Abeceda poželenja: GLBTIQ in literarna veda

  • Andrej Zavrl
Ključne besede: literarna teorija, študije spolov, seksualnost, gejevska književnost, lezbična književnost

Povzetek

Prispevek primerjalno in kritično predstavi pomen gejevske/lezbične literarne vede ter queer teorije. Medtem ko se gejevske/lezbične literarne študije sprašujejo, kaj je gejevska/lezbična literatura oz. identiteta, in sestavljajo svoje kanone, queer teorija prevprašuje tradicionalne klasifikacije spolnih identitet in dekonstruira heteronormativnost literarnih besedil ter literarne vede.

Literatura

Apulej. Zlati osel (Metamorfoze). Prevedel in spremno besedo napisal Primož Simoniti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. (Veliki večni romani).

Barry, Peter. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester in New York: Manchester University Press, 1995.

Bertens, Hans. Literary Theory: The Basics. London in New York: Routledge, 2001.

Boccaccio, Giovanni. Dekameron. Prevedel Andrej Budal. Izbral in spremno besedo napisal Janko Kos. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. (Klasiki Kondorja 42).

Bristow, Joseph. Sexuality. London in New York: Routledge, 1997.

Butler, Judith. Težave s spolom: Feminizem in subverzija spolne identitete. Prevedla Suzana Tratnik. Ljubljana: Škuc, 2001. (Lambda 19).

Chaucer, Geoffrey. The Canterbury Tales, The Riverside Chaucer. 3. izd. Oxford: Oxford University Press, 1988.

Dollimore, Jonathan. Sex, Literature and Censorship. Cambridge: Polity, 2001.

Foucault, Michel. Zgodovina seksualnosti. 1, Volja do znanja. Prevedel Brane Mozetič. Ljubljana: Škuc, 2000. (Lambda 15).

Halperin, David M. How to Do the History of Homosexuality. Chicago in London: The University of Chicago Press, 2004.

Higgins, Patrick. A Queer Reader. London: Fourth Estate, 1993.

Hugill, Barry. »Sex and Sexuality.« The Observer, 6. avgust 1995. <http://books.guardian.co.uk/departments/generalfiction/story/0,,102097,00.html> (10.02.2007).

Lilly, Mark. Gay Men’s Literature in the Twentieth Century. New York: New York University Press, 1993.

Marlowe, Christopher. Edvard Drugi. Prevedel Srečko Fišer. Gledališki list SNG Ljubljana 84.12 (2005): 53–100.

Martin, Robert K. in George Piggford. »Introduction: Queer, Forster?« Queer Forster. Ur. Robert K. Martin in George Piggford. Chicago in London: The University of Chicago Press, 1997. 1–28.

McAlpine, Monica E. »The Pardoner’s Homosexuality and How It Matters.« PMLA 95 (1980): 8–22.

Moran, Joe. Interdisciplinarity. London in New York: Routledge, 2002.

Sedgwick, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. Berkeley in Los Angeles: University of California Press, 1990.

– – –. »Paranoid Reading and Reparative Reading, or, You’re So Paranoid, You Probably Think This Introduction Is about You.« Novel Gazing: Queer Readings in Fiction. Ur. Eve Kosofsky Sedgwick. Durham in London: Duke University Press, 1997. 1–37.

Sinfield, Alan. Cultural Politics – Queer Reading. London: Routledge, 1994.

– – –. The Wilde Century: Effeminacy, Oscar Wilde and the Queer Moment. New York: Columbia University Press, 1994.

Tóibín, Colm. Love in a Dark Time: Gay Lives from Wilde to Almodóvar. London: Picador, 2003.

Virk, Tomo. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove: Metodologija 1. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2003.

Woods, Gregory. A History of Gay Literature: The Male Tradition. New Haven in London: Yale University Press, 1998.

Woolf, Virginia. »Women Novelists.« Contemporary Writers. London: The Hogarth Press, 1965. 24–27.

Zimmerman, Bonnie. »What Has Never Been: An Overview of Lesbian Feminist Literary Criticism.« Feminist Literary Theory: A Reader. 2. izd. Ur. Mary Eagleton. Oxford: Blackwell, 1996. 18–24.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave