Kosov pogled na literarno aksiologijo in pojmovanje vrednot pri Francetu Vebru

  • Matija Ogrin

Povzetek

Teoretski pogled na literarno vrednotenje, ki ga predlaga Janko Kos, temelji na zmerno realističnem pojmovanju literarnih vrednot, ki predpostavlja njihov obstoj na relacijski, tj. objektivno-subjektivni ravni. Razprava odkriva tehten filozofski argument v prid Kosovemu konceptu literarnega vrednotenja v utemeljitvi vrednot, kakršno ponuja filozofija Franceta Vebra.
Objavljeno
2017-04-15