the imagination in geography. Annals of the Association of American Geographers 37-1.

Additional Files

Published

2019-12-15

Issue

Section

Articles/članki