Recepcija drame: procesi gledanja, gledališki prostor in pojem distance

  • Mateja Pezdirc Bartol
Ključne besede: teorija drame, postmoderno gledališče, gledališke tehnike, gledalec, slovensko gledališče, Pograjc, Matjaž

Povzetek

Članek analizira vlogo gledalca v gledališki uprizoritvi. Sodobne režije, ki gledališče prepletajo z novimi mediji, zlasti filmom in videom, gledalcu ponovno zastavljajo vprašanja o načinih njegovega gledanja in mu vrnejo pravico poljubnega pripisovanja pomenov. Zgled takšnega početja je uprizoritev dramskega besedila Fragile! Tene Štivičić v režiji Matjaža Pograjca.

Literatura

Artaud, Antonin. Gledališče in njegov dvojnik. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1994. (zv. 119).

Balme, Christopher B. »Prizorišče vida: Podoba, telo in medij v sodobnem gledališču.« Maska 18.2–3 (2003): 37–41.

Batušić, Nikola. Uvod u teatrologiju. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1991.

Bauchard, Franck. »Gledališče kot aparat za gledanje.« Maska 18.2–3 (2003): 25–28.

Ben Chaim, Daphna. Distance in the Theatre: The Aesthetic of Audience Response. Ann Arbor, Michigan: UMI Research Press, 1981.

Bennet, Susan. Theatre Audiences. A Theory of Production and Reception. New York: Routledge, 2001.

Brecht, Bertolt. Umetnikova pot. Ljubljana: CZ, 1987.

Chaudhuri, Una. »The Spectator in Drama/Drama in the Spectator.« Modern Drama 17.3 (1984): 281–297.

De Marinis, Marco. »Dramaturgija gledalca.« Prisotnost, predstavljanje, teatralnost. Ur. Emil Hrvatin. Ljubljana: Maska, 1996. 189–204.

Fischer Lichte, Erika. The Show and the Gaze of Theatre: A European Perspective. Iowa City: University of Iowa Press, 1997.

Inkret, Andrej. Drama in gledališče. Ljubljana: DZS, 1986. (Literarni leksikon 29).

Kindermann, Heinz. »Pozorišna publika antike.« Scena 26.5 (1990): 4–12.

Kralj, Lado. »Drama in prostor.« Primerjalna književnost 21.2 (1998): 75–96.

– – –. Teorija drame. Ljubljana: DZS, 1998. (Literarni leksikon 44).

Lehmann, Hans Thies. Postdramsko gledališče. Ljubljana: Maska, 2003.

Lennard, John in Mary Luckhurst. The Drama Handbook. A Guide to Reading Plays. Oxford, New York: Oxford University Press, 2002.

Lukan, Blaž. »Dom v srcu.« Delo, 29. 12. 2005. 9.

– – –. »Uvod v Artauda.« Artaud, Antonin. 6–3.

Mcauley, Gay. Space in Performance: Making Meaning in the Theatre. Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 1999.

Rokem, Freddie. »Kako gledamo? Konstrukcije gledalca v sodobnem gledališču.« Maska 18.2–3 (2003): 7–10.

Szondi, Peter. Teorija sodobne drame 1880–1950. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2000. (zv. 130).

Ubersfeld, Anne. »Gledalčev užitek.« Prisotnost, predstavljanje, teatralnost. Ur. Emil Hrvatin. Ljubljana: Maska, 1996. 205–218.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave