Regionalne spremembe morske gladine: podatki, vplivni dejavniki in posledice

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV95201

Keywords:

spremembe morske gladine, globalne podnebne spremembe, napovedi dviga morske gladine, morske poplave, Sredozemsko morje, Jadransko morje, Slovenija, //, sea level changes, global climate change, sea level projections, sea flooding, Mediterranean Sea, Adriatic Sea, Slovenia

Abstract

V članku predstavljamo podatke o meritvah dviganja morske gladine, od globalne ravni, prek Sredozemskega in Jadranskega morja do Tržaškega zaliva. Svetovno morje se je v 20. stoletju dvignilo za 0,2 m. V Sredozemskem morju je dviganje regionalno zelo različno, v Jadranskem morju se gladina dviga s hitrostjo približno 1,7mm/leto, v Egejskem morju pa kar 5mm/leto. V Tržaškem zalivu je dviganje gladine dokumentirano že od rimske dobe, v zadnjih desetletjih je povprečno 1,7mm/leto. Obravnavamo dejavnike, ki vplivajo na višino morske gladine, kot so dvig temperature in posledično raztezanje oceanov, taljenje ledu, tektonika in ciklični pojavi, kot je severnoatlantska oscilacija, zaradi katerih je stopnja dviga morske gladine regionalno različna. Poplave morja so v zadnjem času 1,5-krat pogostejše kot pred desetletji, zato bo za obalna mesta bolj kot prilagajanje na višjo morsko gladino pomembno prilagajanje na večjo pogostost visokih plim, nevihtnih valov in morskih poplav.

Regional sea level rise: data, drivers and effects

In this article we present data on measurements of sea level rise, from the global level across the Mediterranean and Adriatic Sea to the Gulf of Trieste. Global sea level has risen by 0.2 m in the 20th century. In the Mediterranean, the rise varies from region to region, with the Adriatic Sea rising at a rate of around 1.7mm/year and the Aegean even at 5mm/year. In the Gulf of Trieste, sea level rise has been documented since Roman times and has averaged 1.7mm/year in recent decades. We consider the factors that influence sea level rise, such as temperature rise, the resulting expansion of the ocean, ice melt, tectonics and cyclical phenomena such as the North Atlantic Oscillation, which cause the rate of sea level rise to vary regionally. Sea flooding has recently become 1.5 times more frequent than decades ago. Adapting to the increasing frequency of high tides, storm surges and flooding will therefore be more important for coastal cities than adapting to higher sea levels.

References

Ablain, M., Cazenave, A., Valladeau, G., Guinehut, S. 2009: A new assessment of the error budget of global mean sea level rate estimated by satellite altimetry over 1993–2008. Ocean Science 5-2. DOI: https://doi.org/10.5194/os-5-193-2009

Adger, W. N., Dessai, S., Goulden, M., Hulme, M., Lorenzoni, I., Nelson, D. R., Naess, L. O.., Wolf, J., Wreford, A. 2009: Are there social limits to adaptation to climate change? Climatic Change 93. DOI: https://doi.org/10.1007/s10584-008-9520-z

Alivio, M. B. 2021: Evaluation of flood damage caused by rising sea levels. Magistrsko delo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Altıner, Y., Bačić, Ž., Bašić, T., Coticchia, A., Medved, M., Mulić, M., Nurçe, B. 2006: Present-day tectonics in and around the Adria plate inferred from GPS measurements. Postcollisional Tectonics and Magmatism in the Mediterranean Region and Asia. Geological Society of America Special Papers 409. DOI: https://doi.org/10.1130/2006.2409(03)

Antonioli, F., Anzidei, M., Lambeck, K., Auriemma, R., Gaddi, D., Furlani, S., Orrù, P., Solinas, E., Gaspari, A., Karinja, S., Kovačić, V., Surace, L. 2007: Sea-level change during the Holocene in Sardinia and in the northeastern Adriatic (central Mediterranean Sea) from archaeological and geomorphological data. Quaternary Science Reviews 26. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2007.06.022

Antonioli, F., De Falco, G., Lo Presti, V., Moretti, L., Scardino, G., Anzidei, M., Bonaldo, D., Carniel, S., Leoni, G., Furlani, S., Marsico, A., Petitta, M., Randazzo, G., Scicchitano, G., Mastronuzzi, G. 2020: Relative sea level rise and potential submersion risk for 2100 on 16 coastal plains of the Mediterranean Sea. Water 12-8. DOI: https://doi.org/10.3390/w12082173

Antonioli, F., Ferranti, L., Fontana, A., Amorosi, A., Bondesan, A., Braitenberg, C., Dutton, A., Fontolan, G., Furlani, S., Lambeck, K., Mastronuzzi, G., Monaco, C., Spada, G., Stocchi, P. 2009: Holocene relative sea-level changes and vertical movements along the Italian and Istrian coastlines. Quarternary International 206, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2008.11.008

Arhiv površinskih voda. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana. Medmrežje: https://vode.arso.gov.si/hidarhiv/pov_arhiv_tab.php?p_vodotok=Jadransko%20morje (23. 5. 2023).

Barnett, R. L., Charman, D. J., Johns, C., Ward, S. L., Bevan, A., Bradley, S. L., Camidge, K., Fyfe, R. M., Gehrels, W. R., Gehrels, M. J., Hatton, J., Khan, N. S., Marshall, P., Maezumi, S. Y., Mills, S., Mulville, J., Perez, M., Roberts, H. M., Scourse, J. D., Shepherd, F., Stevens, T. 2020: Nonlinear landscape and cultural response to sea-level rise. Science Advances 6-45. DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abb6376

Benac, Č., Arbanas, Ž., Pavlovec, E. 1991: Postanak i geotehničke osobitosti doline izaljeva Raše. Pomorski zbornik 29-1.

Boening, C., Willis, J. K., Landerer, F. W., Nerem, R. S. Fasullo, J. 2012: The 2011 La Niña: So strong, the oceans fell. Geophysical Research Letters 39-19. DOI: https://doi.org/10.1029/2012GL053055

Brunel, C., Sabatier, F. 2009: Potential influence of sea-level rise in controlling shoreline position on the French Mediterranean Coast. Geomorphology 107, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.05.024

Brunović, D., Miko, S., Ilijanić, N., Peh, Z., Hasan, O., Kolar, T., Šparica Miko, M., Razum, I. 2019: Holocene foraminiferal and geochemical records in the coastal karst dolines of Cres Island, Croatia. Geologia Croatica 72-1. DOI: https://doi.org/10.4154/gc.2019.02

Buble, G., Bennett, R., Hreinsdóttir, S. 2010: Tide gauge and GPS measurements of crustal motion and sea level rise along the eastern margin of Adria. Journal of Geophysical Research 115-B2. DOI: https://doi.org/10.1029/2008JB006155

Bulatović, K. 2019: Globalnih napovedi ne moremo le prenesti v Piranski zaliv. Medmrežje: https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/globalnih-napovedi-ne-moremo-le-prenesti-v-piranski-zaliv (22. 5. 2023).

Calafat, F. M., Chambers, D. P., Tsimplis, M. N. 2012: Mechanisms of decadal sea level variability in the eastern North Atlantic and the Mediterranean Sea. Journal of Geophysical Research 117-C9. DOI: https://doi.org/10.1029/2012JC008285

Carbognin, L., Teatini, P., Tosi, L. 2009: The impact of relative sea level rise on the Northern Adriatic Sea coast, Italy. WIT Transactions on Ecology and the Environment 127. DOI: https://doi.org/10.2495/RAV090121

Carbognin, L., Teatini, P., Tosi, L., Tomasin, A. 2011: Present relative sea level rise in the northern Adriatic coastal area. Coastal and Marine Spatial Lanning. Roma. Medmrežje: http://eprints.bice.rm.cnr.it/10023 (10. 3. 2023).

Cazenave, A., Bonnefond, P., Mercier, F., Dominh, K., Toumazou, V. 2002: Sea level variations in the Mediterranean Sea and Black Sea from satellite altimetry and tide gauges. Global and Planetary Change 34, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1016/S0921-8181(02)00106-6

Cazenave, A., Cabanes, C., Dominh, K., Mangiarotti, S. 2001: Recent sea level change in the Mediterranean Sea revealed by Topex/Poseidon satellite altimetry. Geophysical Research Letters 28-8. DOI: https://doi.org/10.1029/2000GL012628

Chambers, D. P., Merrifield, M. A., Nerem, R. S. 2012: Is there a 60-year oscillation in global mean sea level? Geophysical Research Letters 39-18. DOI: https://doi.org/10.1029/2012GL052885

Church, J. A., White, N. J., Coleman, R., Lambeck, K., Mitrovica, J. X. 2004: Estimates of the regional distribution of sea-level rise over the 1950–2000 period. Journal of Climate 17-13. DOI: https://doi.org/10.1175/1520-0442(2004)017<2609:EOTRDO>2.0.CO;2

Church, J. A., Monsselesan, D., Gregory, M. J., Marzeion, B. 2013: Evaluating the ability of process based models to project sea-level change. Environment Research Letters 8-1. DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/1/014051

Church, J. A., White, N. J. 2006: A 20th century acceleration in global sea-level rise. Geophysical Research Letters 33-1. DOI: https://doi.org/10.1029/2005GL024826

Church, J. A., White, N. J. 2011: Sea-level rise from the late 19th to the early 21st century'. Surveys in Geophysics 32, 4-5. DOI: https://doi.org/10.1007/s10712-011-9119-1

Church, J. A., White, N. J., Hunter, J. R. 2006: Sea-level rise at tropical Pacific and Indian Ocean islands. Global and Planetary Change 53-3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.04.001

Climate change 2021 – The physical science basis. Working group 1 contribtion to the Sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva. Medmrežje: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf (23. 5. 2023).

Coastal region threatened by rising sea level. STA, 10. 1. 2021. Medmrežje: http://znanost.sta.si/2853470/coastal-region-threatened-by-rising-sea-level (23. 5. 2023).

Culiberg, M. 1995: Dezertifikacija in reforestacija slovenskega Krasa. Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji 22. Ljubljana.

David, C. G., Hennig, A., Ratter, B. M. W., Zahid, V. R., Schlurmann, T. 2021: Considering socio-political framings when analyzing coastal climate change effects can prevent maldevelopment on small islands. Nature Communications 12. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-26082-5

Di Donato, G., Negredo, A. Sabadini, R., Vermeersen, L. L. A. 1999: Multiple processes causing sea‐level rise in the central Mediterranean. Geophysical Research Letters 26-12. DOI: https://doi.org/10.1029/1999GL900258

Doğan, M., Cigizoglu, H. K., Sanli, D. U., Ulke. A. 2015: Investigation of sea level anomalies related with NAO along the west coasts of Turkey and their consistency with sea surface temperature trends. Theoretical and Applied Climatology 121. DOI: https://doi.org/10.1007/s00704-014-1247-3

Douglas, B. C. 2001: An introduction to sea level. International Geophysics 75. DOI: https://doi.org/10.1016/S0074-6142(01)80004-8

Draganits, E., Gier, S., Doneus, N., Doneus, M. 2019: Geoarchaeological evaluation of the Roman topography and accessibility by sea of ancient Osor (Cres Island, Croatia). Austrian Journal of Earth Sciences 112-1. DOI: https://doi.org/10.17738/ajes.2019.0001

Dvig morske gladine bo do leta 2100 močno prizadel tudi slovensko Istro. Politikis, 10. 1. 2021. Medmrežje: https://www.politikis.si/2021/01/dvig-morske-gladine-bo-do-leta-2100-mocno-prizadel-tudi-slovensko-istro (22. 5. 2023).

Faivre, S., Fouache, E., Ghilardi, M., Antonioli, F., Furlani, S., Kovačič, V. 2011: Relative sea level change in western Istria (Croatia) during the last millennium. Quaternary International 232, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2010.05.027

Farbotko, C., Stratford, E., Lazrus, H. 2016: Climate migrants and new identities? The geopolitics of embracing or rejecting mobility. Social and Cultural Geography 17-4. DOI: https://doi.org/10.1080/14649365.2015.1089589

Ferrarin, C., Lionello, P., Orlić, M., Raicich, F., Salvadori, G. 2022: Venice as a paradigm of coastal flooding under multiple compound drivers. Science Reporst 12. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-09652-5

Florido, E., Auriemma, R., Faivre, S., Radić Rossi, I., Antonioli, F., Furlani, S., Spada. G. 2011: Istrian and Dalmatian fishtanks as sea-level markers. Quarternary International 232, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2010.09.004

Frantar, P., Ulaga, F., Draksler, A., Bat, M., Jarnjak, M. 2018: Akcija postavljanja oznak visokih voda v Sloveniji 2014–2018. 29. Mišičev vodarski dan. Maribor.

Furlani, S., Biolchi, S., Cucchi, F., Antonioli, F., Busetti, M., Melis, R. 2011: Tectonic effects on Late Holocene sea level changes in the Gulf of Trieste (NE Adriatic Sea, Italy). Quarternary International 232, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2010.06.012

Galassi, G., Spada, G. 2014: Sea-level rise in the Mediterranean Sea by 2050: Roles of terrestrial ice melt, steric effects and glacial isostatic adjustment. Global and Planetary Change 123A. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2014.10.007

Galassi, G., Spada, G. 2015: Linear and non-linear sea-level variations in the Adriatic Sea from tide gauge records (1872–2012). Annals of Geophysics 57. DOI: https://doi.org/10.4401/AG-6536

Gehrels, W. R., Dangendorf, S., Barlow, N. L. M., Saher, M. H., Long, A. J., Woodworth, P. L., Piecuch, C. G., Berk, K. 2020: A preindustrial sea-level rise hotspot along the Atlantic coast of North America. Geophysical Research Letters 47-4. DOI: https://doi.org/10.1029/2019GL085814

Gehrels, W. R., Hayward, B. W., Newnham, R. M., Southall, K. 2008: A 20th century acceleration of sea‐level rise in New Zealand. Geophysical Research Letters 35-2 DOI: https://doi.org/10.1029/2007GL032632

Global and European sea level rise. European Environment Agency, 2022. Medmrežje: https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-sea-level-rise (9. 3. 2023).

Grafici e statistiche. Centro Previsioni e Segnalazioni Maree. Venezia. Medmrežje: https://www.comune.venezia.it/it/content/grafici-e-statistiche (23. 5. 2023).

Gregory, J. M., Lowe, J. A. 2000: Predictions of global and regional sea-level rise using AOGCMs with and without flux adjustment. Geophysical Research Letters 27-19. DOI: https://doi.org/10.1029/1999GL011228

Hay, C. C., Morrow, E. D., Kopp, R. E., Mitrovica, J. X. 2015: Probabilistic reanalysis of twentieth-century sea-level rise. Nature 517. DOI: https://doi.org/10.1038/nature14093

Kamenarič, K. 2022: Sečoveljske soline: Tako visoke vode ne pomnimo v svoji 20-letni zgodovini. 24ur.com, 22. 11. 2022. Medmrežje: https://www.24ur.com/novice/slovenija/secoveljske-soline-tako-visoke-vode-ne-pomnimo-v-svoji-20-letni-zgodovini.html (23. 5. 2023).

Kazalci okolja – Višina morja [MR02]. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2016. Medmrežje: http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/visina-morja-4 (9. 3. 2023).

Klein, M., Lichter, M. 2009: Statistical analysis of recent Mediterranean Sea-level data. Geomorphology 107, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.06.027

Kolega, N. 2006: Slovenian coast sea floods risk. Acta geographica Slovenica 46-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS46201

Komac, B. 2009: Social memory and geographical memory of natural disasters. Acta geographica Slovenica 49-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS49107

Komac, B., Zorn, M. 2020: Pomen negradbenih ukrepov za poplavno varnost. Geografski vestnik 92-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV92106

Komac, B., Zorn, M. 2023: Impact of climate change on snowpack and avalanches in Slovenia: The Soča Valley case study. Geographia Polonica 96-1. DOI: DOI: https://doi.org/10.7163/GPol.0244

Kopp, R. E., Horton, R. M., Little, C. M., Mitrovica, J. X., Oppenheimer, M., Rasmussen, D. J., Strauss, B. H., Tebaldi, C. 2014: Probabilistic 21st and 22nd century sea-level projections at a global network of tide-gauge sites. Earth's Future 2-4. DOI: https://doi.org/10.1002/2014EF000239

Laborel, J., Morhange, C., Lafont, R., Le Campion, J., Laborel-Deguen, F., Sartoretto, S. 1994: Biological evidence of sea-level rise during the last 4500 years on the rocky coasts of continental southwestern France and Corsica. Marine Geology 120, 3-4. DOI: https://doi.org/10.1016/0025-3227(94)90059-0

Lambeck, K., Chappell, J. 2001: Sea level change through the last glacial cycle. Science 292-5517. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1059549

Lambeck, K., Anzidei, M., Antonioli, F., Benini, A., Esposito, A. 2004: Sea level in Roman time in the Central Mediterranean and implications for recent change. Earth and Planetary Science Letters 224, 3-4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsl.2004.05.031

Lambeck, K., Nakiboglu, S. M. 1984: Recent global changes in sea level. Geophysical Research Letters 11-10. DOI: https://doi.org/10.1029/GL011i010p00959

Landerer, F. W., Jungclaus, J. H., Marotzke, J. 2007: Regional dynamic and steric sea level change in response to the IPCC-A1B scenario. Journal of Physical Oceanography 37. DOI: https://doi.org/10.1175/JPO3013.1

Landerer, F. W., Volkov, D. L. 2013: The anatomy of recent large sea level fluctuations in the Mediterranean Sea. Geophysical Research Letters 40-3. DOI: https://doi.org/10.1002/grl.50140

Ličer, M. 2018: Podnebne spremembe in naraščanje gladine morja v Severnem Jadranu. Medmrežje: https://www.nib.si/mbp/sl/home/news/902-podnebne-spremembe-in-narascanje-gladine-morja-v-severnem-jadranu (23. 5. 2023).

Lorbacher, K., Marsland, S. J., Church, J. A., Griffies, S. M., Stammer, D. 2012: Rapid barotrophic sea-level rise from ice-sheet melting scenarios. Journal of Geophysical Research 117-C6. DOI: https://doi.org/10.1029/2011JC007733

Martínez‐Asensio, A., Marcos, M., Tsimplis, M., Gomis, D., Josey, S., Jordà, G. 2014: Impact of the atmospheric climate modes on Mediterranean sea level variability. Global and Planetary Change 118. DOI: https://doi.org/10.1016/J.GLOPLACHA.2014.03.007

Masina, M., Lamberti, A. 2013: A nonstationary analysis for the Northern Adriatic extreme sea levels. Journal of Geophysical Research: Oceans 118-9. DOI: https://doi.org/10.1002/jgrc.20313

McMichael, S., Ktonivauliku, M., Powell, T. 2019: Planned relocation and everyday agency in low-lying coastal villages in Fiji. The Geographical Journal 185-3. DOI: https://doi.org/10.1111/geoj.12312

Miller, L., Douglas, B. C. 2007: Gyre-scale atmospheric pressure variations and their relation to 19th and 20th century sea level rise. Geophysical Research Letters 34-16. DOI: https://doi.org/10.1029/2007GL030862

Most recent GMSL release. Boulder. Medmrežje: http://sealevel.colorado.edu (23. 5. 2023).

Nerem, R. S., Beckley, B. D., Fasullo, J. T., Hamlington, B. D., Masters, D., Mitchum, G. T. 2018: Climate-change–driven accelerated sea-level rise detected in the altimeter era. Earth, Atmospheric and Planetary Sciences 115-9. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1717312115

Okumura, Y. M., Deser, C., Hu, A., Timmermann, A., Xie, S. P. 2009: North Pacific climate response to freshwater forcing in the Subarctic North Atlantic: Oceanic and atmospheric pathways. Journal of Climate 22. DOI: https://doi.org/10.1175/2008JCLI2511.1

Onac, P. B., Mitrovica, J. X., Ginés, J., Asmeron, Y., Polyak, V. J., Tuccimei, P., Ashe, E. L., Fornós, J. J., Hoggard, M. J., Soulson, S., Ginés, A., Soligo, M., Villa, I. M. 2022: Exceptionally stable preindustrial sea level inferred from the western Mediterranean Sea. Science Advances 8-26. DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abm6185

Orlić, M., Pasarić, Z. 2013: Semi-empirical versus process-based sea-level projections for the twenty-first century. Nature Climate Change 3. DOI: https://doi.org/10.1038/nclimate1877

Orožen Adamič, M. 1991: Podvodni Triglav. Geografski obzornik 39-1.

Pachauri, R. K., Reisinger, A. (ur.) 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report. Geneva.

Palmer, M. D., Domingues, C. M., Slangen, A. B. A., Boeira Dias, F. 2021: An ensemble approach to quantify global mean sea-level rise over the 20th century from tide gauge reconstructions. Environmental Research Letters 16-4. DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/abdaec

Pan, H., Lv, X. 2021: Is there a quasi 60-year oscillation in global tides? Continental Shelf Research 222. DOI: https://doi.org/10.1016/j.csr.2021.104433

Parica, M. 2015: Kasnoantičko pristanište u uvali Pocukmarak na otoku Silbi. Archaeologia Adriatica 9. DOI: https://doi.org/10.15291/archeo.1193

Parica, M. 2022: Soline pored Korčule – neolitičko naselje sagrađeno na danas potopljenom umjetnom otočiću. Lanterna 5.

Parsons, T., Wu, P.-C., Wei, M., D'Hondt, S. 2023: The weight of New York City: Possible contributions to subsidence from anthropogenic sources. Earth's Future 11. DOI: https://doi.org/10.1029/2022EF003465

Peltier, W. R. 2009: Closure of the budget of global sea level rise over the GRACE era: The importance and magnitudes of the required corrections for global glacial isostatic adjustment. Quaternary Science Review 28-17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2009.04.004

Peltier, W. R., Tushingham, A. M. 1991: Influence of glacial isostatic-adjustment on tide gauge measurements of secular sea-level change. Journal of Geophysical Research Solid Earth 96-B4. DOI: https://doi.org/10.1029/90JB02067

Raicich, F. 2007: A Study of early Trieste sea level data (1875–1914). Journal of Coastal Research 23-4. DOI: https://doi.org/10.2112/04-0325.1

Rizzi, J., Torresan, S., Zabeo, A., Critto, A., Tosoni, A., Tomasin, A., Marcomini, A. 2017: Assessing storm surge risk under future sea-level rise scenarios: a case study in the North Adriatic coast. Journal of Coastal Conservation 21. DOI: https://doi.org/10.1007/s11852-017-0517-5

Robič, M., Vrhovec, T. 2002: Poplavljanje morske obale. Nesreče in varstvo pred njimi. Ljubljana.

Rubinić, J., Ozanić, N. 1999: Influence of the sedimentation process on the Raša River mouth on the outflow regime of coastal springs. Proceedings XXVIII IAHR Congress. Graz. Medmrežje: https://www.iahr.org/library/infor?pid=13843 (22. 12. 2023).

Sahagian, D. 2000: Global physical effects of anthropogenic hydrological alterations: Sea level and water redistribution. Global Planetary Change 25, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1016/S0921-8181(00)00020-5

Scarascia, L., Lionello, P. 2013: Global and regional factors contributing to the past and future sea level rise in the Northern Adriatic Sea. Global and Planetary Change 106. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2013.03.004

Stammer, D. 2008: Response of the global ocean to Greenland and Antarctic ice melting. Journal of Geophysical Research: Oceans 113-C6. DOI: https://doi.org/10.1029/2006JC004079

Stammer, D., Agarwal, N., Herrmann, P., Kohl, A., Mechoso, C. R. 2011: Response of a coupled ocean-atmosphere model to Greenland ice melting. Surveys in Geophysics 32. DOI: https://doi.org/10.1007/s10712-011-9142-2

Šifrer, M. 1965: Nova geomorfološka dognanja v Koprskem primorju. Geografski zbornik 9.

Tomšič, M. 2019: Napoved: obala Jadrana bo do leta 2100 drastično spremenjena. Medmrežje: https://web.archive.org/web/20190715100112/https:/siol.net/digisvet/novice/napoved-obala-jadrana-bo-do-leta-2100-drasticno-spremenjena-501014 (22. 5. 2023).

Tosi, L., Teatini, P., Strozzi, T., Carbognin, L., Brancolini, G., Rizzetto, F. 2010: Ground surface dynamics in the northern Adriatic coastland over the last two decades. Rendiconti Lincei-Scienze Fisiche e Naturali 21. DOI: https://doi.org/10.1007/s12210-010-0084-2

Tsimplis, M. N., Álvarez-Fanjul, E., Gomis, D., Fenoglio-Marc, L., Pérez, B. 2005: Mediterranean Sea level trends: Atmospheric pressure and wind contribution. Geophysical Research Letters 32-20. DOI: https://doi.org/10.1029/2005GL023867

Tsimplis, M. N., Baker, T. F. 2000: Sea level drop in the Mediterranean Sea: An indicator of deep water salinity and temperature changes? Geophysical Research Letters 27-12. DOI: https://doi.org/10.1029/1999GL007004

Tsimplis, M. N., Calafat, F. M., Marcos, M., Jordà, G., Gomis, D., Fenoglio-Marc, L., Struglia, M. V., Josey, S. A., Chambers, D. P. 2013: The effect of the NAO on sea level and on mass changes in the Mediterranean Sea. Journal of Geophysical Research: Oceans 118-2. DOI: https://doi.org/10.1002/jgrc.20078

Tsimplis, M. N., Josey, S. A. 2001: Forcing of the Mediterranean Sea by atmospheric oscillations over the North Atlantic. Geophysical Research Letters 28-5. DOI: https://doi.org/10.1029/2000GL012098

Tsimplis, M. N., Raicich, F., Fenoglio-Marc, L., Shaw, A. G. P., Marcos, M., Somot, S., Bergamasco, A. 2012: Recent developments in understanding sea level rise at the Adriatic coasts. Physics and Chemistry of the Earth: Parts A/B/C 40-41. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pce.2009.11.007

Tsimplis, M., Marcos, M., Somot, S., Barnier, B. 2008: Sea level forcing in the Mediterranean Sea between 1960 and 2000. Global and Planetary Change 63-4. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2008.07.004

Vitousek, S., Barnard, P., Fletcher, C., Frazer, N., Erikson, L., Storlazzi, C. D. 2017: Doubling of coastal flooding frequency within decades due to sea-level rise. Scientific Reports 7. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-017-01362-7

Wada, Y., van Beek, L. P. H., van Kempen, C. M., Reckman, J. W. T. M., Vasak, S., Bierkens, M. F. P. 2010: Global depletion of groundwater resources. Geophysical Research Letters 37-20. DOI: https://doi.org/10.1029/2010GL044571

White, N. J., Church, J. A., Gregory, J. M. 2005: Coastal and global averaged sea level rise for 1950 to 2000. Geophysical Research Letters 32-1. DOI: https://doi.org/10.1029/2004GL021391

Wöppelmann, G., Marcos, M., Santamaría-Gómez, A., Martín-Míguez, B., Bouin, M.-N., Gravelle, M. 2014: Evidence for a differential sea level rise between hemispheres over the twentieth century. Geophysical Research Letters 41-5. DOI: https://doi.org/10.1002/2013GL059039

Yi, S., Sun, W., Heki, K., Qian, A. 2015: An increase in the rate of global mean sea level rise since 2010. Geophysical Research Letters 42-10. DOI: https://doi.org/10.1002/2015GL063902

Yin, J. J., Griffies, S. M., Stouffer, R. J. 2010: Spatial variability of sea level rise in twenty-first century projections. Journal of Climate 23-17. DOI: https://doi.org/10.1175/2010JCLI3533.1

Zerbini, S., Raicich, F., Prati, C. M., Bruni, S., Del Conte, S., Errico, M., Santi, E. 2017: Sea-level change in the Northern Mediterranean Sea from long-period tide gauge time series. Earth-Science Reviews 167. DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.02.009

Zhang, X. B., Church, J. A. 2012: Sea level trends, interannual and decadal variability in the Pacific Ocean. Geophysical Research Letters 39-21. DOI: https://doi.org/10.1029/2012GL053240

Zorn, M. 2008: Erozijski procesi v hrvaškem delu »Sive Istre«. Geografski vestnik 80-2.

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Komac, B. (2023). Regionalne spremembe morske gladine: podatki, vplivni dejavniki in posledice. Geografski Vestnik, 95(2), 9–32. https://doi.org/10.3986/GV95201

Issue

Section

Articles/članki