<em>Tank</em> in italijanski futurizem. Reprintu na rob

  • Vera Troha
Ključne besede: italijanski in slovenski futurizem, julijska avantgarda, revija Tank, F. Delak, A. Černigoj

Povzetek

Reprint revije Tank je izhodišče za razmislek o vlogi italijanskega futurizma pri nastanku Delakovih in Černigojevih programskih besedil; ob njihovih značilnih stereotipnih potezah ugotavlja natančnejša analiza podobnosti s poetiko italijanskega futurizma, pa tudi prisotnost tipično futurističnih elementov v manifestih. Nekoliko obširneje govori spis o t. i. julijski avantgardi, ki je Tank ne predstavlja z njene zanimivejše plati. Nakazan je tudi dvom o pomenu te avantgardne publikacije.
Objavljeno
2015-11-01
Rubrike
Razprave