Dve drami o prvi svetovni vojni (Reinhard Goering, Pomorska bitka; France Bevk, V globini

  • Lado Kralj
Ključne besede: ekspresionistični drami o prvi svetovni vojni (R. Goering, F. Bevk), dramska tehnika, odrski prostor

Povzetek

Študija primerja dve ekspresionistični drami, ki opisujeta prvo svetovno vojno, tj. Pomorsko bitko Reinharda Goeringa in V globini Franceta Bevka. Ekspresionistični drami so nasploh očitali, da se vojne ni lotila na dovolj neposreden način, vendar ima drama kot vrsta že od Aristotela naprej težave s prikazovanjem vojne zaradi svojega posebnega načina posnemanja, ki zahteva, da akterji dejansko nastopajo pred gledalčevimi očmi; odtod sledita zahtevi po verjetnosti in prepričljivosti, ki ju je v zvezi z vojnimi dogodki težko izpolniti. Goeringova in Bevkova drama pa dosegata močno iluzijo vojnih grozot z neko drugo dramsko tehniko, tj. z nenavadno izbiro odrskega prostora, ki na poseben način usmerja potek drame, tako da se ta konča v maniri deus ex machina.
Objavljeno
2017-04-01
Rubrike
Razprave