K vprašanju tipologije zgodovinskega romana

  • Nadežda Starikova
Ključne besede: literarne zvrsti, roman, zgodovinski roman, tipologija romana

Povzetek

Sodobna literarna veda pozna mnoštvo žanrskih opredelitev in klasifikacij zgodovinske proze, osnovo katerih predstavljajo različne formalno-vsebinske lastnosti. Ob kopičenju novega umetniškega gradiva postajajo te razmejitve vse bolj nejasne, saj opredelitve zgodovinske proze, ki jih ponuja literarna veda, ne pokrivajo več celotnega spektra individualnih estetskih rešitev avtorjev. Raznolikost žanrskih različic zato poraja tudi razne pristope k vprašanju o tipologiji žanra. V članku je predstavljena ena od možnih tipoloških klasifikacij zgodovinske proze, osnovana na specifiki konfliktnega materiala kot strukturni osnovi literarnega dela.
Objavljeno
2017-04-07
Rubrike
Razprave