Neogibna hibridnost: Teorija in poetičnost pri Hélène Cixous

  • Metka Zupančič
Ključne besede: Hélène Cixous, hibridnost, francoska literatura, filozofija, poetika, poetičnost

Povzetek

Teoretski in filozofski diskurz, ki želi odkrivati »resnico«, ali bolje Bit, kot je to opredelil Heidegger, se mora zaplesti s pesniškim diskurzom. Po njegovem je samo tako mogoče upati, da bi se lahko vsaj deloma približali temu, kar si besede prizadevajo izraziti in kar ostaja neizrečeno. Hélène Cixous v svojih poetičnih in skrajno inovativnih tekstih poskuša odkriti Knjigo Knjig, kjer bi besede utegnile razkriti skrivnosti bivanja in umiranja. Avtorica, rojena v arabsko-judovskem francoskem okolju kolonialne Alžirije – z nemškimi koreninami po materini strani in pozneje s svojo dovzetnostjo za anglosaksonski svet prek raziskav Joyceove literature – je bila usodno odprta za hibridnost, ki jo uteleša biološko, genealoško, jezikovno in kulturno. Kot znanstvenica in pisateljica združuje feminizem, filozofijo in psihoanalizo znotraj francoskega akademskega sistema. V svoji zgoščeni in pogostokrat hermetični naraciji, ki se giblje med filozofijo, poetično prozo in gledališčem, Hélène Cixous prek analoškega in metaforičnega mišljenja povezuje različne teoretske pristope v svojevrsten spoj metadiskurzov, ki odkrivajo pomen literature.

Literatura

Armel, Aliette. »Du mot à la vie : un dialogue entre Jacques Derrida et Hélène Cixous.« Magazine littéraire 432 (junij 2004): 22–29.

Calle-Gruber, Mireille. Du café à l’éternité. Pariz: Éditions Galilée, 2002.

Ceccatty, René de, zbral izjave. »La littérature suspend la mort.« Le Monde (16. december 2005): 12.

Cixous, Hélène. Dedans. Pariz: Grasset, 1969.

– – – (z Mireille Calle-Gruber). Hélène Cixous, Photos de racines. Pariz: Des Femmes, 1994.

– – –. La Ville parjure ou le Réveil des Érinyes. Pariz: Théâtre du Soleil, 1994.

– – –. »Le rire de la Méduse.« L’Arc 61 (1975): 39–54.

– – –. L’Amour même dans la boîte aux lettres. Pariz: Galilée, 2005.

– – –. L’Exil de James Joyce ou l’art du remplacement. Pariz: Grasset, 1968.

– – –. L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves. Pariz: Théâtre du soleil, 1987.

– – –. Osnabrück. Pariz: Les Éditions des Femmes, 1999.

– – –. Révolution pour plus d’un Faust. Pariz: Le Seuil, 1975.

– – –. Souffles. Pariz: Les Éditions des Femmes, 1975.

– – –. Tours promises. Pariz: Galilée, 2004.

Derrida, Jacques. Genèses, généalogies, genres et le génie. Pariz: Galilée, 2003.

Derrida, Jacques – Hélène Cixous. Voiles. Pariz: Les Éditions Galilée, 1998.

Heidegger, Martin. Poetry, Language, Thought. Prev. Albert Hofstadter. New York: Harper Collophon Books, 1975.

Robert, Paul. Le Petit Robert. Pariz: Société du Nouveau Littré, 1977.

Rosello, Mireille, ur. Practices of Hybridity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995. Tekst na voljo v medmrežju na naslovu: http://www.netlibrary.com/Reader/.

Objavljeno
2017-09-27