Heidegger, problem govorice in Ionescova drama <em>Plešasta pevka</em>

  • Gizela Polanec Podpečan
Ključne besede: absurd, dramatika absurda, Ionesco, Eugène, filozofija jezika, govorica, hermenevtika, Heidegger, Martin

Povzetek

Ionescova drama Plešasta pevka, t. i. »drama absurda«, postavlja v izhodišče dramski govor, ki je v svojem najglobljem pomenu odraz govorice kot prvine človekove tu-biti. Ionescova drama razkriva tragiko govorice v tisti razsežnosti, ko govorica izgubi svojo izvorno funkcijo, ki se imenuje »nagovor biti«, in postane samo še upovedovanje bivajočega – postane torej govorica absurda.

Literatura

BAUDELAIRE, Charles: Charles Baudelaire, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1998, Mojstri lirike.

HEIDEGGER, Martin: Na poti do govorice, Slovenska matica, Ljubljana, 1995.

HEIDEGGER, Martin: Bit in čas, Slovenska matica, Ljubljana, 1997.

IONESCO, Eugène: Plešasta pevka, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1995.

PROUST, Marcel: V Swannovem svetu, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1987.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave