Španski Don Kihot in slovenski Abadon

  • Jože Pogačnik

Povzetek

J. Mencinger je v rokopisni zapuščini sam zapisal, da je njegov Abadon znanstveni Don Kihot. V študiji gre za razčlembo ustreznega literarnozgodovinskega gradiva, s katero je mogoče ugotoviti, kako je prišlo do takšne teze, predvsem pa, koliko je primerna konkretnemu avtorjevemu proznemu delu.
Objavljeno
2017-04-15