Teorija estetskega učinka in vloga komunikacije (Ingarden–Iser–Austin)

  • Jelica Šumič Riha
Ključne besede: literarna fenomenologija (Ingarden), teorija recepcije (Iser), filozofija navadne govorice (Austin)

Povzetek

Razprava poskuša v prvem delu prikazati dve temeljni oporišči Iserjeve teorije estetskega učinka: Ingardnovo teorijo konstitucije estetskega objekta in teorijo performativov, ki jo je razvila angleška filozofija navadne govorice (ordinary language philosophy). V drugem delu pa razprava ugotavlja, katere radikalne konsekvence oz. novosti obeh teorij je Iser zatrl, ko je aktualizacijo oprl na podmeno o enoumni komunikaciji med tekstom in bralcem.
Objavljeno
2015-10-25
Rubrike
Razprave