Srečko Kosovel in evropska avantgarda

  • Janez Vrečko
Ključne besede: slovenska poezija, Kosovel, Srečko, literarna avantgarda, konstruktivizem

Povzetek

Razprava skuša raziskati Kosovelov odnos do italijanskega futurizma, balkanskega zenitizma in ruskega konstruktivizma. Iz celotnega Kosovelovega opusa, tudi iz pisem in dnevniških zapiskov je jasno, da se ne more zgledovati po italijanskih »osvobojenih besedah«, saj kot slovenski pesnik in še posebej kot primorski Slovenec besedo razume kot sveto in nedotakljivo. Manifest Mehanikom to njegovo zadržanost do Marinetijevega gibanja še dodatno potrjuje. Podobno se Kosovel odvrne tudi od Micićevega zenitizma, ki ga razume kot »igračkanje«, njemu pa gre v umetnosti in v življenju za resnost, za »revolucioniranje vsebine in oblike hkrati«. Zato mu po Grahorjevi vrnitivi iz Sovjetske zveze šele ruski literarni konstruktivizem ponudi priložnost, da z načelom gruzifikacije in fokusizacije uveljavi tip svojih znamenitih konsov, v katerih gre ob prevratni formi tudi za ohranjanje pomena, objaviti pa jih misli v specializiranem glasu KONS, ki bi ga sam urejal in izdajal. Poleti 1925 pride pri njem do »obrata na levo«, s tem pa tudi do ustvaritve drugačne, »konstruktivne« poezije, ki bi jo izdajal v proletarski založbi, ki bi se imenovala Strelci. Vse te načrte prekine zgodnja smrt, saj umre pri svojih 22. letih. Njegovi konsi pomenijo danes posebnost in enega vrhov evropskega literarnega konstruktivizma.

Literatura

(3, 321) Tako je označeno Zbrano delo Srečka Kosovela v uredništvu Antona Ocvirka, ki je izhajalo med leti 1946 in 1977. Prva št. pomeni zvezek, druga pa stran.

FLAKER, Aleksandar: Poetika osporavanja. Zagreb 1982.

FLAKER, Aleksandar: »Konstruktivna poezija Srečka Kosovela«. Delo, 28. 7. 1983 (KL, str. 7).

GRÜBEL, Rainer: Russischer Konstruktivismus. Wiesbaden 1981.

KOS, Janko: »Avantgarda in Slovenci«. Sodobnost 8, 9 (1980).

KREČIČ, Peter: Slovenski konstruktivizem in njegovi evropski okviri. Ljubljana, Disertacija FF 1981.

PATERNU, Boris: »Slovenski modernizem«. Sodobnost 11 (1985).

PIRJEVEC, Marija: »Srečko Kosovel in slovenstvo«. Primorska srečanja 273 (2004).

WILLET, John: The New Sobriety 1917–1933. London 1978.

VREČKO, Janez: Srečko Kosovel, slovenska zgodovinska avantgarda in zenitizem. Maribor 1986.

Objavljeno
2017-09-26