Zgodovinska drama na Slovenskem in njena družbena vloga pod komunizmom

  • Gašper Troha
Ključne besede: literatura in ideologija, literarna sociologija, slovenska dramatika, 20. stol., zgodovinska drama, družbena vloga, komunizem

Povzetek

Članek se ukvarja z družbeno vlogo zgodovinske drame na Slovenskem med letoma 1960 in 1990. Čeprav ob zgodovinskih žanrih večinoma govorimo o tem, da so gradili nacionalne in ideološke mite, je bila zgodovinska drama v našem primeru način formuliranja družbene kritike v času bolj ali manj ostrega ideološkega nadzora s strani oblastnih struktur.

Literatura

Bibič, Polde. Izgon. Ljubljana: Nova revija, Slovenski gledališki muzej, 2003.

Hieng, Andrej. »The Return of Cortes.« On the Airwaves. Ur. Pavel Lužan in Goran Schmidt. Ljubljana: Slovene Writers’ Association and Association of the Slovene Literary Translators, 2006. 16-41.

– – –. Cortesova vrnitev. Maribor: Obzorja, 1969.

Inkret, Andrej. »Vroča pomlad 1964.« Oder 57. Ur. Žarko Petan in Tone Partljič. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1988. 139–188.

Jančar, Drago. Veliki briljantni valček. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985.

Kozak, Primož. Afera. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992.

Kralj, Vladimir. Pogledi na dramo. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1963.

Rožanc, Marjan. Vroča pomlad 1964. Topla greda. Ljubljana: Karantanija in Škuc-Forum, 1990.

Taufer, Veno. »Avantgardna in eksperimentalna gledališča.« Živo gledališče III. Ur. Dušan Tomše. Ljubljana: MGL, 1975.

Vidmar, Josip. Gledališke kritike. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1968.

Žižek, Slavoj. Jezik, ideologija, Slovenci. Ljubljana: Delavska enotnost, 1987.

Objavljeno
2017-10-04