Trajnostne prakse v turizmu – kako jih prepoznati? // Sustainable tourism practices - how can we recognise them?

  • Nika Razpotnik Visković Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Keywords: trajnostni turizem, standard, certificiranje, označevanje, turistične destinacije, GSTC, Zelena shema slovenskega turizm, Slovenija, //, sustainable tourism, certification, labelling, tourist destinations, Green Scheme of Slovenian Tourism, Slovenia

Abstract

V članku predstavljamo mehanizme za prepoznavanje trajnostnih praks v turizmu: standard, certificiranje, označevanje, nagrajevanje ter vključevanje v mreže oziroma združenja. Pojasniti želimo, kakšne so razlike med njimi, kaj posamezen mehanizem sporoča turističnim ponudnikom in obiskovalcem ter opozoriti na terminološke variacije, ki se pojavljajo v znanstveni literaturi in strokovnih virih. Omenjene mehanizme želimo predstaviti tudi na konkretnih uveljavljenih primerih iz slovenskega turizma ter opozoriti na dva dodatna vira informacij o trajnostnih praksah, vse bolj prisotna na trgu turistične industrije: vsebine, ki jih oblikujejo uporabniki, ter znamčenje. //

 

The article presents mechanisms for identifying sustainable tourism practices: standard, certification, labelling, awarding and networking. We aim to clarify the differences among them, explain what each mechanism communicates to tourism providers and visitors, and show some terminological variations that occur in scientific literature and professional sources. We also aim to present these mechanisms with concrete examples from Slovenian tourism, and point out two additional sources of information linked to sustainable practices in the tourism industry market: user-generated content and branding.

References

Agyeiwaah, E., McKercher, B., Suntikul, W. 2017: Identifying core indicators of sustainable tourism: A path forward? Tourism Management Perspectives 24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.07.005

Bailey, A. A. 2017: Franchising our heritage: The UNESCO World Heritage brand. Tourism Management Perspectives 24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.07.002

Chameroy, F. 2014: Les labels sont-ils des marques? Construction d’un cadre conceptuel pour les labels à partir de l’avis d’experts en marketing. 30ème congrès de l' Association Française du Marketing. Medmrežje: https://www.afm-marketing.org/fr/system/files/publications/20160516235818_CHAMEROY.pdf (12. 2. 2020).

Dediščina Slovenije in UNESCO. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in ICOMOS Slovenija. Ljubljana, 2016.

Dragićević, V., Bole, D., Bučić, A., Prodanović, A. 2015: European capital of culture: residents' perception of social benefits and costs – Maribor 2012 case study. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.747

European Tourism Labelling. Directorate general for internal policies. 2018. Medmrežje: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617461/IPOL_STU(2018)617461_EN.pdf (5. 2. 2020).

Font, X. 2002: Environmental certification in tourism and hospitality: progress, process and prospects. Tourism Management 23-3. DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00084-X

Gosar, A. 2014: Koncept trajnostnega razvoja turizma. Trajnostni razvoj turističnih destinacij alpsko-jadranskega prostora. Koper.

Grapentin, S., Ayikoru, M. 2019: Destination assessment and certification: Challenges and opportunities. Sustainability 11-13. DOI: https://doi.org/10.3390/su11133691

Kaosiri, Y. N., Callarisa Fiol, L. J., Moliner Tena, M. A., Rodríguez Artola, R. M., Sánchez García, J. 2017: User-generated content sources in social media: A new approach to explore tourist satisfaction. Journal of Travel Research 58-2. DOI: https://doi.org/10.1177/0047287517746014

Klein, L., Dodds, R. 2018: Blue flag beach certification: An environmental management tool or tourism promotional tool? Tourism Recreation Research 43. DOI: https://doi.org/10.1080/02508281.2017.1356984

Kukanja, M. 2019: Trajnostno upravljanje z destinacijo: oblikovanje certifikacijske sheme za območje Mediteranske Slovenije. Trajnostno upravljanje s turistično destinacijo Mediteranska Slovenija. Koper.

Kumer, P., Pipan, P., Šmid Hribar, M., Razpotnik Visković, N. 2019: Pomen sodelovanja akterjev, vpetost v lokalno okolje in inovativnost pri ustvarjanju kulinaričnih turističnih izkušenj na ruralnem slovenskem Sredozemlju. Geografski vestnik 91-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91201

Lacher, R. G., Oh, C., Norman, W. C. 2016: Consumer preference for sustainable tourism certifications: A choice modeling approach. Advancing Tourism Research Globally 34.

Lähdesmäki, T. 2016: Politics of tangibility, intangibility, and place in the making of a European cultural heritage in EU heritage policy. International Journal of Heritage Studies 22-10. DOI: https://doi.org/10.1080/13527258.2016.1212386

Making tourism more sustainable: a guide for policy makers. United Nations Environment Programme and World Tourism Organization. Paris, Madrid, 2005.

Marcotte, P., Bourdeau, L., Leroux, E. 2011: Branding et labels en tourisme: réticences et défis. Management & Avenir 47-7.

Martín, J. C. 2017: Measuring service quality in the hotel industry: The value of user generated content. Tourism: An International Interdisciplinary Journal 65-4.

Matus, K. 2009: Standardization, Certification, and Labeling. Certifiably Sustainable - The Role of Third-Party Certification Systems. Washington.

Medmrežje 1: https://www.iso.org (4. 2. 2020).

Medmrežje 2: https://www.gstcouncil.org (4. 2. 2020).

Medmrežje 3: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma (9. 2. 2020).

Medmrežje 4: https://www.apiturizem.si/certifikati-odlicnosti (9. 2. 2020).

Medmrežje 5: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razvoj-in-inovativnost/turisticni-produkti (9. 2. 2020).

Medmrežje 6: https://www.europeangeoparks.org (9. 2. 2020).

Medmrežje 7: https://www.slowfood.com (9. 2. 2020).

Medmrežje 8: https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital (9. 2. 2020).

Medmrežje 9: https://www.europeanheritageawards.eu (9. 2. 2020).

Mihalic, T. 2016: Sustainable-responsible tourism discourse - Towards ‘responsustable’ tourism. Journal of Cleaner Production 111-B. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.062

Mikhailenko, A. V., Ruban, D. A. 2019: Geo-heritage specific visibility as an important parameter in geo-tourism resource evaluation. Geosciences 9-4. DOI: https://doi.org/10.3390/geosciences9040146

Okada, E. M., Mais, E. L. 2010: Framing the "green" alternative for environmentally conscious consumers. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal 1-2. DOI: https://doi.org/10.1108/20408021011089257

Paunović, I., Jovanović, V. 2019: Sustainable mountain tourism in word and deed: A comparative analysis in the macro regions of the Alps and the Dinarides. Acta geographica Slovenica 59-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4630

Pforr, C. 2001: Concepts of sustainable development, sustainable tourism, and ecotourism: Definitions, principles, and linkages. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 1-1. DOI: https://doi.org/10.1080/15022250127788

Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2019: Izzivi v razvoju turizma: kako se evropske turistične destinacije soočajo z izzivi rasti. Geografski vestnik 91-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91104

Tasci, A. 2017: Consumer demand for sustainability benchmarks in tourism and hospitality. Tourism Review 72-4. DOI: https://doi.org/10.1108/TR-05-2017-0087

The Concepts of Standards, Certification and Labelling. Food and Agriculture Organization Fao. 2003. Medmrežje: http://www.fao.org/3/y5136e/y5136e07.htm#bm07 (6. 2. 2020).

Tišler, V., Šuligoj, M. 2020: Apiturizem kot presečišče tradicije, zdravilstva in čebelarjeve trajnostne pridobitne dejavnosti. Geografski vestnik 92-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV92204

Turizem v številkah 2018. Slovenska turistična organizacija. Ljubljana, 2019. Medmrežje: www.slovenia.info/uploads/dokumenti/raziskave/tvs_2018/tvs_interactive.pdf (8. 2. 2020).

Ukpabi, D. C., Karjaluoto, H. 2018: What drives travelers' adoption of user-generated content? A literature review. Tourism Management Perspectives 28. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.03.006

Zielinkski, S., Botero, C. 2015: Are eco-labels sustainable? Beach certification schemes in Latin America and the Caribbean. Journal of Sustainable Tourism 23-10. DOI: https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1047376

Published
2020-12-31
Section
Articles/članki