Ali – ali? Ideologija in estetska kakovost v književni kanonizaciji

  • Willie van Peer
Ključne besede: literarna teorija, literarni kanon, literarno vrednotenje, literarna estetika, literatura in ideologija, angleška književnost, Shakespeare, William, Brooke, Arthur, tematologija, literarne snovi – Romeo in Julija

Povzetek

Razprava poseže v debate o literarnem kanonu. Izpostavljena je trditev, da so enostranski tako neomarksistični in poststrukturalistični pogledi na kanonizacijo literature kot rezultatu konfliktov moči kot tudi stališča o estetski kvaliteti kot ključnem kriteriju. Z analizo Shakespearevega Romea in Julije ter sočasne obdelave zgodbe pri Arthurju Brookeu avtor razgrne v presojo, kako je s potezami ideološkega in estetskega, in po njegovi izpeljavi odigrajo ideološke komponente v procesih kanonizacije drugačno vlogo, kot je trdila Barbara Herrnstein Smith (1988). Analizo dodatno podpre še s parametri računalniške analize obeh besedil.

Literatura

CARROLL, Noël: »Film, Rhetoric, and Ideology.« Explanation and Value in the Arts, ur. Salim Kemal in Ivan Gaskell. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, str. 215–37.

GIBBONS, Brian: Romeo and Juliet. Introduction. London: Methuen, 1980. (The Arden Shakespeare).

HAMILTON, A. C.: The Early Shakespeare. San Marino: Huntington Library, 1967.

HOFSTEDE, Gert: Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values. Newbury Park, CA: Sage, 1980.

JAKOBSON, Roman: »Closing Statement: Linguistics and Poetics.« Style and Language, ur. T. A. Sebeok. Cambridge, MA: M. I. T. Press, 1960, str. 350–377.

LEVENSON, Jill L.: Romeo and Juliet. Manchester: Manchester University Press, 1987.

LEVIN, Harry: »Form and Formality in Romeo and JulietShakespeare and the Revolution of the Times. Oxford: Oxford University Press, 1976, str. 110–114.

PEER, Willie van: »Canon Formation: Ideology or Aesthetic Quality?« The British Journal of Aesthetics 36, 1996, št. 2, str. 97–108.

RYAN, Kiernan: »Romeo and Juliet. The Language of Tragedy.« The Taming of the Text, ur. Willie van Peer. London in New York: Routledge, 1988, str. 106–121.

SMITH, Barbara Herrnstein: Contingencies of Value. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

SNYDER, S.: The Comic Matrix o f Shakespeare’s Tragedies. Princeton: Princeton University Press, 1979.

SHAKESPEARE, William: Romeo in Julija (The Tragedy of Romeo and Juliet). Prevedel Milan Jesih. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991.

Objavljeno
2017-04-07
Rubrike
Razprave