Pesem sveta: poskus hermenevtičnega približanja Strniševi pesniški zbirki Oko

  • Andrej Božič
Ključne besede: slovenska poezija, Strniša, Gregor, literarna hermenevtika

Povzetek

Članek predstavlja poskus interpretativnega približanja pesniški zbirki Oko, ki jo je Gregor Strniša objavil leta 1974. Poskus razumevajočega pogovora s pesmijo, odgovora na vprašanje, o čem poje Strniševa pesem v zbirki in kaj jo vzgibava k njenemu petju. Strniševa pesem je pesem sveta, pesem vesolja kot naseljenega sveta. Sveta v njegovi zastrti razprtosti.

Literatura

Chevalier, Jean in Gheerbrant, Alain. Slovar simbolov: miti, sanje, liki, običaji, barve, števila. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006.

Gadamer, Hans-Georg. Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol und Fest. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1998. (Universal-Bibliothek Nr. 9844).

– – –. Izbrani spisi. Ljubljana: Nova revija, 1999. (zbirka Phainomena 11).

– – –. Resnica in metoda. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2001. (zbirka Labirinti).

– – –. Wer bin Ich und wer bist Du? Ein Kommentar zu Paul Celans Gedichtfolge ’Atemkristall’. Frankfurt ob Majni: Suhkamp, 1986.

Hribar, Tine. »Pesem, ki je ni.« Gregor Strniša. Janez Stanek [et al.]. Ljubljana: Nova revija, 1993. (zbirka Interpretacije). 71–82.

– – –. »Sodobna slovenska poezija.« Sodobna slovenska poezija. Ur. Tine Hribar. Maribor: Založba Obzorja, 1984. (Znamenja 77). 173–283.

– – –. »Transcendentalna logika očesa.« Nova revija 7.71–72 (1988): 364–392.

Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1998. (Universal-Bibiliothek Nr. 6461).

– – –. »Kritika čistega uma ¼.« Problemi 39.1–2 (2001): 3–170.

Kobe, Zdravko. »Antinomičnost pri Kantu.« Problemi 40.3–4 (2002): 145–187.

– – –. Automaton transcendentale II. Kritika čistega uma. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2001. (zbirka Analecta).

Kolšek, Peter. »Balade o svetovjih – komentar.« Balade o svetovjih. Gregor Strniša. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. (Knjižnica Kondor 250). 153–169.

Murn, Josip. Zbrano delo I. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1954. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

Pavlič, Darja. Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše. Maribor: Slavistično društvo, 2003. (Zora 22).

Poe, Edgar Allan. Krokar. Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985. (zbirka Kondor 229).

– – –. Tales, Poems, Essays. London, Glasgow: Collins, 1981.

Sedem popotovanj Sindbada pomorščaka. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991. (zbirka Odisej).

Stanek, Janez. »Na poti k etični umetnini.« Nova revija 7.71–72 (1988): 407–416.

– – –. »Pesništvo Gregorja Strniše.« Prostor in čas 6.10–12 (1974): 542–551.

Strniša, Gregor. Balade o svetovjih. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. (Knjižnica Kondor 250).

– – –. Brat Henrik. Pripovedna slušna igra. Ljubljana: Radiotelevizija Ljubljana, Uredništvo radijskih iger, 1976.

– – –. Driada. Transcendentna burka. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.

– – –. »Gregor Strniša.« Med tradicijo in modernizmom. Pričevanja o sodobni poeziji. Ur. France Pibernik. Ljubljana: Slovenska matica, 1978. 165–196.

– – –. Jajce (Slikanica o laži). Maribor: Založba Obzorja, 1975.

– – –. Jedca Mesca. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982. (zbirka Velike slikanice).

– – –. Kvadrat pa Pika. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977.

– – –. Ljudožerci (Mrtvaški ples). Maribor: Založba Obzorja, 1972.

– – –. Lučka Regrat. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. (zbirka Velike slikanice).

– – –. »Mavrična krila.« Mavrična krila. Izbor slovenskih znanstvenofantastičnih zgodb. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1978. 23–63.

– – –. »Mavrična krila. Slušna igra. Groteska.« Revija 57 1.6 (1957): 338–370.

– – –. Mirabilia. Trst: Založništvo tržaškega tiska, Koper: Lipa, 1973. (Pesniški list 15).

– – –. Mozaiki. Koper: Založba Lipa, 1959. (Sodobna slovenska poezija 6).

– – –. Odisej. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1963.

– – –. Oko (Oris transcendentalne logike). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1974.

– – –. Pesmi. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978. (Živi pesniki).

– – –. »Pesnik je podoben zidarju [Priprava razgovora in komentar Sandi Sitar].« Dnevnik 23.101 (13. 4. 1974): 9.

– – –. Potovanje z bršljanom. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. (zbirka Velike slikanice).

– – –. »Povzetek.« Rhombos. Gregor Strniša. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. 243–250.

– – –. Razbojniki z Marsa. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993. (zbirka Deteljica).

– – –. Rebrnik. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1976.

– – –. »Relativnostna pesnitev.« Rhombos. Gregor Strniša. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. 173–293.

– – –. »Rhombos. Potepuška povest ali povest o prostoru in koncu.« Rhombos. Gregor Strniša. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. 3–171.

– – –. Samorog. Maribor: Založba Obzorja, 1967.

– – –. Severnica. Maribor: Založba Obzorja, 1974.

– – –. »Spoznavati deželo in literaturo.« Nova revija 7.71–72 (1988): 353–356.

– – –. »Steklenica vode.« Mavrična krila. Izbor slovenskih znanstvenofantastičnih zgodb. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1978. 65–81.

– – –. Steklenica vode. Radijska igra. Ljubljana: Radiotelevizija Ljubljana, Uredništvo radijskih iger, 1974.

– – –. »Strniševa beseda.« Gregor Strniša. Janez Stanek [et al.]. Ljubljana: Nova revija, 1993. (zbirka Interpretacije). 100–120.

– – –. »Svet in kozmos.« Nova revija 6.58–60 (1987): 254–266.

– – –. Škarje (Zgodba o času). Maribor: Založba Obzorja, 1975.

– – –. Vesolje. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983.

– – –. Zvezde. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1965.

– – –. Žabe ali prilika o ubogem in bogatem Lazarju (Moraliteta). Maribor: Založba Obzorja, 1969.

– – –. Želod. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972.

Tennyson, Alfred, lord. Alfred, lord Tennyson. Poems Selected by Mick Imlah. London: Faber and Faber, 2004.

Truhlar, Vladimir. »Pristop k temi knjige.« Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju. Vladimir Truhlar. Ljubljana: Župnijski urad Dravlje, 1977. 5–11.

– – –. »Transcendentalnost v Očesu Gregorja Strniše.« Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju. Vladimir Truhlar. Ljubljana: Župnijski urad Dravlje, 1977. 246–252.

Žižek, Andreja. »Motiv očesa in poetika pogleda v poeziji Ivana Minattija, Jožeta Udoviča in Gregorja Strniše.« Jezik in slovstvo 47.3 (2001/02): 89–97.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave