Proti »napačnemu branju«

  • Tomo Virk

Povzetek

Članek poskuša pokazati meje nekritične prakse pluralne interpretacije ob Marquezovem romanu Sto let samote. Čeprav sam roman ponuja ključ za »mitološko« branje, ga pogosto berejo kot postmodernistično oziroma metafikcijsko delo. Takšnim »kulturno napačnim« branjem se je mogoče izogniti predvsem z okrepljeno hermenevtično zavestjo.

Literatura

Ameriška metafikcija. Izbral in spremno besedo napisal Aleš Debeljak. Prevedli Andrej Blatnik et al. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. (Knjižnica Kondor).

BARTH, John: »Avtobiografija.« Prevedel Andrej Jereb. V: Ameriška metafikcija.

BARTH, John: Lost in the Funhouse. Fiction for Print, Tape, Live Voice. New York, London, Toronto, Sydney, Auckland: Doubleday, 1968.

BRENNER, Peter J.: Das Problem der Interpretation: eine Einführung in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Tübingen: Niemeyer, 1998. (Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft; 58).

CAMPA, Román de la: »On Latin Americanism and the Postcolonial Turn.« Canadian Review of Comparative Literature/Revue Canadienne de Littérature Comparée 22.3–4 (1995): 745–771.

CHANADY, Amaryll Beatrice: Magical Realism and the Fantastic. Resolved Versus Unresolved Antinomy. New York in London: Garland Publishing Inc., 1985.

CHANADY, Amaryll Beatrice: »The Territorialization of the Imaginary in Latin America: Self-Affirmation and Resistance to Metropolian Paradigms.« Magical Realism. Theory, History, Community. Ur. Lois Parkinson Zamora in Wendy B. Faris. Durham in London: Duke University Press, 1995. 125–144.

D’HAEN, Theo: »Postmodernisms: From Fantastic to Magic Realist.« International Postmodernism. Theory and Literary Practice. Ur. Hans Bertens in Douwe Fokkema. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1997. 283–293.

ECO, Umberto: Ime rože. Prevedel Srečko Fišer. Spremno besedo napisal Tomo Virk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. (Zbirka Veliki večni romani).

ECO, Umberto: »Postille k Imenu rože.« Prevedla Lučka Istinič in Božidar Kante. Problemi – Literatura 1/1986.

ELIADE, Mircea: Kozmos in zgodovina. Mit o večnem vračanju. Iz angleščine prevedel Igor Bratož. Ljubljana: Nova Revija, 1992. (Zbirka Hieron).

FARIS, Wendy B: »Scheherezade’s Children: Magical Realism and Postmodern Fiction.« Magical Realism. Theory, History, Community. Ur. Lois Parkinson Zamora in Wendy B. Faris. Durham in London: Duke University Press, 1995. 163–190.

GARCÍA Márquez, Gabriel: Sto let samote. Prevedla in spremno besedo napisala Alenka Bole Vrabec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. (Zbirka Veliki večni romani).

HIGGINS, James: »Spanish America’s New Narrative.« Postmodernism and Contemporary Fiction. Ur. Edmund J. Smyth. London: B. T. Badsford Ltd., 1991. 90–102.

HUTCHEON, Linda: A Poetics of Postmodernism. New York in London: Routledge, 1988.

JANIK, Dieter: »Gabriel Garcia Marquez: Cien años de soledadDer Hispanoamerikanische Roman. Band II. Von Cortázar bis zur Gegenwart. Ur. Volker Roloff und Harald Wentzloff-Eggebert. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992. 132–145.

JANIK, Dieter: »Der realismo mágico – zur Bedeutung des Magischen im hispanoamerikanischem Roman.« Beiträge zur Vergleichenden Literaturgeschichte. Festschrift für Kurt Wais zum 65. Geburtstag. Ur. Johannes Hösle. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1972. 132–145.

KADIR, Djelal: Questing Fictions. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.

LERNOUT, Geert: »Postmodernist Fiction in Canada.« Postmodern Fiction in Europe and the Americas. Ur. Theo D’Haen in Hans Bertens. Amsterdam/Antwerpen: Rodopi, 1988. 127–141.

McHALE, Brian: Constructing Postmodernism. London in New York: Routledge, 1992.

McHALE, Brian: Postmodernist Fiction. New York in London: Methuen, 1987.

ORTEGA, Julio. »Postmodernism in Spanish-American Writing.« International Postmodernism. Theory and Literary Practice. Ur. Hans Bertens in Douwe Fokkema. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1997. 315–326.

THIHER, Alan: Words in Reflection. Modern Language Theory and Postmodern Fiction. Chicago in London: The University of Chicago Press, 1984.

VARGA, A. Kibedi: »Narrative and Postmodernity in France.« Postmodern Fiction in Europe and the Americas. Ur. Theo D’Haen in Hans Bertens. Amsterdam/Antwerpen: Rodopi, 1988. 27–62.

VIRK, Tomo: Strah pred naivnostjo. Poetika postmodernistične proze. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2000. (Zbirka Novi pristopi).

ZAMORA, Lois Parkinson: »Magical Romance/Magical Realism: Ghosts in U. S. and Latin American Fiction.« Magical Realism. Theory, History, Community. Ur. Lois Parkinson Zamora in Wendy B. Faris. Durham in London: Duke University Press, 1995. 497–550.

Objavljeno
2017-04-15