K primerjalnim kulturnim študijam

  • Steven Tötösy de Zepetnek
Ključne besede: primerjalna literarna veda, kulturne študije, primerjalne kulturne študije

Povzetek

Steven Tötösy de Zepetnek predlaga v razpravi »K primerjalnim kulturnim študijam« razvitje teoretskega in metodološkega okvira za raziskovanje kulture in literature. Ugotavlja, da je primerjalna književnost v svoji zgodovini razvila mnoge vidike kulturnih študij, ki danes veljajo za inovativne. Razprava pomeni uvodni korak v kombinacijo primerjalne književnosti in kulturnih študij, in sicer s predstavitvijo izbora novejših del o primerjalni književnosti in predloga v desetih točkah, kako zasnovati primerjalne kulturne študije.
Objavljeno
2017-04-07
Rubrike
Razprave