»Pornografska literatura« V. Sorokina v primežu ruskega kulturnega spomina (O tem, kako ni mogoče ubežati lastni zgodovini)

  • Miha Javornik
Ključne besede: ruska književnost, ruska kultura, postmodernizem, konceptualizem, Sorokin, Vladimir, literarna recepcija

Povzetek

Raziskava je posvečena enemu najbolj kontroverznih ruskih pisateljev, enfant terrible sodobne ruske literature in kulture – Vladimirju Sorokinu. Namen prispevka je vnaprej jasno določen: odgovoriti na vprašanje, zakaj njegova dela še danes niso postala predmet »akademske« obravnave v Rusiji, medtem ko v zahodnoevropskih deželah njegovo delo obravnavajo številni svetovno priznani strokovnjaki. Odgovore iščemo v specifiki ruskega kulturnega modela in bralca uvedemo v specifiko postsovjetskega kulturnega prostora.

Literatura

Добренко, Евгений. Метафора власти: литература сталинской эпохи в историческом освещении. München: O. Sagner, 1993.

Геллер, Михаил. Утопия у власти : история Советского Союза с 1917 года до наших дней. London: Overseas Publications Interchange, 1989.

Grojs, Boris. Celostna umetnina Stalin: razcepljena kultura v Sovjetski zvezi. Ljubljana: *cf, 1999.

Jaccard, Jean-Philippe. »Возвышенное в творчестве Даниила Хармса.« Wiener Slawistischer Almanach 34 (1994): 61–80.

Javornik, Miha. »O predvidljivosti in nepredvidljivosti v razvoju kulture.« Slavistična revija 2 (2002): 171–182.

---. »Socart – znanilec praznine.« Jezik in slovstvo 6 (1994/95): 205–212.

---. »Urejanje kaosa ali kako se je kalil ruski postmodernizem (teoretični vidiki).« Slavistična revija 4 (2002): 413–434.

Монастырский, Андрей. Словарь терминов московской концептуальной школы. Moskva: Ad Marginem, 1999.

Новое литературное обозрение (NLO) 56. Moskva: Ad Marginem, 2002.

Сорокин, Владимир. Собрание сочинений в двух томах. Moskva: Ad Marginem, 1998.

---. Лед. Moskva: Ad Marginem, 2002.

---. Путь Бро. Moskva: Zaharov, 2004.

---. Путь Бро (интервью). http://www.litwomen.ru/print.html?id=1712.

Рыклин, Михаил. Террорологики. Moskva: Ad Marginem, 1992.

Смирнов, Игорь. /em>Психодиахронологика. Moskva: NLO, 1994.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave