Hermenevtika v literarni vedi

  • Darko Dolinar
Ključne besede: hermenevtika in literarna veda, obča (univerzalna), področna in literarnoznanstvena hermenevtika, pomen hermenevtike za teorijo in metodologijo literarne vede

Povzetek

Članek si prizadeva sistematizirati različne vidike in razsežnosti hermenevtike v literarni vedi. Izhaja od tega, kako se te problematike lotevajo novejši uvodi v literarno vedo in sintetični prikazi njene celote. Ker se pri tem ni mogoče izogniti opiranju na občo hermenevtiko, nakazuje članek njeno glavno razvojno linijo od antike do sodobnosti in se dotika bipolarnosti njenih postopkov, razmerja med univerzalnim in specialnim ter zlasti problema dosegljivosti resnice in s tem povezane sistemske umestitve obče hermenevtike. Sledi diskusija o načelni oz. potencialni relevantnosti in dejanski oz. eksplicitni vlogi hermenevtike v različnih teoretično-metodoloških smereh literarne vede. Na koncu je sumarično ocenjen njen pomen za ponovno vzpostavitev vloge subjekta, za večje upoštevanje implicitnih spoznavnih in vrednostnih izhodišč, za uveljavitev avtorefleksije in nasploh za razvoj teoretično-metodološkega modela literarne vede, ki bi bil estetsko-umetnostnim značilnostim literature primernejši od modelov z izrazito scientističnimi potezami.
Objavljeno
2017-04-01
Rubrike
Razprave