Retorika iskrenosti

  • Péter Hajdu
Ključne besede: klasična filologija, latinska poezija, Horatius Flaccus, Quintus, Catallus, Gaius Valerius, ironija, iskrenost

Povzetek

Vtis o iskrenosti pesmi predpostavlja, da se namera ujema s pomenom besedila, ironijo pa so običajno opisovali kot napetost med namero in dobesednim pomenom. Čeprav je pojem iskrenosti literarna teorija v 20. stoletju diskreditirala, še vedno igra dokaj pomembno vlogo v klasični filologiji. Članek analizira razprave o iskrenosti ali ironičnosti Katulove in Horacijeve poezije. Raziskuje značilne retorične formacije, ki besedilu omogočajo, da je prebrano kot iskreno. Iskrenost pa tako kot ironija potrebuje tudi bralčevo sodelovanje.
Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave