Kosovelova klubska dejavnost in javno delovanje

  • Janez Vrečko
Ključne besede: literarnozgodovinska študija o Kosovelovem delovanju v različnih krožkih in klubih (Klub Teater, Literarno-dramatični krožek Ivan Cankar)

Povzetek

Tudi na nivoju javnega delovanja in klubske dejavnosti se pri Kosovelu pokaže postopen prehod od estetizirajočega tradicionalno lirskega ustvarjanja k sicer revolucionarnemu, vendar s težo jezikovnega fetiša zaznamovanemu konstruktivističnemu eksperimentu in od tod h konkretnim dejanjem. S samo načrtovanimi in tudi z uresničenimi podjetji (od Kluba mladih kulturnih delavcev, načrta za almanah, Kluba Teater, Literarno-dramatičnega kluba Ivan Cankar do javnih nastopov v Ljubljani, v Zagorju in spet v Ljubljani, ko mu je bilo javno delovanje končno prepovedano), pa tudi s karizmatičnim zgledom svoje osebnosti, je temeljito prevetril tedanje kulturno mrtvilo za več generacij naprej. Razprava želi pokazati, kako sta njegova klubska dejavnost in javno delovanje tesno povezani z njegovo konstruktivistično in konstruktivno preobrazbo v letu 1924–25, ko se je po večletnem taktičnem molku končno odločil za spopad s slovensko kulturno lažjo.
Objavljeno
2015-10-25
Rubrike
Razprave