Uredništvo

Glavni in odgovorni urednik
Marijan Dović, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literarno zgodovino in literarne vede

Tehnični urednik
Blaž Zabel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo

Uredništvo
Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literarno zgodovino in literarne vede
Alenka Koron, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literarno zgodovino in literarne vede
Dejan Kos, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko
Vanesa Matajc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Darja Pavlič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko
Vid Snoj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Alen Širca, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Jola Škulj, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literarno zgodovino in literarne vede

Uredniški svet
Ziva Ben-Porat (Tel Aviv)
Vladimir Biti (Dunaj)
Lucia Boldrini, Zoran Milutinović, Katia Pizzi, Galin Tihanov (London)
César Domínguez (Santiago de Compostela)
Péter Hajdu (Budimpeštat)
Jón Karl Helgason (Reykjavík)
Bart Keunen (Gent)
Janko Kos, Aleksander Skaza, Neva Šlibar, Tomo Virk (Ljubljana)
Sowon Park (Santa Barbara)
Ivan Verč (Trst)
Peter V. Zima (Celovec)

Spletni urednik
Janž Snoj