Možnosti in nemožnosti Pirjevčeve teorije romana

  • Tomo Virk
Ključne besede: Pirjevčeva teorija romana, delež Heideggrove misli v Pirjevčevem opusu, literarna znanost, metafizika, filozofija umetnosti, fenomenološka estetika, strukturalna poetika, bitna zgodovina, ontološka diferenca, mimezis, katarza

Povzetek

Razprava uvodoma locira nekatere posebnosti, ki označujejo Pirjevčevo teorijo romana, in se v nadaljevanju loti poskusa njene sistematične razdelave. V prvem delu razišče Pirjevčevo pojmovanje literarne vede in estetike, pri čemer poudari zlasti delež Heideggrove misli, za katerega je očitno, da je pri Pirjevcu odločilen; v drugem delu skuša nakazati osnovne postavke Pirjevčeve teorije (tradicionalnega evropskega) romana; tretji del izpostavi pomen realističnega romana in mimetičnosti za Pirjevčeve poglede na roman, četrti del pa prikaže Pirjevčeve poglede na roman s stališča zgodovine romana. Razprava opozarja na nekatere težave, ki so se pojavljale Pirjevcu v zvezi z obravnavano problematiko, in se kritično opredeli do nekaterih njegovih rešitev. Sklepni del skuša evidentirati vprašanja, ki jih Pirjevčeva teorija romana pušča odprta.
Objavljeno
2017-04-01
Rubrike
Razprave