Fantastika in Calvinova postmodernistična pripovedna dela

  • Tea Štoka
Ključne besede: italijanska književnost, postmodernizem, fantastika, fantastična književnost, Calvino, Italo

Povzetek

Članek se ukvarja s fantastiko v pripovednih delih Itala Calvina (1923–1985). Fantastični elementi so najbolj prepoznavni v Calvinovi zreli fazi in po mnenju številnih kritikov spadajo v njegovo t. i. postmodernistično obdobje, ki je trajalo od leta 1965 do 1980. Fantastika predpostavlja naravno izkušnjo realnosti, v kateri je prisotno tudi nadnaravno. Ta tip postmodernističnega pisanja nujno vključuje dvojno branje resničnosti.

Literatura

ATTEBERY, Brian: »Tolkien, Crowley and Postmodernism«. V: The Shape of Fantastic (ur. O. H. Saciuk). New York–Westport, Connecticut–London: Greenwood Press, 1990.

BENUSSI, Cristina: Introduzione a Calvino. Roma–Bari: Laterza, 1989.

BONURA, Giuseppe: Invito alla lettura di Calvino. Milano: Mursia, 1985.

CALVINO, Italo: Ultimo viene il corvo. Torino: Einaudi, 1984 (11. ponatis).

CALVINO, Italo: Nostri antenati. Torino: Einaudi, 1960.

CALVINO, Italo: Le cosmicomiche. Milano: Mondadori, 1993.

CALVINO, Italo: Kozmokomične (prev. I. Trenc Frelih). Radovljica: Didakta, 2001.

CALVINO, Italo: Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società. Torino, Einaudi, 1980.

CALVINO, Italo: Grad prekrižanih usod (prev. S. Fišer). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990.

CALVINO, Italo: Če neke zimske noči popotnik (prev. J. Zlobec). Ljubljana: Cankarjeva

založba, 1993.

CALVINO, Italo: Ameriška predavanja (prev. V. Simoniti). Ljubljana: Tretji dan, 1997.

CHANADY, Amaryll Beatrice: Magical Realism and the Fantastic. Resolved Versus Unresolved Antinomy. New York: Garland Publishing Inc., 1985.

D’HAEN, Theo: »Postmodernisms: From Fantastic to Magic Realist«, v: International Postmodernism. Theory and Literary Practice (ur. H. Bertens in D. Fokkema). Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, Utrecht University, 1991.

McHALE, Brian: Postmodernist Fiction. London–New York: Routledge, 1987.

MANLOVE, Colin. N.: »The Elusiveness of Fantasy«, v: The Shape of Fantastic (ur. O. H. Saciuk). New York–Westport, Connecticut–London: Greenwood Press, 1990.

MOZETIČ, Uroš: Problem pripovednega gledišča in žarišča pri prevajanju proznih besedil, Razprave FF. Ljubljana: FF, 2000.

TODOROV, Tzvetan: Introduction á la littérature fantastique. Pariz: Seuil, 1970.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave