Romani Chrétiena de Troyes v luči treh modernih teorij romana

  • Varja Balžalorsky
Ključne besede: teorija romana, zgodovina romana, roman, ep, srednjeveška književnost, viteški roman, Chrétien de Troyes

Povzetek

Namen razprave je na podlagi treh modernih teorij romana, v katerih se je nakopičila vednost o temeljnih elementih in razvojni zgodovini romaneskne zvrsti, preveriti romanesknost romanov Chrétiena de Troyes in na ozadju razlike, ki jih sodobne teoretične sheme rišejo med romanom in epom, osvetliti mesto srednjeveškega dvorskega romana sploh.

Literatura

Aubailly, Jean-Claude. »Le Chevalier de la Charette : un roman lourd de sens multiples«. Lancelot ou le Chevalier de la Charrette. Chrétien de Troyes. Prev. Jean-Claude Aubailly. Pariz: Flammarion, 1991. 9–48.

Acouturier, Michel. »Mikhaïl Bakhtine philosophe et théoricien du roman«. Esthétique et théorie du roman. Mikhaïl Bakhtine. Pariz: Gallimard, 1978. 9–19.

Bahtin, Mihail. Teorija romana. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Bahtin, Mihail. Problemi poetike Dostjevskog. Beograd: Nolit, 1967.

Bakhtine, Mikhaïl. Esthétique et théorie du roman. Pariz: Gallimard, 1978.

Chartier, Pierre. Introduction aux grandes théories du roman. Pariz: Dunod, 1990.

Chrétien de Troyes. Cligès. Prev. Charles Méla in Olivier Collet. Pariz: Lettres gothiques, 1994.

Chrétien de Troyes. Érec et Énide. Prev. Jean-Marie Fritz. Pariz: Lettres gothiques, 1992.

Chrétien de Troyes. Lancelot ou le Chevalier de la Charrette. Prev. Jean-Claude Aubailly. Pariz: Flammarion, 1991.

Chrétien de Troyes. Le conte du Graal. Prev. Charles Méla. Pariz: Lettres gothiques, 1990.

Chrétien de Troyes. Yvain ou le Chevalier au Lion. Prev. Philippe Walter. Pariz: Gallimard, 1994.

Frappier, Jean. Chrétien de Troyes. Pariz: Hatier, 1968.

Fritz, Jean-Marie. »Introduction à Érec et Énide«. Érec et Énide. Chrétien de Troyes. Prev. Jean-Marie Fritz. Pariz: Lettres gothiques, 1992. 5–21.

Greimas, Algidras Julien. Du sens: essais sémiotiques. Pariz: Seuil, 1970.

Kos, Janko. »Ep in roman na Slovenskem«. Slavistična revija 4 (1991): 371–389.

Kos, Janko. Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS, 1996.

Kos, Janko. Roman. Ljubljana: DZS, 1983. (Literarni leksikon 20).

Lukács, Georg. Teorija romana. Ljubljana: LUD Literatura, 2000.

Méla, Charles. »Préface à Cligès«. Cligès. Chrétien de Troyes. Prev. Charles Méla in Olivier Collet. Pariz: Lettres gothiques, 1994. 5–23.

Méla, Charles. »Préface au Conte du Graal«. Le conte du Graal. Chrétien de Troyes.Prev. Charles Méla. Pariz: Lettres gothiques, 1990. 7–22.

Pintarič, Miha. Trubadurji. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,2001.

Pirjevec, Dušan. Evropski roman. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979.

Pirjevec, Dušan. Metafizika in teorija romana. Ljubljana: Nova revija, 1992.

Pirjevec, Dušan. »Problem slovenskega romana«. Literatura 67/68 (1997): 63–75.

Skaza, Aleksander. »Mihail Mihajlovič Bahtin«. Teorija romana. Mihail Bahtin. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982. 384–419.

Todorov, Tzvetan. Poétique. Pariz: Seuil, 1968.

Virk, Tomo. »Iskanje izgubljene totalitete«. Teorija romana. Georg Lukács. Ljubljana: LUD Literatura, 2000. 119–148.

Voicu, Mihaela. Chrétien de Troyes. Aux sources du roman européen. http://www.unibuc.ro/eBooks/lls/MihaelaVoicuChretienDeTroyes/Cuprins.htm.

Walter, Philippe. »Préface à Yvain ou le Chevalier au Lion«. Yvain ou le Chevalier au Lion. Chrétien de Troyes. Prev. Philippe Walter. Pariz: Gallimard, 1994. 7–32.

Zumthor, Paul. Essai de poétique médiévale. Pariz: Seuil, 1972.

Zumthor, Paul. Langue, texte, énigme. Pariz: Seuil, 1978.

Objavljeno
2017-09-26
Rubrike
Razprave