Veliki gozdni požari v Sloveniji

Authors

  • Blaž Komac Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-4205-5790

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV94202

Keywords:

geografija, požari v naravi, meteorološki požarni indeks, upravljanje, Slovenija, //, geography, wildfires, meteorological fire index, governance, Slovenia

Abstract

V članku predstavljamo temeljne značilnosti velikih požarov v naravi v Sloveniji. V uvodu obravnavamo njihovo pogostost in geografsko razširjenost na svetovni in evropski ravni, ki je največja na evropskem jugu in prav tako na slovenskem jugu. V nadaljevanju opisujemo značilnosti velikih požarov, imenovanih megapožari. V poglavju o gozdnih požarih v Sloveniji v obdobju 1995–2019 predstavimo njihovo prostorsko, časovno in velikostno razporeditev in pojavljanje, ki ga pojasnimo z lastnim meteorološkim požarnim indeksom. Posebej obravnavamo sto največjih požarov in opisujemo njihove temeljne značilnosti, kot so velikost, vzroki in vremenske razmere. V zadnjem delu podajamo pregled temeljnih izzivov pri upravljanju požarne nevarnosti in ogroženosti ter izpostavljamo področja, na katerih bi bilo smiselno uvesti ali nadaljevati preventivno ukrepanje. //

Large forest fires in Slovenia

This article presents the basic characteristics of large wildfires, for which the term ‘forest fire’ has become common in Slovenian. The introduction discusses their frequency and geographical distribution, focusing on southern Europe and southern Slovenia, after which the characteristics of large fires, also called ‘megafires’, are explained. The section on forest fires in Slovenia presents their spatial, time and size characteristics for the period from 1995 to 2019 and explains their occurrence with the author’s own meteorological fire index. The hundred largest fires are treated separately, describing the characteristics that distinguish them from smaller fires. The last part provides an overview of the basic challenges in managing fire hazard and risk, highlighting areas where it would be useful to introduce or continue preventive measures.

References

Agee, J. K., Skinner, C. N. 2005: Basic principles of forest fuel reduction treatments. Forest Ecology Management 211, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.01.034

Andrews, P. L., Queen, L. P. 2001: Fire modeling and information system technology. International Journal of Wildland Fire 10-4. DOI: https://doi.org/10.1071/wf01033

Arca, B., Ghisu, T., Casula, M., Salis, M., Duce, P. 2019: A web-based wildfire simulator for operational applications. International Journal of Wildland Fire 28-2. DOI: https://doi.org/10.1071/WF18078

Ashe, B., McAneney, K. J., Pitman, A. J. 2009: Total cost of fire in Australia. Journal of Risk Research 12-2. DOI: https://doi.org/10.1080/13669870802648528

Banovec Juroš, J. 2020: Sendajski monitoring: spletni poročevalski sistem za merjenje implementacije Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganj nesreč 2015–2030. Domači odzivi na globalne izzive, Naravne nesreče 5. Ljubljana. DOI: https://doi.org/NN0502

Bedia, J., Golding, N., Casanueva, A., Iturbide, M., Buontempo, C., Gutiérrez, J. M. 2018: Seasonal predictions of Fire Weather Index: Paving the way for their operational applicability in Mediterranean Europe. Climate Services 9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cliser.2017.04.001

Bedia, J., Herrera, S., Camia, A., Moreno, J. M., Giutérrez, J. M. 2014: Forest fire danger projections in the Mediterranean using ENSEMBLES regional climate change scenarios. Climatic Change 122. DOI: https://doi.org/10.1007/s10584-013-1005-z

Benson, R. P., Roads, J. O., Weise, D. R. 2008: Climatic and weather factors affecting fire occurrence and behavior. Developments in Environmental Science 8. DOI: https://doi.org/10.1016/S1474-8177(08)00002-8

Blodgett, N., Stow, D. A., Franklin, J., Hope, A. S. 2010: Effect of fire weather, fuel age and topography on patterns of remnant vegetation following a large fire event in southern California, USA. International Journal of Wildland Fire 19-4. DOI: https://doi.org/10.1071/WF08162

Camia, A., San-Miguel-Ayanz, J., Vilar del Hoyo, L., Durrant Houston, T. 2011: Spatial and temporal patterns of large forest fires in Europe. Geophysical Research Abstracts 13.

Cannac, M., Pasqualini, V., Barboni, T., Morandini, F., Ferrat, L. 2009: Phenolic compounds of Pinus laricio needles: A bioindicator of the effects of prescribed burning in function of season. Science of the Total Environment 407-15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2009.04.035

Cardoso Castro Rego, F. M., Moreno Rodriguez, J. M., Vallejo Calzada, V. R., Xanthopoulos, G. 2018: Forest Fires – Sparking Firesmart Policies in the EU. Luxembourg. DOI: https://doi.org/10.2777/181450

Čehovin, S. 1993: Razvoj in varstvo gozdov na Krasu. Gozdarski vestnik 51, 5-6.

Dennekamp, M., Straney, L. D., Erbas, B., Abramson, M. J., Keywood, M., Smith, K., Sim, M. R., Glass, D. C., Del Monaco, A., Haikerwal, A., Tonkin, A. M. 2015: Forest fire smoke exposures and out-of-hospital cardiac arrests in Melbourne, Australia: A case-crossover study. Environmental Health Perspectives 123-10. DOI: https://doi.org/10.1289/ehp.1408436

Dolgan Petrič, M. 1989: Gozdni požari na kraškem gozdnogospodarskem območju Slovenije. Geografski vestnik 41.

Donis J., Kitenberga M., Šņepsts G., Matisons R., Zariņš J., Jansons Ā. 2017: The forest fire regime in Latvia during 1922–2014. Silva Fennica 51-5. DOI: https://doi.org/10.14214/sf.7746

Dubar, M., Ivaldi, J. P., Thinon, M. 1995: Mio-pliocene fire sequences in the valensole basin (Southern France) – paleoclimatic and paleogeographic interpretation. Comptes Rendus De L'Academie Des Sciences II-320.

Ðurović, B., Mikoš, M. 2008: Ali smo ogroženi, kadar tvegamo? Pojmi in izrazje teorije tveganj zaradi naravnih, geološko in geografsko pogojenih nevarnosti. Geologija 49-1. DOI: https://doi.org/10.5474/geologija.2006.013

Fernandez-Anez, N., Krasovskiy, A., Müller, M., Vacik, H., Baetens, J., Hukić, E., Kapovic Solomun, M., Atanassova, I., Glushkova, M., Bogunović, I., Fajković, H., Djuma, H., Boustras, G., Adámek, M., Devetter, M., Hrabalikova, M., Huska, D., Martínez Barroso, P., Vaverková, M. D., Zumr, D., Jõgiste, K., Metslaid, M., Koster, K., Köster, E., Pumpanen, Ribeiro-Kumara, C., Di Prima, S., Pastor, A., Rumpel, C., Seeger, M., Daliakopoulos, I., Daskalakou, E., Koutroulis, A., Papadopoulou, M. P., Stampoulidis, K., Xanthopoulos, G., Aszalós, R., Balázs, D., Kertész, M., Valkó, O., Finger, D. C., Thorsteinsson, T., Till, J., Bajocco, S., Gelsomino, A., Amodio, A. M., Novara, A., Salvati, L., Telesca, L., Ursino, N., Jansons, A., Kitenberga, M., Stivrins, N., Brazaitis, G., Marozas, V., Cojocaru, O., Gumeniuc, I., Sfecla, V., Imeson, A., Veraverbeke, S., Mikalsen, R. F., Koda, E., Osinski, P., Meira Castro, A. C., Nunes, J. P., Oom, D., Vieira, D., Rusu, T., Bojović, S., Djordjevic, D., Popovic, Z., Protic, M., Sakan, S., Glasa, J., Kacikova, D., Lichner, L., Majlingova, A., Vido, J., Ferk, M., Tičar, J., Zorn, M., Zupanc, V., Hinojosa, M. B., Knicker, H., Lucas-Borja, M. E., Pausas, J., Prat-Guitart, N., Ubeda, X., Vilar, L., Destouni, G., Ghajarnia, N., Kalantari, Z., Seifollahi-Aghmiuni, S., Dindaroglu, T., Yakupoglu, T., Smith, T., Doerr, S., Cerda, A. 2021: Current wildland fire patterns and challenges in europe: A synthesis of national perspectives. Air, Soil and Water Research 14. DOI: https://doi.org/10.1177/11786221211028185

Filkov, A. I., Duff, T. J., Penman, T. D. 2018: Improving fire behaviour data obtained from wildfires. Forests 9-2. DOI: https://doi.org/10.3390/f9020081

Finlay, S. E., Moffat, A., Gazzard, R., Baker, D., Murray, V. 2012: Health impacts of wildfires. PLoS Currents Disasters 4. DOI: https://doi.org/10.1371/4f959951cce2c

Flannigan, M. D., Krawchuk, M. A., De Groot, W. J., Wotton, B. M., Gowman, L. M. 2009: Implications of changing climate for global wildland fire. International Journal of Wildland Fire 18-5. DOI: https://doi.org/10.1071/WF08187

Flannigan, M., Cantin, A. S., De Groot, W. J., Wotton, M., Newbery, A., Gowman, L. M. 2013: Global wildland fire season severity in the 21st century. Forest Ecology Management 294. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.10.022

Galizia, L. F., Curt, T., Barbero, R., Rodrigues, M. 2022: Understanding fire regimes in Europe. International Journal of Wildland Fire 31-1. DOI: https://doi.org/10.1071/WF21081

Gallagher, J. 2013: Learning about an Infrequent Event: Evidence from Flood Insurance Take-up in the US. Cleveland.

Ganteaume, A., Barbero, R., Jappiot, M., Maillé, E. 2021: Understanding future changes to fires in southern Europe and their impacts on the wildland-urban interface. Journal of Safety Science and Resilience 2-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnlssr.2021.01.001

Gams, I. 1997: Gozdni požari na Krasu in vloga borovih sestojev. Ujma 11.

Gams, I. 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana.

Halofsky, J. E., Peterson, D. L., Harvey, B. J. 2020: Changing wildfire, changing forests: the effects of climate change on fire regimes and vegetation in the Pacific Northwest, USA. Fire Ecology 16-4. DOI: https://doi.org/10.1186/s42408-019-0062-8

Hänninen, O. O., Salonen, R. O., Koistinen, K., Lanki, T., Barregard, L., Jantunen, M. 2009: Population exposure to fine particles and estimated excess mortality in Finland from an East European wildfire episode. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 19. DOI: https://doi.org/10.1038/jes.2008.31

Hlásny, T., Csaba M., Seidl, R., Kulla, L., Merganičová, K., Trombik, J., Dobor, L., Barcza, Z., Konôpka, B. 2014: Climate change increases the drought risk in Central European forests: What are the options for adaptation? Lesnícky časopis 60-1. DOI: https://doi.org/10.2478/forj-2014-0001

How to speak the same language: Key ideas from the Forum on Catalan Wildfire Research. International Assocciation of Wildland Fire, 2019. Medmrežje: https://www.iawfonline.org/article/how-to-speak-the-same-language-key-ideas-from-the-forum-on-catalan-wildfire-research (26. 5. 2022).

Ingalsbee, T. 1999: Money to burn: The economics of fire and fuels management. Medmrežje: http://www.fire- ecology.org/research/money_to_burn.html (26. 5. 2022).

Jakša J. 1997a: Obseg in posledice gozdnih požarov v Sloveniji v letih 1991 do 1996 ter vloga gozdarstva v varstvu pred požari. Gozdarski vestnik 55-9.

Jakša, J. 1997b: Obseg gozdnih požarov v Sloveniji. Ujma 11.

Jakša J. 2006: Gozdni požari. Gozdarski vestnik 64-9.

Johnston, F. H., Henderson, S. B., Chen, Y., Randerson, J. T., Marlier, M., DeFries, R. S. D., Kinney, P., Bowman, D. M. J. S., Brauer, M. 2012: Estimated global mortality attributable to smoke from landscape fires. Environment Health Perspectives 120. DOI: https://doi.org/10.1289/ehp.1104422

Jolly, W. M., Cochrane, M. A., Freeborn, P. H., Holden, Z. A., Brown, T. J., Williamson, G. J., Bowman, D. M. J. S. 2015: Climate-induced variations in global wildfire danger from 1979 to 2013. Nature Communications 6-11. DOI: https://doi.org/10.1038/ncomms8537

Kajfež-Bogataj, L., Bergant, K., Črepinšek, Z., Cegnar, T., Sušnik, A. 2004: Scenarij podnebnih sprememb kot temelj za oceno ogroženosti z vremensko pogojenimi naravnimi nesrečami v prihodnosti. Medmrežje: http://www.sos112.si/slo/tdocs/crp_scenariji.pdf (27. 5. 2022).

Khabarov, N., Krasovskii, A., Obersteiner, M., Swart, R., Dosio, A., San-Miguel-Ayanz, J., Durrant, T., Camia, A., Migliavacca, M. 2016: Forest fires and adaptation options in Europe. Regional Environmental Change 16. DOI: https://doi.org/10.1007/s10113-014-0621-0

Kochi, I., Donovan, G. H., Champ, P. A., Loomis, J. B. 2010: The economic cost of adverse health effects from wildfire- smoke exposure: a review. International Journal of Wildland Fire 19-7. DOI: https://doi.org/10.1071/WF09077

Komac, B., Migliorini, M., Schwarze, R., Sigmund, Z., Awad, C., Chatelon, F. J., Goldammer, J. G., Marcelli, T., Morvan, D., Simeoni, A., Thiebes, B. V: Rossi, J.-L. (ur.) 2020: Evolving Risk of Wildfires in Europe: The Changing Nature of Wildfire Risk Calls for a Shift in Policy Focus from Suppression to Prevention. Brussels.

Liousse, C., San-Miguel-Ayanz, J., Camia, A., Guillaume, B. 2011: A new methodology for the near-real time estimation of smoke plume emissions from forest fires in the European Forest Fire Information System. Proceeding 8th International Workshop EARSeL. Stresa.

List of wildfires. Medmrežje: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wildfires (15. 7. 2022).

Liu, J. C., Pereira, G., Uhl, S. A., Bravo, M. A., Bell, M. L. 2015: A systematic review of the physical health impacts from non-occupational exposure to wildfire smoke. Environment Research. 136. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2014.10.015

Lukić, T., Marić, P., Hrnjak, I., Gavrilov, M. B., Mladjan, D., Zorn, M., Komac, B., Milošević, Z., Marković, S. B., Sakulski, D., Jordaan, A., Đorđević, J., Pavić, D., Stojsavljević, R. 2017: Forest fire analysis and classification based on a Serbian case study. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.918

Martins, V., Miranda, A. I., Carvalho, A., Schaap, M., Borrego, C., Sá, E. 2012: Impact of forest fires on particulate matter and ozone levels during the 2003, 2004 and 2005 fire seasons in portugal. Science of the Total Environment 414. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.10.007

Mateus, P., Fernandes, P. M. 2014: Forest fires in Portugal: Forest context and policies in Portugal. World Forests 19. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-08455-8_4

McDonough, L. K., Treble, P. C., Baker, A., Borsato, A., Frisia, S., Nagra, G., Coleborn, K., Gagan, M. K., Zhao, J., Paterson, D. 2022: Past fires and post-fire impacts reconstructed from a southwest Australian stalagmite. Geochimica et Cosmochimica Acta 325. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gca.2022.03.020

Medmrežje 1: https://www.zdravgozd.si/karta.aspx?idpor=663bd534-319c-49e0-8878-05487b3cd637 (26. 5. 2022).

Mergelov, N., Petrov, D., Zazovskaya, E., Dolgikh, A., Golyeva, A., Matskovsky, V., Bichurin, R., Turchinskaya, S. Belyaev, V., Goryachkin, S. 2020: Soils in karst sinkholes record the holocene history of local forest fires at the north of European Russia. Forests 11-12. DOI: https://doi.org/10.3390/f11121268

Meyer, V., Becker, N., Markantonis, V., Schwarze, R., van den Bergh, J. C. J. M., Bouwer, L. M., Bubeck, P., Ciavola, P., Genovese, E., Green, C., Hallegatte, S., Kreibich, H., Lequeux, Q., Logar, I., Papyrakis, E., Pfurtscheller, C., Poussin, J., Przyluski, V., Thieken, A. H., Viavattene, C. 2013: Assessing the costs of natural hazards – state of the art and knowledge gaps. Natural Hazards and Earth System Sciences 13. DOI: https://doi.org/10.5194/nhess-13-1351-2013

Mikoš, M. 2014: O izrazih nezgoda, naravna nesreča, naravna katastrofa in naravna kataklizma. Ujma 28.

Modugno, S., Balzter, H., Cole, B., Borrelli, P. 2016: Mapping regional patterns of large forest fires in Wildland-Urban Interface areas in Europe. Journal of Environmental Management 172. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.02.013

Mollicone, D., Eva, H., Achard, F. 2006: Human role in Russian wild fires. Nature 440. DOI: https://doi.org/10.1038/440436a

Muhič, D. 2005: Požar pri Selih na Krasu. Ujma 19.

Muhič, D. 2007: Požar pri Šumki na Krasu. Ujma 21.

Müller, M. M., Vacik, H., Diendorfer, G. 2013: Analysis of lightning-induced forest fires in Austria. Theoretical and Applied Climatology 111. DOI: https://doi.org/10.1007/s00704-012-0653-7

Munich-Re: NatCatSERVICE Break-down into catastrophe categories. München, 2011. Medmrežje: https://www.munichre.com/site/touch-naturalhazards/get/documents_E278256150/mr/assetpool.shared/Documents/5_Touch/_NatCatService/Database/catastrophe_classes_touch_en.pdf (26. 5. 2022).

Ogris, N. 2018: Daily forecast of meteorological fire risk of forests in Slovenia with the FWI-INCA model. Napovedi o zdravju gozdov 42. DOI: https://doi.org/10.20315/NZG.42

Podatki o gozdnih požarih iz baz Zavoda za gozdove (obdobje 1994–2019). Zavod za gozdove Slovenije. Ljubljana, 2019.

Pravilnik o varstvu gozdov. Uradni list Republike Slovenije 114/2009. Ljubljana.

Report on Deliverable 2.3 wildfire suppression cost analysis. Prevention Action Increases Large Fire Response Preparedness (PREVAIL). Medmrežje: http://prevailforestfires.eu (13. 12. 2022).

Pyne, S. J., Andrews, P. L., Laven, R. D. 1996: Introduction to Wildland Fire: Fire Management in the United States. New York.

Raschky, P., Weck-Hannemann, H. 2007: Charity Hazard – A Real Hazard to Natural Disaster Insurance. Innsbruck. Medmrežje: https://ideas.repec.org/p/inn/wpaper/2007-04.html (26. 5. 2022).

Rego, F., Rigolot, E., Fernandes, P., Montiel, C., Silva, S. S. 2010: Towards Integrated Fire Management. Joensuu. Medmrežje: www.efi.int/files/attachments /publications/efi_rr23.pdf (26. 5. 2022).

Robinson, P. J., Botzen, W. J. W. 2018: The impact of regret and worry on the threshold level of concern for flood insurance demand: Evidence from Dutch homeowners. Judgment and Decision Making 13-3. DOI: https://doi.org/10.1017/S1930297500007671

Rossi, J.-L., Morvan, D., Simeoni, A., Marcelli, T., Chatelon, F.-J. 2019: Fuelbreaks: a part of wildfire prevention. Global Assessment Report. Geneva. Medmrežje: https://www.unisdr.org/we/inform/publications/66111 (26. 5. 2022).

San-Miguel-Ayanz, J., Camia, A. 2010. Forest fires. Mapping the impacts of natural hazards and technological accidents in Europe: An overview of the last decade. EEA Technical Report 13. Copenhagen.

San-Miguel-Ayanz, J., Moreno, J. M., Camia, A. 2013: Analysis of large fires in European Mediterranean landscapes: Lessons learned and perspectives. Forest Ecology and Management 294. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.10.050

Sommers, W. T., Coloff, S. G., Conard, S. G. 2011: Synthesis of knowledge: Fire history and Climate Change. Medmrežje: http://www.firescience.gov/JFSP_fire_history.cfm (26. 5. 2022).

Stančič, L., Repe, B. 2018: Post-fire succession: Selected examples from the Karst region, southwest Slovenia. Acta geographica Slovenica 58-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1942

Stefanidou, M., Athanaselis, S., Spiliopoulou, C. 2008: Health impacts of fire smoke inhalation. Inhalation Toxicology 20-8. DOI: https://doi.org/10.1080/08958370801975311

Stocks, B. J., Lynham, T. J., Lawson, B. D., Alexander, M. E., Van Wagner, C. E., McAlpine, R. S., Dubé, D. E. 1989: The Canadian Forest Fire Danger Rating System: An Overview. The Forestry Chronicle 65-6. DOI: https://doi.org/10.5558/tfc65450-6

Stratton, R. D. 2020: The path to strategic wildland fire management planning. Wildfire 29-1.

Šebela, S., Zupančič, N., Miler, M., Grčman, H., Jarc, S. 2017: Evidence of Holocene surface and near-surface palaeofires in karst caves and soils. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 485. DOI: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2017.06.015

Šturm, T. 2013: Uporaba tehnologije GIS za napovedovanje pojavljanja gozdnih požarov v Sloveniji. Doktorsko delo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Šturm, T., Fernandes, P. M., Šumrada, R. 2012: The Canadian fire weather index system and wildfire activity in the Karst forest management area, Slovenia. European Journal of Forest Research 131. DOI: https://doi.org/10.1007/s10342-011-0556-7

Šturm, T., Ogris, N. 2020: Meteorološki kazalnik požarne ogroženosti gozdov v Sloveniji. Domači odzivi na globalne izzive, Naravne nesreče 5. Ljubljana. DOI: https://doi.org/10.3986/NN0504

Tedim, F., Leone, V., Xanthopoulos, G. 2016: A wildfire risk management concept based on a social-ecological approach in the European Union: Fire Smart Territory. International Journal of Disaster Risk Reduction 18. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.06.005

The European Forest Fire Information System – EFFIS. Medmrežje: https://effis.jrc.ec.europa.eu (27. 5. 2022).

Turco, M., Bedia, J., Di Liberto, F., Fiorucci, P., von Hardenberg, J., Koutsias, N., Llasat, M.-C., Xystrakis, F., Provenzale, A. 2016: Decreasing fires in Mediterranean Europe. PLOS ONE 11-3. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150663

UNDRR, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva, 2015.

USDA, The rising cost of fire operations: Effects on the Forest Service’s non-fire work, 2015.

Veble, D., Brečko Grubar, V. 2016: Pogostost in obseg požarov v naravi na Krasu in v slovenski Istri. Geografski vestnik 88-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88101

Vertačnik, M. 2014: Ekstremne temperature in njihova spremenljivost v Sloveniji v obdobju 1961–2013. Diplomsko delo, Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Viegas, D., Simeoni, A., Xanthopoulos, G., Rossa, C., Ribeiro, L., Pita, L., Stipanicev, D., Zinoviev, A., Weber, R., Dold, J., Caballero, D., San-Miguel-Ayanz, J. 2009: Recent Forest Fire Related Accidents in Europe. Luxembourg.

Vilar Del Hoyo, L., Martin, P., Camia, A. 2009: Analysis of human-caused wildfire occurrence and land use changes in France, Spain and Portugal. Proceedings of the VII International EARSeL Workshop – Advances on Remote Sensing and GIS applications in Forest Fire Management. Potenza.

Whelton, A. 2019: Implications of the California Wildfires for Health, Communities, and Preparedness. Washington. DOI: https://doi.org/10.17226/25622

Wotton, B. M. 2009: Interpreting and using outputs from the Canadian Forest Fire Danger Rating System in research applications. Environment and Ecological Statistics 16. DOI: https://doi.org/10.1007/s10651-007-0084-2

Youssouf, H., Liousse, C., Roblou, L., Assamoi, E.-M., Salonen, R., Maesano, C., Banerjee, S., Annesi-Maesano, I. 2014: Non-accidental health impacts of wildfire smoke. International Journal of Environmental Research and Public Health 11-11. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph111111772

Zorn, M., Komac, B. 2011: Damage caused by natural disasters in Slovenia and globally between 1995 and 2010. Acta geographica Slovenica 51-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS51101

Zorn, M., Kumer, P., Ferk, M. 2015. Od gozda do gozda ali kje je goli, kamniti Kras? Kronika 63-3.

Zupančič, M., Puncer, I. L., Marinček, E. 1986: Prirodna potencijalna vegetacija Jugoslavije. Komentar karte 1 : 1.000.000. Ljubljana.

Downloads

Published

2022-12-31

Issue

Section

Articles/članki