Bahtin, Lukács in nemška romantika: primer epa in ironije

  • Galin Tihanov
Ključne besede: teorija romana (Bahtin, Lukács), nemška romantika (F. Schlegel), ep, ironija

Povzetek

Članek obravnava Bahtinova in Lukacseva dela o teoriji romana in epa, napisana med leti 1914 in 1944. V prvem delu raziskuje osnove za takšno primerjavo in skuša pojasniti in upravičiti svoj pristop. Nato razpravlja o načinu, kako sta Bahtin in Lukács opredelila in uporabita pojem zvrsti. V drugem delu pa govori o nekaterih vidikih Bahtinovega in Lukácsevega razmerja do nemške romantike in o njenem pomenu za njune poglede na roman in ep. Svoja opažanja skuša avtor uporabiti za to, da bi ustvaril splošnejšo sliko podobnosti med Bahtinom in Lukácsem, vstavljeno v okvir ključnih razlik.
Objavljeno
2017-04-01
Rubrike
Razprave