Alojz Gradnik in Prešeren

  • France Bernik

Povzetek

Pesnik Alojz Gradnik, ki je bil močno navezan na slovensko pesniško tradicijo, se je odmaknil od nje v tematiki, kjer je vpeljal nov tip čutne erotike, in v sonetni obliki, ki ji je spremenil strukturo in vzel izključno lirski značaj.
Objavljeno
2017-04-15