100 let delovanja Zveze geografov Slovenije (1922–2022)

Authors

  • Aleš Smrekar Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-7448-9174
  • Stanko Pelc Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, SI – 6000 Koper, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-4902-9176
  • Mimi Urbanc Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-8394-9892
  • Jurij Kunaver Hubadova ulica 16, SI – 1113 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV94201

Keywords:

geografija, zgodovina geografije, stanovsko združenje, Slovenija, //, geography, history of geography, professional association, Slovenia

Abstract

Osnovni namen prispevka je orisati zgodovino geografske stanovske organiziranosti. Začetki segajo v leto 1922, ko so slovenski študentje geografije ustanovili študentsko geografsko društvo, ki je kmalu preraslo študentske okvire in postalo društvo vseh slovenskih geografov. V sto letih svojega delovanja se je v skladu z zakonodajo nekajkrat preoblikovalo; tako je v osemdesetih letih dvajsetega stoletja nastala Zveza geografskih društev Slovenije in ob izteku prvega desetletja 21. stoletja Zveza geografov Slovenije, v okviru katere deluje 6 društev. Geografsko stanovsko organizacijo so vodili 2 predsednici in 16 predsednikov. Osrednje dejavnosti obsegajo izdajanje Geografskega vestnika (od leta 1925 94 letnikov) in Geografskega obzornika (od leta 1954 69 letnikov) ter organizacija 23 zborovanj slovenskih geografov (od leta 1952) ter številnih drugih dogodkov. Te dejavnosti so uresničevale temeljno poslanstvo, to je razvoj znanstvene in šolske geografije ter krepitev njene prepoznavnosti tako v domačem okolju kot tudi širše. //

One hundred years of the Association of Slovenian Geographers (1922–2022)

This article outlines the history of geography as professional organized activity in Slovenia. Its beginnings date back to 1922, when Slovenian geography students founded the student Geographical Society, which soon outgrew its student framework and became a society for all Slovenian geographers. During the hundred years of its existence, this organization was transformed several times in accordance with legislation; thus, in the 1980s, the Association of Slovenian Geographical Societies was formed, and in 2008 the Association of Slovenian Geographers, in which six societies are active. This professional organization has been led by eighteen presidents. Its activities include publishing the journals Geografski vestnik (Geographical Bulletin; ninety-four volumes since 1925) and Geografski obzornik (Geographic Review; sixty-ninth volumes since 1954), holding conferences (twenty-three since 1952), and many other events. These activities have accomplished its basic mission: developing geography research and education, and strengthening the profile of geography both in Slovenia and beyond.

References

Bohinec, V., Savnik, R. 1972: Kako je nastalo Geografsko društvo Slovenije. Geografski vestnik 44.

Brečko Grubar, V., Koderman, M., Kovačič, G. 2016: 15 let Oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Geografski vestnik 88-1.

Horvat, U. 2011: Petdeset let delovanja Oddelka za geografijo in študija geografije v Mariboru. Revija za geografijo 6-1.

Ilešič, S. 1972: Slovenska geografija v petdesetih Slovenskega geografskega društva. Geografski vestnik 44.

Ilešič, S. 1983: Nekaj besed ob priliki proslavljanja šestdesetletnice geografskega društva Slovenije. Geografski vestnik 55.

Kladnik, D. 2019: Razvoj slovenske geografije – obdobje med koncem prve svetovne vojne in osamosvojitvijo Slovenije. Retrospektive 2-1.

Kušar, S. 2013: Geografski obzornik: preteklih 10 let. Popularizacija geografije od leta 2003 do leta 2012. Geografski obzornik 60-3.

Kunaver, J. 1985: Častitljiv jubilej slovenskih geografov. Dolenjski list, 24. 1. 1985.

Medmrežje 1: https://socgeo.com/qui-sommes-nous/ (4. 1. 2023).

Melik, A. 1931: Mednarodni geografski kongres v Parizu. Geografski vestnik 7.

Natek, M. 1997: Nagovor ob 75-letnici ZGDS. Geografski vestnik 69.

Perko, D., Zorn, M. 2008: Zgodovina Geografskega vestnika. Geografski vestnik 80-2.

Perko, D., Zorn, M. 2016: Sedemdeset let raziskovanj na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88207

Špes, M. 1997: Ob 75-letnici ustanovitve Geografskega društva (iz govora na proslavi). Geografski vestnik 69.

Špes, M. 1998: Poročilo o delu IO ZGDS v času od 27. marca 1997 do 25. marca 1998. Geografski vestnik 70.

Urbanc, M. 2017: (Ne)omejene možnosti geografije na projektnem trgu?! Geografski vestnik 89-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89204

Vintar Mally, K. 2019a: Nastanek in vloga geografskega društva. Razvoj geografije na Slovenskem: 100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani. Ljubljana.

Vintar Mally, K. 2019b: Začetki geografije na ljubljanski Filozofski fakulteti. Razvoj geografije na Slovenskem: 100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani. Ljubljana.

Zorn, M., Gašperič, P. 2016: Geografska dediščina – sedem desetletij Zemljepisnega muzeja. Geografski vestnik 88-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88106

Zorn, M., Perko, D. 2018: Zgodovinski pregled Geografskega vestnika. Geografski vestnik 90-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV90201

Downloads

Published

2022-12-31

Issue

Section

Articles/članki