Nietzsche in programatika nemškega literarnega ekspresionizma

  • Matevž Kos
Ključne besede: literatura in filozofija, nemška književnost, ekspresionizem, Nietzsche, Friedrich, ničejanstvo

Povzetek

Razprava obravnava recepcijo Nietzschejeve filozofije v nemškem ekspresionizmu, kakor ji lahko sledimo zlasti znotraj programatičnih besedil. Pri tem razlikuje med recepcijo Nietzscheja v prvi, »kritično-ideološki« fazi in med razumevanjem njegove filozofije v poznejšem ekspresionističnem »aktivizmu«.

Literatura

ANZ, Thomas, STARK Michael (ur.) (1982): Expressionismus. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1910–1920. Stuttgart: Metzler.

ASCHHEIM, Steven E. (1992): The Nietzsche Legacy in Germany, 1890–1990. Berkeley/Los Angeles/London [Weimar and Now: German Cultural Criticism; 2]: University of California Press.

BENN, Gottfried (1997): Dvojno življenje, prev. Aleš Šteger in Vital Klabus. Ljubljana [Knjižna zbirka Beletrina]: Študentska založba.

HODDIS, Jakob van (1958): Weltende. Gesammelte Dichtungen. Ur. Paul Pörtner. Zürich: Arche Verlag.«

KOVIČ, Kajetan, GRAFENAUER, Niko (ur.) (1988): Antologija nemške poezije 20. stoletja. Izbrala, uredila in opombe napisala Kajetan Kovic in Niko Grafenauer. Ljubljana [Zbirka Bela krizantema]: Cankarjeva založba.

KRALJ, Lado (1986): Ekspresionizem. Ljubljana [Literarni leksikon; 30]: Državna založba Slovenije.

--- (1990): »Individualni i kolektivni terorizam u nemačkoj ekspresionističkoj drami.« Izraz XXXIV/4, 461–470.

MEYER, Theo (1993): Nietzsche und die Kunst. Tübingen/Basel [Uni-Taschenbücher; 1414]: Francke Verlag.

NIETZSCHE, Friedrich (1984): Tako je govoril Zaratustra. Knjiga za vse in za nikogar, prev. Janko Moder, Ljubljana [2. izdaja], [Filozofska knjižnica; 15]: Slovenska matica.

--- (1989): Somrak malikov (ali Kako filozofiramo s kladivom), Primer Wagner (Problemi glasbenikov), Ecce homo (Kako postaneš, kar si), Antikrist (Prekletstvo nad krščanstvom), prev. Janko Moder in Tine Hribar, Ljubljana [Filozofska knjižnica; 36]: Slovenska matica.

--- (1991): Volja do moči. Poskus prevrednotenja vseh vrednot: iz zapuščine 1884/88, prev. Janko Moder. Ljubljana [Filozofska knjižnica; 34]: Slovenska matica.

NOLTE, Ernst (1990): Nietzsche und der Nietzscheanismus. Frankfurt ob Majni/Berlin: PropyIäen.

PINTHUS, Kurt (ur.) (1995): Menschheitsdämmerung. Ein Dokument des Expressionismus. Hamburg: Ernst Rowohlt Verlag (1. izdaja Berlin 1920).

VATTIMO, Gianni (1992): Friedrich Nietzsche. Stuttgart [Sammlung Metzler; 268]: Metzler.

VIETTA, Silvio, KEMPER, Hans-Georg (1997): Expressionismus. München [6. izdaja], [Uni-Taschenbücher; 362]: Wilhelm Fink Verlag.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave