Ivan Cankar pri Italijanih (1945–1995)

  • Zoltan Jan
Ključne besede: recepcija slovenske literature v Italiji, I. Cankar

Povzetek

Ivan Cankar je slovenski pisatelj, ki so ga največ prevajali v tuje jezike, zato ne preseneča, da je temu tako tudi v italijanskem prostoru. Vprašanje pa je, ali je slovenski klasik dosegel takšne večplastne odmeve, da je postal trajno prisoten v italijanski kolektivni zavesti in se uveljavil kot klasik svetovne književnosti, ki ne potrebuje več vedno novih predstavitev, da bi zbujal zanimanje bralcev ter imel spontane resonance v ustvarjalnih iskanjih. Ob tem je treba preveriti, kakšni so pogledi italijanskih ustvarjalcev na njegovo delo in kakšne razsežnosti ugotavljajo v njem. S tem se istočasno odpira tudi temeljna dilema, ali je pisateljeva umetniška prepričljivost tolikšna, da odmeva tudi v drugem kulturnem prostoru, in kolikšno težo imajo pri razumevanju izvenliterarne okoliščine. Tako zastavljena analiza uveljavljanja Cankarja opaža nekatere značilnosti, ki osvetljujejo možne odgovore na ta vprašanja. Iskanje je usmerjeno v zunanje pojave, ki pojasnjujejo Cankarjev uspeh s stališča sociologije književnosti, ter v aktualizacijo imanentno literarnih lastnosti, čeprav obojega ni mogoče obravnavati povsem ločeno.

Literatura

SAMOSTOJNI KNJIŽNI PREVODI CANKARJEVIH DEL PO LETU 1945

Il servo Bartolo e il suo diritto (Hlapec Jernej in njegova pravica); prev.: Ivan Regent, Giovanni Sussek. Trst, Anteo Edizioni 1945, 125 str. Pregledan ponatis prevoda iz leta 1925.

La mamma. Pagine d’amor filiale scelte e tradotte dal testo originale sloveno (Mama. Izbor črtic); prev.: Enrico Damiani, Janko Jež. Rim, Luigi del Romano 1945, 124 str. (Collana Azzurra di narratori scelti italiani e stranieri 1). Koment.: I traduttori – »La ’madre’ nel cuore e nell’opera di Cankar«.

Martin Kačur; prev.: L. Manzini in L. Salvini. Firence, Vallecchi 1951.

Martin Kačur. Biografia di un idealista (Martin Kačur. Življenjepis idealista); prev.: Enzio Franchi. Fiume, EDIT 1954, 132 str. Koment.: Enzio Franchi – »Prefazione«, str. 5–9.

Martin Kačur. Biografia di un idealista (Martin Kačur. Življenjepis idealista); prev.: Cirillo Cuttin. Milano, Rizzoli Editore 1964, 176 str. (Biblioteca Universale Rizzoli, 2099–2100). Koment.: Cirillo Cuttin – »Nota«, str. 4–5.

La madre (Mati. Izbor črtic); prev.: Franc Husu. Trst, ZTT 1969. Koment.: Marija Pirjevec.

La forza dell’ideale, a cura di F(urio) Bordon, versione scenica del romanzo Martin Kačur; Fulvio Tomizza, L’idealista (Martin Kačur. Dramatizacija). Trst, Teatro Stabile Friuli – Venezia Giulia 1976 (Quaderni nuova serie 5). Izdano ob premieri Tomizzove dramatizacije Cankarjevega Kačurja v Trstu. Vsebina: Josip Tavčar: »Ragioni storiche di una letteratura«; Jože Koruza: »Il teatro dalle origini ad oggi«; Martin Jevnikar: »La vita e le opere«; Marija Pirjevec: »Cankar nella storia e nella cultura slovena«; Žarko Petan: »Precedenti riduzioni«; Fulvio Tomizza: »Nel segno del rispetto«; »Testo integrale della versione scenica di Fulvio Tomizza«; Francesco Macedonio: »Note di regia«; [anon.:] »Fulvio Tomizza«.

La madre. Bozzetti in prosa di Ivan Cankar (Mati. Izbor črtic); prev.: Francesco Husu. Trst, ZTT 1977, 95 str. Koment.: Marija Piijevec – »Ivan Cankar e il suo impegno artistico e civile«, str. 7–15.

I servi (Hlapci); prev.: Furio Bordon. Sipario 1977, št. 378, str. 64–80.

Il servo Jernej e il suo diritto (Hlapec Jernej in njegova pravica); prev.: Arnaldo Bressan. Milano, Feltrinelli 1977, 107 str. (Universale Economica, 752). Koment.: Arnaldo Bressan – »Prefazione«, str. 5–16; »Cronologia della vita e delle opere di Ivan Cankar«, str. 17–19; »Bibliografia«, str. 20–21.

Il servo Jernej e il suo diritto (Hlapec Jernej in njegova pravica); ur.: Adriana Foschini, prev.: Arnaldo Bressan. Torino, Loescher-Feltrinelli Editore 1978, 106 str. (Narrativa scuola Feltrinelli-Loescher, 3).

Martin Kačur. Biografia di un idealista (Martin Kačur. Življenjepis idealista); prev.: Arnaldo Bressan. Milano, Mondadori 1981, 169 str. (Oscar narrativa 169). Koment.: Arnaldo Bressan – »Introduzione«.

La casa di Maria Ausiliatrice (Hiša Marije Pomočnice); prev.: Marija Pirjevec. Pordenone, Studio Tesi 1983, 146 + XXX str. (Collezione Biblioteca 15). Koment.: Marija Pirjevec – »Introduzione«.

lmmagini dal sogno (Podobe iz sanj); prev.: Diomira Fabjan Bajc. Casale Monferrato, Marietti 1983, 147 str. (Collana di narrativa 3). Koment.: Alojz Rebula – »Non e già l’ora, o Dio«; Arnaldo Bressan – »Postfazione«.

PREVODI CANKARJEVIH DEL V ITALIJANSKI PERIODIKI PO LETU 1945

»La IV stazione« (»4. postaja«), prev. E. Damiani, Il Settimanale per la Donna (Rim) 10. 12. 1945, št. 18;

»L’asino istriano« (»Istrski oslič«), prev. Sergio Mihelčič, Il Progresso (Trst) 8. 4. 1946, št. 43;

»Ouesto pane amaro« (»Sveto obhajilo«), prev. anon., Il Corriere di Trieste (Trst) 25. 5. 1947, št. 595;

»La sigaretta del mattino« (»Jutranja cigareta«), prev. M. Manzini, Il Corriere di Trieste (Trst) 24. 8. 1947, št. 672;

»Una tazza di caffe« (»Skodelica kave«), prev. U. Urbani, Il Corriere di Trieste (Trst) 29. 1. 1948, št. 805; ponatis tudi v Corriere della Sera (Milano);

»Cultura e società« (odlomek iz »Slovensko ljudstvo in slovenska kultura«), prev. anon., La Voce del Popolo (Reka) 7. 1. 1951, št. 5;

»All’alba« (»Ob zori«), prev. anon., La Nostra Lotta (Koper) 21. 4. 1952, št. 239;

»La cameretta chiusa« (odlomek iz uvoda k Podobam iz sanj), prev. Valentina Cesaretti, Il Popolo di Roma (Rim) 9. 12. 1952;

»Santa comunione« (»Sveto obhajilo«), prev. Valentina Cesaretti, Il Popolo di Roma (Rim) 10. 2. 1953;

»Il mio santuario« (»Njen grob«), prev. Valentina Cesaretti, Il Popolo di Roma (Rim) 5. 4. 1953;

»Una tazzina di caffe« (»Skodelica kave«), prev. Valentina Cesaretti, Il Popolo di Roma (Rim) 10. 4. 1953;

»I fanciulli parlano« (»Otroci in starci«), prev. Valentina Cesaretti, Il Popolo di Roma (Rim) 7.5.1953;

»Dieci soldi« (»Desetica«), prev. Edoardo Marchig, La Voce del Popolo (Reka) 13. 12. 1953, št. 294;

»La tazzina di caffe« (»Skodelica kave«), prev. Maria Micca, La Voce del Popolo (Reka) 21. 6. 1953, št. 144;

»La colpa di Jože« (»Greh«), prev. anon., La Voce del Popolo (Reka) 10. 5. 1953, št. 108;

»Il signor capitano« (»Gospod stotnik«), prev. Giorgio Darlic, Il Corriere di Trieste (Trst) 1954, št. 2656;

»La madre« (»Mati«), prev. anon., Il Pioniere 1954, št. 1, str. 10;

»Fanciulli e la gente adulta« (»Otroci in starci«), prev. anon., La Voce del Popolo (Reka) 11. 12. 1955, št. 291;

»La tentazione« (»Skušnjava«), prev. anon., La Nostra Lotta (Koper) 15. 5. 1956, št. 448;

»Il signor capitano« (»Gospod stotnik«), prev. Valentina Cesaretti, Sette Giorni (Bari) 17. 11. 1956, št. 48;

»Il peccatore Lenardo« (»Grešnik Lenart«), prev. Valentina Cesaretti, Italjug (Rim) 1957, št. 2;

»Dal dramma I servi« (»Iz drame Hlapci«), prev. Enrico Damiani, Janko Jež, Umana (Trst), št. 5–6, str. 28–29;

»Scienza ostile« (»Tuja učenost«), prev. Anna Dobnik, Il Corriere di Trieste (Trst) 24. 5. 1959, št. 4273;

»La patria di juraj« (»O domovina, ti si kakor zdravje«), prev. Giacomo Scotti, La Voce del Popolo (Reka) 8. 11. 1959, št. 263.

OCENE PREVODOV, OBJAVLJENE V ITALIJANSKI PERIODIKI

Anon.: »Ivan Cankar, La mamma«, L’Osservatore Romano (Rim) 12. 6. 1946, št. 137, str. 2;

Urbani, Umberto: »Il culto della madre«, Il Corriere di Trieste (Trst) 23. 12. 1951, št. 1991, str. 3;

Jež, Janko: »Profilo di Ivan Cankar«, Umana (Trst) 1957, str. 27;

Husu, Franc: »Ivan Cankar«, L’Osservatore Romano (Rim) 21. 2. 1976, št. 43, str. 5;

Magris, Claudio: »Il poeta di nazione senza storia«, Corriere della Sera (Milano) 17. 8. 1976, št. 191, str. 3;

Anon:. »Ivan Cankar. Il servo Jernej e il suo diritto«, La Fiera Letteraria (Rim) 27. 2. 1977, št. 109, str. 12;

l.m.: »Ivan Cankar, Il servo Jernej e il suo diritto«, La Battana (Reka) 1977, str. 141;

Volli, Ugo: »Caro padrone, voglio la tua terra«, La Repubblica (Rim) 13. 4. 1977, št. 82, str. 11;

Vitale, Serena: »Servo della gleba eroe dell’utopia«, Tuttolibri (Torino) 30. 4. 1977, št. 6, str. 11;

Anon.: »Il gabbiano diverso«, Il Meridiano di Trieste (Trst) 2. 6. 1977, št. 22, str. 8;

Magris, Claudio: »Il volto della vecchia Austria nell’odissea del servo sloveno«, Corriere della Sera (Milano) 7. 8. 1977, št. 181, str. 8;

Bergamini, Giorgio: »Pietà per i puri«, Il Piccolo (Trst) 3. 1. 1982, št. 2, str. 3;

Panzeri, Fulvio: »Ai confini della Mitteleuropa un grande incompreso, Ivan Cankar, faccia e parole da sloveno«, Il Sabato (Milano) 23.–29. 4. 1983, št. 17, str. 27;

Toscani, Claudio: »Ivan Cankar – Immagini dal sogno«, Uomini e Libri (Milano) 1983, št. 94, str. 34;

Maucci, Chiara: »Povere, dannate piaghe in quattordici bambine«, Il Piccolo (Trst) 17. 12. 1983, št. 297, str. 3;

Mezzancanica, Massimo: »La casa di Maria Ausiliatrice«, Uomini e Libri (Milano) 1984, št. 98, str. 28;

Ferrari, Silvio: »Una civiltà si spegne in sanatorio«, L’Unità (Rim) 24. 5. 1984, št. 122, str. 12.

STROKOVNA LITERATURA

Damiani, Enrico: »Cultura slovena in Italia«, SR 1950, str. 464–485;

Salvini, Luigi: »Italijani o slovenski kulturi«, SR 1951, str. 137–138, 286–287;

Budal, Andrej: »O slovenistiki v Italiji po drugi svetovni vojni«, SR 1961/62, št. 1–4, str. 267–275;

Jež, Janko: »Italijansko-slovenski kulturni stiki skozi stoletja«, PDk 3. 3. 1968–20. 10. 1968, št. 54–242;

Brecelj, Marijan, France Dobrovoljc. »Bibliographie – Traductions des belles lettres slovènes. Bibliografija prevodov iz slovenskega leposlovja«, Le Livre slovène 1971, posebna št., str. 1–119;

Scotti, Giacomo: »Cankar in italiano«, v: Ivan Cankar v prevodih, Murska Sobota 1977, str. 29–32;

Petaros, Robert: »Prevodi slovenskih leposlovnih del v italijanščino«, v: Izvestja srednjih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem ozemlju za š. l. 1976–77, 1978–79, Trst 1980, str. 5;

Pirjevec, Marija: Saggi sulla letteratura slovena dal XVIIo al XXo secolo, Trst, ZTT 1983, 106 str.;

Dobrovoljc, France: »Bibliographie – Traductions des belles lettres slovènes. Bibliografija prevodov iz slovenskega leposlovja od 1972 do srede 1983. leta«, Le Livre slovène 1984, posebna št., str. 1–44;

Moder, Janko: Slovenski leksikon novejšega prevajanja, Koper 1985, 502 str.;

Jan, Zoltan: »Slovenska in italijanska narodnostna skupnost – most med kulturama«, Primorska srečanja 1989, str. 900–909;

Košuta, Miran: »Soočanja. Bioi paralleloi«, SR 1989, str. 161–172;

Pirjevec, Marija: »Slavistika v Italiji, 1927–1951«, SR 1990, str. 221–232;

Fatur, Silvo: »Beležke o prevajanju slovenskih leposlovnih stvaritev v italijanščino«, Primorska srečanja 1990, št. 106–107, str. 311–312;

Košuta, Miran: »Književnost /Italijansko-slovenski odnosi, Kultura/«, v: Enciklopedija Slovenije, IV. zv., Ljubljana 1990, str. 203–205;

Košuta, Miran: »Krpanova sol. Slovensko-italijanski in obratni literarni odnosi«, Jezik in književnost (Trst) 1991, št. 2, str. 33–52;

Košuta, Miran: »’Tamquam non essent?’ Traduzioni italiane di opere letterarie slovene«, Metodi e ricerche (Videm) 1992, št. 1, str. 3–29;

Bonazza, Sergio: »Bilancio della slovenistica italiana (1940–1990)«, v: La slavistica in Italia, Rim 1994, str. 377–401;

Jan, Zoltan: »Zanimanje za slovensko književnost v obdobju fašizma«, Primorska srečanja 1995, št. 170–171, str. 422–428;

Stanovnik, Majda: »Stoletje upov in uspehov slovenske književnosti v prevodih«, v: XXXI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, Filozofska fakulteta 1995, str. 191–204.

Objavljeno
2017-04-01
Rubrike
Razprave