Dekonstrukcija zgodovine in narativna identiteta

  • Beata Thomka
Ključne besede: literatura in zgodovina, zgodovinopisje, narativnost, literarna fikcija, metazgodovina, novi historicizem

Povzetek

Naracija, pojmovana kot jezikovno sporočilo, pelje k utemeljitvi novih oblik identitete. Biografski in historični momenti so lahko sestavni deli zapletene narativne strategije. Fiktivna pripoved ne prinaša realne preteklosti, temveč kvazi-preteklost. Zgodovinopisje se je oddaljilo od rekonstruirabilnosti zgodovinskih dogodkov. Dekonstrukcija zgodovine in avtobiografske imaginacije je temeljno preoblikovala odnos med avtobiografijo in romanom. Sprejemanje lastne identitete kot narativne identitete modificira dosedanje izkušnje z odnosom med faktično in fiktivno pripovedjo.

Literatura

Duby, Georges. L’Histoire continu. Pariz: Odile Jacob, 2001.

Partner, Nancy F. »Historicity in an Age of Reality-Fictions.« A New Philosophy of History. Ur. F. R. Ankersmit, H. Kellner. London: Reaktion Books, 1995. 21–39.

Ricoeur, Paul. Temps et récit. 3. Pariz: Seuil, 1985.

Ricoeur, Paul. »Histoire et rhétorique.« Diogène 168 (1994): 9–26.

Objavljeno
2017-10-04