Pripovedništvo praznine. Obsesivno potrošništvo <em>Ameriškega psiha</em>

  • Ana Vogrinčič
Ključne besede: ameriška književnost, pripovedništvo praznine, blank fiction, Ellis, Bret Easton, potrošništvo, potrošniška družba

Povzetek

Besedilo se v okviru obravnave segmenta sodobnega ameriškega romanopisja, znanega kot blank fiction – oznako prevajamo s sintagmo »pripovedništvo praznine« – osredotoča na enega najreprezentativnejših romanov tega tipa, Ameriški psiho Breta Eastona Ellisa (American Psycho, 1991). V njem razčlenjuje manifestacije potrošništva, kot se kažejo predvsem na ravni romaneskne pripovedi, ki junaka vsebinsko in formalno postavlja v vlogo absolutnega potrošnika. Prispevek ob primerih pokaže na Ellisove specifične narativne postopke, ki osrednjega akterja reducirajo na raven retoričnega sredstva, in na tej osnovi razvija tezo o popolni skonstruiranosti in posledično ne(z)možnosti junakovega tudi zgolj fikcijskega obstoja.

Literatura

ANNESLEY, James, 1998: Blank Fiction. Consumerism, Culture and the Contemporary American Novel, St. Martin’s Press, New York.

BAUDRILLARD, Jean, 1999: Simulaker in simulacija. Popoln zločin, (prev. A. Kosjek in S. Pelko), Študentska založba, Ljubljana, zbirka Koda.

CAMPBELL, Colin, 1992: »The Desire for the New: Its Nature and Social Location as Presented in Theories of Fashion and Modern Consumerism«, v: Consuming Technologies. Media and Information in Domestic Spaces, (ur. Roger Silverstone; Eric Hirsch), Routledge, London.

---, 2001: Romantična etika in duh sodobnega porabništva, (prev. G. Moder), Studia humanitatis, Ljubljana, 43–64.

CAVENEY, Graham, 1992: »Notes Degree Zero. Ellis Goes West«, v: Shopping in Space. Essays on America’s Blank Generation Fiction, (ur. Elisabeth Young; Graham Caveney), Grove Press, New York, 123–130.

DEBELJAK, Aleš, 1994: »Vprašanje zla in odsotnost prepovedi«, v: Bret Easton Ellis: Ameriški psiho, Cankarjeva založba, Ljubljana, 475–492.

ELLIS, Bret Easton, 1991: American Psycho, Picador, London. 1994: Ameriški psiho, (prev. J. Potokar), Cankarjeva založba, Ljubljana, zbirka XX. stoletje.

MORAN, Joe, 2000: Star Authors. Literary Celebrity in America, Pluto Press, London/Sterling.

SALECL, Renata, 1993: Zakaj ubogamo oblast? Nadzorovanje, ideologija in ideološke fantazme, Državna založba Slovenije, Ljubljana.

ULE Nastran, Mirjana, 1998: »Od dominacije potreb k stilizaciji življenja«, v: Časopis za kritiko znanosti, let. XXVI, št. 189, 103–116.

WILLIAMS, Rosalind, 1982: Dream Worlds. Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France, University of Califomia Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford.

WOLFE, Tom, 1988: »Stalking the Billion-Footed Beast«, v: Tom Wolfe: The Bonfire of the Vanities, Picador, London, vii–xxx.

YOUNG, Elisabeth, 1992a: »Children of the Revolution. Fiction Takes to the Streets«, v: Shopping in Space. Essays on America’s Blank Generation Fiction, (ur. Elisabeth Young; Graham Caveney), Grove Press, New York, 1–21.

---, 1992b: »Vacant Possession. Bret Easton Ellis, Less than Zero«, v: Shopping in Space. Essays on America’s Blank Generation Fiction, (ur. Elisabeth Young; Graham Caveney), Grove Press, New York, 21–42.

---, 1992c: »The Beast in the Jungle, the Figure in the Carpet. Bret Easton Ellis, American Psycho«, v: Shopping in Space. Essays on America’s Blank Generation Fiction, (ur. Elisabeth Young; Graham Caveney), Grove Press, New York, 85–123.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave