Dva pogleda na »najtežje razumljivo delo« Leonida Andrejeva

  • Lado Kralj

Povzetek

Članek v prvem delu opisuje povezave med kritiškim sistemom J. Vidmarja in njegovo privrženostjo literaturi L. Andrejeva, zlasti njegovi drami Črne maske. V drugem delu pa s pomočjo tez M. Bahtina o karnevalski kulturi interpretira tiste značilnosti Črnih mask, ki jih Vidmar ni videl ali razumel.

Literatura

ANDREJEV, Leonid. Plat zvona. Novele. Prev. J. Vidmar. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1922.

ANDREJEV, Leonid. Črne maske. Prev. J. Vidmar. Ljubljana: Zvezna tiskarna in knjigarna, 1924.

BAHTIN, Mihail. Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kul’tura srednjevekov’ja i Renessansa. Moskva: Hudožestvennaja literatura, 1990.

GOLAR, Cvetko. »Leonid Andrejev.« Ljubljanski zvon. 3. 23 (1903): 191–192.

KOS, Janko. Moderna misel in slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983.

KOS, Matevž. »Poskusi z Nietzschejem: Podbevšek, Vidmar, Bartol.« Literatura. 115/116. 13 (2001): 126–168.

MORAVEC, Dušan. »Mejniki v razvoju Vidmarjeve dramaturgije in teatrologije.« Sodobnost. 6/7. 43 (1995): 811–815.

OREGLIA, Giacomo. The Commedia dell’Arte. London: Methuen, 1968.

PAVIS, Patrice. Gledališki slovar. Ljubljana: Knjižnica MGL, 1997.

PREOBRAŽENSKI, Nikolaj. »’Od zarje do zarje.’ Dijaške komedije Leonida Andrejeva.« Ljubljanski zvon. 3. 40 (1920): 138–144.

RUDNEV, A. P. »Komentarii.« Sobranie sočinenij. 3. Leonid Andreev. Moskva: Hudožestvennaja literatura, 1994. 613–654.

VIDMAR, Josip. »Bogoiskanje Leonida Andrejeva.« Ljubljanski zvon. 8, 9, 10, 11. 42 (1922): 480–489, 551–561, 596–607, 661–671.

VIDMAR, Josip. »A. Podbevšek, Človek z bombamiKritika. 4. 1 (1925/26): 54–58.

VIDMAR, Josip. Literarne kritike. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1951.

VIDMAR, Josip. Izbrano delo. II. Polemike. III. Eseji. IV. Dramaturški zapisi. Maribor: Obzorja, 1975.

Objavljeno
2017-04-15