Uredništvo

Glavni in odgovorni urednik
Marijan Dović, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literarno zgodovino in literarne vede

Tehnični urednik
Blaž Zabel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo

Uredništvo
Jernej Habjan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literarno zgodovino in literarne vede
Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literarno zgodovino in literarne vede
Alenka Koron, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literarno zgodovino in literarne vede
Dejan Kos, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko
Vanesa Matajc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Darja Pavlič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko
Vid Snoj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Alen Širca, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Uredniški svet
Ziva Ben-Porat (upokojena, Unvierza Tel Aviv)
Vladimir Biti (Univerza na Dunaju)
Lucia Boldrini (Goldsmiths, University of London)
Zoran Milutinović (University College London)
Katia Pizzi (University of London)
Galin Tihanov (Queen Mary University of London)
César Domínguez (Univerza Santiago de Compostela)
Péter Hajdu (Madžarska akademija znanosti)
Jón Karl Helgason (Univerza na Islandiji)
Bart Keunen (Univerza v Ghentu)
Janko Kos (upokojen), Aleksander Skaza, Neva Šlibar, Tomo Virk (Univerza v Ljubljani)
Sowon Park (UC Santa Barbara)
Ivan Verč (Univerza v Trstu)
Peter V. Zima (Emeritus, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)

Spletni urednik
Janž Snoj