»Histerijo lahko narobe kdo razume.« T. S. Eliot in moška histerija

  • Andrej Zavrl
Ključne besede: angleška književnost, modernizem, Eliot, Thomas Stearns, seksualnost, histerija

Povzetek

Članek analizira spolnost in poželenja v zgodnejši poeziji T. S. Eliota. Histerični simptomi imajo očitne vzporednice v Eliotovem modernističnem govoru, ki razkriva težave s spolom in spolnimi poželenji. Ženska histerija se izkaže zgolj za problematičen del moških lastnih psih, poskus povnanjenja nečesa, kar je zakoreninjeno globoko v njih.

Literatura

Ackroyd, Peter. T. S. Eliot. London: Abacus, 1985.

Altieri, Charles. »Eliot’s Impact on Twentieth-Century Anglo-American Poetry.« The Cambridge Companion to T. S. Eliot. Ur. A. David Moody. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 189–209.

Borossa, Julia. Hysteria. Cambridge: Icon Books, 2001.

Breuer, Josef in Freud, Sigmund. Študije o histeriji. Prevedli Simon Hajdini et al. Ljubljana: Delta, 2003.

Bush, Ronald. T. S. Eliot: A Study in Character and Style. New York in Oxford: Oxford University Press, 1983.

Christ, Carol. »Gender, Voice and Figuration in Eliot’s Early Poetry.« T. S. Eliot: The Modernist in History. Ur. Ronald Bush. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 23–37.

Davidson, Harriet. »Introduction: To Theorize the Theorist: Eliot and Postmodern Criticism.« T. S. Eliot. Ur. Harriet Davidson. London in New York: Longman, 1999. 1–19.

Eliot, T. S. Collected Poems 1909–1962. London in Boston: Faber and Faber, 1974.

---. Inventions of the March Hare: Poems 1909–1917 by T. S. Eliot. Ur. Christopher Ricks. London: Faber and Faber, 1996.

---. Pesmi. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Veno Taufer. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982. (Kondor 204).

---. The Letters of T. S. Eliot: Volume I (1989–1922). Ur. Valerie Eliot. London: Faber and Faber, 1988.

---. The Waste Land: A Facsimile and Transcript of the Original Drafts Including the Annotations of Ezra Pound. Ur. Valerie Eliot. London: Faber and Faber, 1971.

Ellmann, Maud. The Poetics of Impersonality: T. S. Eliot and Ezra Pound. Harvard, MA: Harvard University Press, 1987.

Foucault, Michel. Zgodovina seksualnosti. 1. Volja do znanja. Prevedel Brane Mozetič. Ljubljana: ŠKUC, 2000.

Furbank, P. N. E. M. Forster: A Life, Volume Two, Polycrates’ Ring (1914–1970). London: Secker & Warburg, 1978.

Gordon, Lyndall. »Eliot and Women.« T. S. Eliot: The Modernist in History. Ur. Ronald Bush. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 9–22.

---. T. S. Eliot: An Imperfect Life. New York in London: Norton, 1999.

Hall, Donald. »The Paris Review Interview – T. S. Eliot.« Remembering Poets: Reminiscences and Opinions. New York: Harper & Row, 1978. 203–21.

Koestenbaum, Wayne. »The Waste Land: T. S. Eliot’s and Ezra Pound’s Collaboration on Hysteria.« Twentieth-Century Literature 34 (1988): 113–39.

Lamos, Colleen. Deviant Modernism: Sexual and Textual Errancy in T. S. Eliot, James Joyce, and Marcel Proust. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Lee, Hermione. Virginia Woolf. London: Chatto & Windus, 1996.

Mayer, John T. »The Waste Land and Eliot’s Poetry Notebook.« T. S. Eliot: The Modernist in History. Ur. Ronald Bush. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 67–90.

Mays, J. C. C. »Early Poems: From ’Prufrock’ to ’Gerontion’.« The Cambridge Companion to T. S. Eliot. Ur. A. David Moody. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 108–20.

Medcalf, Stephen. »Points of View, Objects and Half-Objects: T. S. Eliot’s Poetry at Merton College, 1914–1915.« T. S. Eliot and Our Turning World. Ur. Jewel Spears Brooker. London: Macmillan in New York: St. Martin’s Press, 2001. 63–79.

Miller, James, Jr. T. S. Eliot’s Personal Waste Land: Exorcism of the Demons. University Park in London: The Pennsylvania State University Press, 1977.

Moody, A. David. Thomas Stearns Eliot: Poet. 2. izd. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Peter, John. »A New Interpretation of The Waste Land« /1952/ in »Postscript« /1969/. Essays in Criticism: A Quarterly Journal of Literary Criticism 19 (1969): 140–75.

Rabaté, Jean-Michel. »Tradition and T. S. Eliot.« The Cambridge Companion to T. S. Eliot. Ur. A. David Moody. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 210–22.

Seymour-Jones, Carole. Painted Shadow: The Life of Vivienne Eliot. London: Robinson, 2002.

Showalter, Elaine. The Female Malady: Women, Madness, and English Culture, 1830–1980. London: Virago, 1987.

Smith, Grover. »T. S. Eliot and the Fragmented Selves: From ’Suppressed Complex’ to Sweeney AgonistesPhilological Quarterly 77.4 (1998): 417–37.

Woods, Gregory. A History of Gay Literature: The Male Tradition. New Haven in London: Yale University Press, 1998.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave