Uredništvo

Glavni in odgovorni urednik

Marijan Dović

Tehnični urednik

Andraž Jež

Uredniški svet

Marko Juvan

Alenka Koron

Dejan Kos

Vanesa Matajc

Darja Pavlič

Vid Snoj

Jola Škulj