Wilderjevo gledališče v gledališču. Drama v dialogu s pripovedjo

  • Barbara Orel
Ključne besede: teorija drame, dramska zgradba, gledališče v gledališču, ameriška dramatika, Wilder, Thornton

Povzetek

Članek obravnava opus gledališča v gledališču Thorntona Wilderja (Spalnik HiawataNaše mesto in Zaenkrat smo se izmazali), v katerem avtor postavi dramo v dialog s pripovedjo. Izpostavi jo zvrstni kritiki, da bi izstopil iz tradicionalnega recepcijskega modela v gledališču, in obenem pokaže, da struktura gledališča v gledališču (oziroma igre v igri) predstavlja most med absolutno in epsko dramo, med njuno zaprto in odprto formo.

Literatura

Mihail BAHTIN, 1967: Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Nolit. Izvirnik: Problemy tvorčestva Dostoevskogo, Leningrad, 1929.

---, 1982: Teorija romana. Ljubljana: Cankarjeva založba, Ljubljana.

Marvin CARLSON, 1992–94: Teorije gledališča I–III. Ljubljana: Knjižnica MGL, št. 115–117. Izvirnik: Theories of the Theatre, London, 1984.

Donald HABERMAN, 1968: The Plays of Thornton Wilder, A Critical Study. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press.

Rudolf HALBRITTER, 1975: Konzeptionsformen des modernen Angloamerikanischen Kurzdramas. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Volker KLOTZ, 1996: Zaprta in odprta forma v drami. Ljubljana: Knjižnica MGL, št. 121. Izvirnik: Geschlossene und offene Form im Drama, München, 1960.

Janko KOS, 1998: »Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.« Primerjalna književnost XXI, št. 1, str. 1–19.

Lado KRALJ, 1998: Teorija drame. Ljubljana: DZS, Literarni leksikon, št. 44.

Mirjana MIOČINOVIĆ, 1975: Radanje moderne književnosti. Drama. Beograd: Nolit.

Barbara OREL, 2000–01: Igra v igri kot tematizacija načela absolutnosti drame. Magistrsko delo. Ljubljana: AGRFT.

---, 2001: »Struktura gledališča v gledališču.« Primerjalna književnost XXIV, št. 1, str. 101–117.

Helmut PAPAJEWSKI, 1961: Thornton Wilder. Frankfurt ob Majni, Bonn: Athenäum Verlag.

Manfred PFISTER, 1977: Das Drama. Theorie und Analyse. München: Wilhelm Fink Verlag.

PLATON, 1995: Država. Ljubljana: Založba Mihelač.

Franz K. STANZEL, 1993: Typische Formen des Romans. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht.

Peter SZONDI, 2000: Teorija sodobne drame. Ljubljana: Knjižnica MGL, št. 130. Izvirnik: Theorie des modernen Dramas, Frankfurt ob Majni, 1956.

Thornton WILDER, 1941: »Some Thoughts on Playwrighting.« V: Sherwood ANDERSON, Thornton WILDER, Roger SESSIONS, William LESCAZE: The Intent of the Artist. Princeton: Princeton University Press.

--- 1960: Marčeve ide. Ljubljana: Mladinska knjiga. Izvirnik: The Ides of March, New York in London, 1948.

--- 1962: Most svetega kralja Ludovika. Ljubljana: Mladinska knjiga. Izvirnik: The Bridge of San Luis Rey, New York, 1927.

--- 1965: Spalnik Hiawata. Ljubljana: tipkopis, Arhiv AGRFT. Izvirnik: Pullman Car Hiawatha, New York in New Haven, 1931.

--- 1971: Dolgo božično kosilo. Ljubljana: tipkopis, Arhiv AGRFT. Izvirnik: Long Christmas Dinner, New York in New Haven, 1931.

--- 1972: Osmi dan. Ljubljana: Mladinska knjiga. Izvirnik: The Eighth Day, New York, 1967.

--- 1977: Zaenkrat smo se izmazali. Ljubljana: tipkopis, Arhiv SGM. Izvirnik: The Skin of Our Teeth, New York in London, 1942.

--- 1992: Naše mesto. Ljubljana: tipkopis, Arhiv AGRFT. Izvirnik: Our Town, New York, 1938.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave