Grumovo pripovedništvo in ekspresionizem

  • Marjan Dolgan
Ključne besede: ekspresionizem v Grumovem pripovedništvu, slovenska literarna zgodovina o ekspresionizmu pri Grumu, obravnave ekspresionizma v nemški literarni zgodovini

Povzetek

Študija najprej pregleda dosedanje neenotne trditve slovenske literarne zgodovine o ekspresionizmu v Grumovem pripovedništvu, nato se naveže na temeljna dognanja, ki jih o ekspresionizmu posreduje nemška literarna zgodovina. Takšno izhodišče omogoča sorazmerno zanesljivo literarnozgodovinsko opredelitev Grumove pripovedne proze, posebno tedaj, ko je treba razločevati med tradicionalnimi usedlinami in ekspresionističnimi novostmi.
Objavljeno
2016-11-03
Rubrike
Razprave