Sartrovo srečanje s Kitajsko: odkritje in rekonstrukcija humane paradigme v »novodobni« kitajski književnosti

  • Wu Gefei
Ključne besede: kitajska književnost, eksistencializem, filozofski vplivi, Sartre, Jean-Paul

Povzetek

Kot nova vrsta humanizma na Kitajskem je Sartrova eksistencialna filozofija skupaj z njegovimi literarnimi deli veliko prispevala k odkritju humane paradigme v t. i. novodobni (xin shiqi) kitajski književnosti (po letu 1978). Chen Rong je ena izmed pisateljic, ki se je v zgodnjih osemdesetih letih pri svojem pisanju zatekla k Sartru in tako uspešno tlakovala pot odkritju humane paradigme v sodobni kitajski književnosti. – Od srede osemdesetih let je Sartrov eksistencializem razsvetljeval in poglabljal kitajsko literarno predstavitev jaza in življenja, kar je bilo značilno predvsem za kitajsko avantgardno literarno gibanje. V romanih pisateljev in pisateljic Zhang Xinxin, Liu Suola, Xu Xing, Zong Pu, Zhang Chengzhi, Chen Cun, Deng Gang, Han Shaogong, Wang Anyi, Zheng Yi in Mo Yan je občutek izgubljenega jaza, praznine, absurda in odvečnosti postal izredno pomemben. Literarna preobrazba jaza je izrazila okrepljen vpliv Sartrove »humane paradigme« v sodobni književnosti, kar pomeni, da so se sredi in konec osemdesetih let kitajski avtorji pod vplivom Sartrove filozofije in književnosti ukvarjali z bolj poglobljenimi raziskavami jaza. – Od konca osemdesetih do srede devetdesetih let so na literarni oder stopili pisatelji t. i. novega realizma ter nove in pozne generacije. V tem obdobju se je »sartromanija« v književnosti preoblikovala v neke vrste kulturni duh. Sartrov eksistencializem se je namreč asimiliral in infiltriral v kitajsko sistematično miselnost. Zaradi časovnih razlik in razlik v družbenem okolju se pisatelji osemdesetih in devetdesetih let v svojih literarnih delih izredno razlikujejo pri interpretaciji in razlaganju Satrovih diskurzov. To pomeni, da se je humana paradigma v sodobni kitajski književnosti rekonstruirala pod Sartrovim vplivom.

Literatura

Brunel, Pierre. Trans. Ge Lei & Zhang Liankui. What Is Comparative Literature?. Beijing: Beijing University Press, 1989.

Chen, Rong. Yang Yueyue he sate zhi yanjiu (Yang Yueyue and the Study of Sartre). Beijing: Writers’ Press, 1984.

Han, Shaogong. “Wenxue de ’gen’” (“The ’Roots’ of Literature”). Writers 9 (1980): 33–38.

Huang, Weilin. “Lun wanshengdai zuojia” (“On Late Generation Writers”). Literature and Art Contentions 5 (1999): 75–81.

Hu, Qiaomu. Guanyu rendaozhuyi he yihua wenti (Some Issues about Humanism and Alienation). Shanghai: Renmin Press, 1984.

Kangkang, Zhang. “Wo zenyang xie beijiguang” (“How I Wrote North Pole Light”). Wen Hui 4 (1982): 110–12.

Lavine, Thelma Z. From Socrates to Sartre: The Philosophical Quest. New York: Bantam, 1985.

Liu, Mingjiu. “Sate de yongheng jiazhi hezai?” (“Where Does Sartre’s Everlasting Value Lie?”). Book House 2 (1998): 188–89.

Lin, Zhou. “Qingxing de wenxue meng” (“The Conscious Dream of Literature”). Hua Cheng 6 (1995): 126–31.

Mao, Chongjie. “Xin shiqi wenxue cunzaizhuyi xunji” (“The Existentialist Signs in New-Era Literature”). Existential Literature and Existence in Literature. Beijing: Social Science and Literature Press, 1997. 285–308.

Pan, Jun. Dubai yu shoushi-bai (Monologues and Gestures-White). Beijing: Culture and Art Press, 2001.

Sartre, Jean-Paul. Existentialism Is Humanism. Shanghai: Shanghai Yiwen Publishing House, 1998.

Wei, Jinsheng (ed.). Xifang xiandai renxue sichao de zhendang (The Waves of Modern Western Humanism Study). Beijing: Renmin, University of China Press, 1996.

Wu, Gefei. Sate yu zhongguo xin shiqi wenxue zhong ren de cunzai tanxun (Sartre and Human Existence Inquiry in New-Era Chinese Literature). Xuzhou: China University of Mining and Technology Press, 2004.

Wu, Xiuming. “Wenxue zhuanxing zhong de sange ’zhuyi’ jiqi jiben liubian” (“Three ’-isms’ and Their Fundamental Development and Changes in the Literary Transformation”). Journal of Hainan Teachers’ College 2 (1999): 82–87.

Xu, Xiaonan. “Wan sheng de xianshizhuyi—dongxi meiyou yuyan de shenghuo de yuyan sikao” (“The Late Born Realism: Thinking of Dong Xi’s Life Without Language from the Perspective of Language”). Chinese Modern and Contemporary Literature Study 3 (1998): 152–58.

Xu, Zhiying & Ding Fan. Zhongguo xin shiqi xiaoshuo zhuchao (Mainstreams of Neo-Era Chinese Novels). Beijing: People’s Literature Press. 2002.

Yang, Guolong. “Cunzai zhexue de qitu” (“The Divergence of Existentialist Philosophy”). Shulin 1 (1990): 15–21.

Zhao, Mei. “Bie mishi le ni ziji” (“Do Not Lose Yourself”). Free Symposium of Literature 1 (1985): 87–91.

Zhang, Qinghua. Zhongguo dangdai xianfeng wenxue sichao (The Contemporary Avant-Garde Currents in China). Nanjing: Jiangsu Literature and Art Press, 1997.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave