Protagonisti socialne geografije: začetki

Authors

  • Anton Gosar Vrtnarska pot 13, SI – 1370 Logatec, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV93105

Keywords:

socialna geografija, zgodovina geografije, Slovenija, //, social geography, history of geography, Slovenia

Abstract

V geografiji je razlaga in opis prostorske stvarnosti v 20. stoletju doživljala različne raziskovalne pristope in opredelitve. Okroglo stoletnico praznuje socialnogeografsko nazorsko dojemanje procesov v kulturni pokrajini. V drugi polovici stoletja se je v okviru družbene oziroma kulturne geografije tudi v Sloveniji/Jugoslaviji pričelo uveljavljati prepričanje, da ima pri izgledu in funkciji določene pokrajine najbolj pomembno vlogo družba oziroma človek z njemu lastnimi interesi. Pot k takemu prepričanju so tlakovale osebnosti v Evropi in Severni Ameriki. Tovrstno teorijo in raziskovalno metodologijo so nekateri slovenski geografi, po avstrijsko-nemškem vzoru, vneto zagovarjali, drugi pa – predvsem zaradi skoraj izključnega zanikanja naravnogeografskih dejavnikov – nasprotovali. Na nasprotnih bregovih sta si s somišljeniki stala Svetozar Ilešič, zagovornik enovite/regionalne geografije in Vladimir Klemenčič, pobudnik »slovenske/ljubljanske šole socialne geografije«. //

The protagonists of social geography: the beginnings

In geography of the 20th century, the interpretation of the existing spatial reality experienced different research approaches and definitions. Geographers came to the conclusion that society, man and social groups play also an important role in the contemporary appearance and function of a region. The path to such a belief has been paved before WW2 by several geographers in Europe and North America. Following the Austro-German model this theory and research methodology was in Yugoslavia advocated predominantly by Slovene geographers, while others mainly due to the almost exclusive denial of the spatial physical-geographical factors opposed it. Vladimir Klemenčič, the initiator of social geography thought in Slovenia, and Svetozar Ilešič, an advocate of the unified/regional geography, stood on opposite banks with like-minded people.

References

Belec, B. 1970: Svetozar Ilešič: Pogledi na geografijo. Geografski vestnik 52.

Bobek, H. 1948: Stellung und Bedeutung der Sozialgeographie. Erdkunde 2, 1-3.

Borchert, C. 1988: Wolfgang Harke zum 80. Geburtstag. Erdkunde 42-1.

Buttimer, A. 1983: The Practice of Geography. London.

Buttimer, S. A. 1974: Values in geography. Commission on College Geography Resource Paper 24. Washington DC.

Drozg, V. 2020: Vpogled v socialno geografijo. Maribor.

Ferretti, F. 2017: Anne Buttimer (Cork, 1938–Dublin, 2017). Obituary. Investigaciones Geográficas 94. DOI: https://doi.org/10.14350/rig.59582

Fraser Hart, J. 1981: The highest form of the geographer’s art. Presidential Address, 77th Annual Meeting of the Association of American Geographers, Los Angeles.

Ganser, K. 1977: Beiträge zur Zentralitätsforschung. Münchner Geographische Hefte 39. Kallmünz.

Gosar, A. 1993: Ob sedemdesetletnici univerzitetnega profesorja Jožeta Velikonje. Geografski vestnik 65.

Gosar, A. 2019: Praeter conoscere future alma (Znanje iz preteklosti je orožje prihodnosti): Socialna geografija skozi prizmo sodelovanja z njenimi kreatorji. Drobci nostalgije in ponosa – 100 let geografskih doživetij. Ljubljana.

Gosar, A. 2021: Protagonisti socialne geografije: slovenska pomlad. Geografski vestnik 93-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV93204

Hartke, W. 1933: Die Ausländer in Nordfrankreich. Petermanns Geographische Mitteilungen 79. Gotha.

Ilešič, S. 1963: Okrepljeni glasovi za enotnost geografije v socialističnih deželah. Geografski vestnik 35.

Ilešič, S. 1964: Nadaljevanje borbe mišljenj o enotnosti geografije v Sovjetski zvezi. Geografski vestnik 36.

Ilešič, S. 1965a: Danes in jutri v geografiji, (prevod članka J. G. Sauškina v Literaturnaja gazeta). Geografski vestnik 37.

Ilešič, S. 1965b: H kritiki “Znanstvene vsebine geografskih raziskav” v “Geografskem obzorniku”. Geografski obzornik 12-1.

Ilešič, S. 1969: Položaj socialne geografije v sklopu geografske znanosti. Geografski vestnik 41.

Ilešič, S. 1970: Močan korak naprej h kompleksni in dinamični geografiji podeželske pokrajine. Geografski vestnik 42.

Ilešič, S. 1972: Slovenska geografija v petdesetih letih slovenskega geografskega društva. Geografski vestnik 44.

Ilešič, S. 1973: Za regionalno kompleksnost v geografski teoriji in praksi (Ob novi knjigi V. A. Anučina). Geografski vestnik 45.

Ilešič, S. 1979a: Pogledi na geografijo: Teoretsko-metodološki prispevki, razprave in poročila. Ljubljana.

Ilešič, S. 1979b: Misli o slovenski geografiji med Mariborom 1954 in Mariborom 1978. Mariborsko Podravje: 11. zborovanja slovenskih geografov. Maribor.

Jeršič, M., Klemenčič, V., Lojk, J., Medved, J., Vojvoda, M. 1965: Za objektivno in konstruktivno kritiko. Geografski obzornik 12-1.

Kladnik, D. 2019a: Razvoj slovenske geografije – obdobje med koncem prve svetovne vojne in osamosvojitvijo Slovenije. Retrospektive 1, 2-3.

Kladnik, D. 2019b: Razvoj slovenske geografije – obdobje po osamosvojitvi Slovenije. Retrospektive 2, 2-3.

Klemenčič V. (ur.) 1970: Koroška: karta s slovensko-nemškimi krajevnimi imeni = Kärnten: Landkarte mit slowenischen und deutschen Ortsnamen. Ljubljana.

Klemenčič, V. 1952: Rast prebivalstva na Slovenskem Koroškem v obdobju 1934–1951. Geografski vestnik 24.

Klemenčič, V. 1960: Pretres avstrijskega popisa prebivalstva leta 1951 z ozirom na jezikovno strukturo prebivalstva na Koroškem. Razprave in gradivo 2.

Klemenčič, V. 1965: The village of Podgorje in the Slovenian Sub-Alpine region. Geographia Polonica 5.

Klemenčič, V. 1966: Some elements of urbanization and regional development of Slovenia. Aspects of the study of regional geographical structure. Slovak Acta geologica et geographica, Universitatis comenianae geographica 6.

Klemenčič, V. 1968a: Mešovita struktura domačinstava poljoprivrednih gazdinstava kao elemenat socijalno geografskih procesa i transformacije pokrajine. Zbornik na VIII kongres na geografite od SFRJ vo Makedonija. Skopje.

Klemenčič, V. 1968b: Sozialgeographische Probleme der Arbeiter-Bauern-Strukturen unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Jugoslawien. Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie 4. Kallmünz, Regensburg.

Kunaver, J. 2019: Malo nostalgije, spomini na študijska leta in na zaposlitev. Razvoj geografije na Slovenskem: 100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610602385

Leighly, J. 1963: Land and Life: A Selection from the Writings of Carl Ortwin Sauer. Berkeley.

Lichtenberger, E. 1990: Hans Bobek. Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1989/1990. Wien.

Maier, J., Paesler, R., Ruppert, K., Schaffer, F. 1977: Sozialgeographie. Braunschweig.

Mihelič-Pulsipher, L., Pulsipher, A., Johansson, O. 2021: World Regional Geography: Global Patterns, Local Patterns. New York.

Mihelič-Pulsipher, L. 1993: Guilt trips: Mis-perceiving the landscapes of "paradise". Geografija in narodnosti = Geography and Ethnicity. Geographica Slovenica 24.

Newcastle Social Geographies 2020: Social Geographies: An Introduction. Newcastle.

Ogrin, D. (ur.) 2019: Razvoj geografije na Slovenskem: 100 let študija na Univerzi v Ljubljani. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610602385

Pain, R. 2001: Introducing Social Geographies. London.

Panelli, R. 2004: Social Geographies: From Difference to Action. London.

Prešeren, J. 2000: Velikonja, Jože. Enciklopedija Slovenije 14. Ljubljana.

Razpotnik Visković, N., Seručnik, M. 2013: Ugled kmečkega poklica in polkmetov v slovenski družbi po drugi svetovni vojni. Geografski vestnik 85-1.

Ruppert, K. 1960: Die Bedeutung des Weinbaus und seiner Nachfolgekulturen für die sozialgeographische Differenzierung der Agrarlandschaft in Bayern. Münchner geographische Hefte 19. Kallmünz, Regensburg.

Ruppert, K., Schaffer, F. 1969: Zur Konzeption der Sozialgeographie, Geographische Rundschau 21-6.

Ruppert, K., Schaffer, F., Maier, J., Paesler, R. 1981: Socijalna geografija. Zagreb.

Sanguin, A.-L. 1993: Vidal de la Blache: Un génie de géographie. Paris.

Sauer, C. 1925: The Morphology of Landscape. Berkeley.

Savnik, R. (ur.) 1982: Velikonja, Jože. Slovenski biografski leksikon 14. Ljubljana.

Savoye, A. 1988: Paul de Rousiers, sociologue et practice du syndicalisme. Revue d’histoire intellectuelle 6.

Švent, R. 2006: Hrepenenje in ljubezen do domovine: predstavitev darovanega arhivskega gradiva Rada L. Lenčka in Jožeta Velikonje. Ljubljana.

Thomale, E. 1972: Sozialgeographie. Eine disziplingeschichtliche Untersuchung zur Entwicklung der Antropogeographie. Marburger Geographische Schriften 53. Marburg an der Lahn.

Turk, J. (ur.) 1999: Bibliografija Geografskega vestnika: 1925–1998. Ljubljana.

Valentine, G. 2001: Social Geographies: Space and Society. London.

Velikonja, J. 1989: Nekaj pogledov na ameriško socialno geografijo. Geografski vestnik 61.

Werlen, B. 1993: Society, Action and Space. An Alternative Human Geography. London.

Zelinsky, W. 1993: What do we mean by “ethnicity”? Toward a definition and typology. Geografija in narodnosti = Geography and Ethnicity. Geographica Slovenija 24.

Zorn, M., Perko, D. 2018: Zgodovinski pregled Geografskega vestnika. Geografski vestnik 90-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV90201.

Zupančič J. 2017: Socialna geografija: človek, prostor, čas. Ljubljana.

Zupančič J. 2019: Družbena geografija v Sloveniji: od konceptov do palete geografij. Razvoj geografije na Slovenskem: 100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.4312/9789610602385

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

Gosar, A. (2021). Protagonisti socialne geografije: začetki. Geografski Vestnik, 93(1), 123–140. https://doi.org/10.3986/GV93105

Issue

Section

Articles/članki