Literatura, etika in sodobna vprašanja literarne teorije

  • Jean Bessière
Ključne besede: literarna veda, primerjalna književnost, literatura in etika, multikulturalizem, singularnost

Povzetek

Sodobna kritika, še posebno evropska, pogosto pušča vnemar razmišljanja o razmerju med literaturo in etiko. V kontekstu multikulturnega proučevanja literature pa lahko postanejo razmišljanja o tem pomembna: če si namreč vprašanje postavimo v tem kontekstu, se lahko izognemo popolnemu relativizmu in abstraktnemu univerzalizmu. Posebni pristop k vprašanju etike predpostavlja, da se ukvarjamo s tem, kako se to vprašanje kaže v različnih kulturah in literaturah, in da s singularizacijo in problematizacijo teh vprašanj ugotavljamo istovetnost literarnega dela – zato, da bi orisali tisto, čemur lahko rečemo pragmatika drugačnosti.

Literatura

Altieri, Charles. “What Differences Can Contemporary Poetry Make in Our Moral Thinking?” Renegotiating Ethics in Literature, Philosophy, and Theory. Eds. Jane Adamson, Richard Freadman, and David Parker. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 113–133.

Bessière, Jean. “Critique littéraire et philosophie morale. Pragmatique de l’altérité, statut de la littérature et typologie des approches philosophiques et morales de la littérature.” Savoirs et littérature. Literature, the Humanities and the Social Sciences. Ed. Jean Bessière. Université de la Sorbonne Nouvelle, Association internationale de Littérature comparée. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2002. 215–232.

Bouveresse, Jacques. La connaissance de l’écrivain : Sur la littérature, la vérité et la vie. Marseille: Agone, 2008.

Derrida, Jacques. Le Pardon. Paris: Descartes et Cie, 2006.

Meyer, Michel. Questionnement et historicité. Paris: Presses universitaires de France, 2000.

Nagel, Thomas. The View from Nowhere. Oxford: Oxford University Press, 1986.

Nussbaum, Martha. Poetic: Literary Imagination and Public Life. Boston: Beacon Press, 1995.

Sartre, Jean-Paul. Cahiers pour une morale. Paris: Gallimard, 1983.

Taylor, Charles. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Tematski sklop