»Nova zavezništva« v digitalni dobi: knjiga, znanost in bajt

  • Monica Spiridon
Ključne besede: literarna veda, primerjalna književnost, kulturne študije, literatura in znanost, novi mediji, komunikacijska tehnologija

Povzetek

Članek opozarja na napeto dinamiko sodobne literarne vede – »nova zavezništva«, spektakularne obrate, intenzivno menjavo modelov itd. – in v takšnih procesih razkriva simptome njene akademske neprepoznavnosti in statusne krize, ki jo je sama sprožila. Osredotoča se na dva različna vidika teh razvojnih teženj: najprej na njihov splošni mednarodni kontekst, nato pa pobliže na romunski primer. S širšega zornega kota ne moremo pustiti ob strani nenehnega prizadevanja literarnih teoretikov, da bi zabrisali meje med metaliteraturo in znanostjo, prizadevanja, ki ga spodbuja tudi tako imenovani »estetski obrat« v postmodernih znanostih. Dandanes zabrisane ločnice med različnimi vrstami intelektualnega diskurza krepijo približevanje med »trdimi« znanostmi in humanističnimi vedami in porajajo »šibke epistemologije«. V Romuniji kot ustreznem lokalnem primeru smo zdaj na spekulativni ravni priča intenzivnemu dvosmernemu prometu konceptov in metod. Znanost se je, izhajajoč iz novejših hipotez o neskončnem številu neprimerljivih paradigem znotraj nje, na hitrico uvrstila v isto kategorijo kot literarni metadiskurzi. Kar se tiče pragmatične ravni akademskih učnih načrtov, skuša romunska primerjalna književnost – v glavnem zato, da bi si zagotovila varnost na intelektualnem trgu – nenehno navezovati partnerstvo s teorijami vizualnih diskurzov, zlasti s teorijami filma in novih digitalnih medijev. Paradoksno je, da se moderne teorije filma, ki so se razvile tako, da so si sposodile pojmovno orodje pri literarni vedi, zdaj pojavljajo kot prvinski viri modelov za komparativiste na modnem področju uporabnih video-tekstualnih študij v primerjalni književnosti.

Literatura

Adair, Gilbert. The Postmodernist Always Rings Twice: Reflections on Culture in the 90s. London: Fourth Estate, 1992.

America, Mark and Lance Olsen. In Memoriam to Postmodernism. Essays on the Avant-Po. San Diego: San Diego State University Press, 1995.

Baudrillard, Jean. Simulacres et simulation. Paris: Galilee, 1985.

Bell, David. An Introduction to Cybercultures. London, New York: Routledge, 2000.

Berman, Marshall. All That’s Solid Melts into Air. The Experience of Modernity. London: Verso, 1982.

Briggs, John. Fractals. The Pattern of Chaos. New York, London, Toronto: Simon & Schuster, 1992.

Casanova, Pascale. The World Republic of Letters. Trans. M. B. de Bevoise. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.

Cabo Aseguinolaza, Fernando. “Dead, or a Picture of Good Health? Comparatism, Europe and World Literature”. Comparative Literature 58.4 (2007): 418–435.

Delany, Paul and George P. Landow. “Managing the Digital World: The Text in an Age of Electronic Reproduction”. The Digital World: Text-Based Computing in the Humanities. Eds. George P. Landow and Paul Delany. Cambridge, Mass., and London: MIT Press, 1993. 3–28.

Gibson,William. Count Zero. New York: Ace, 1986.

– – –. Mona Lisa Overdrive. New York: Bantam, 1988.

– – –. Neuromancer. New York: Ace, 1984.

Hayles, N. Katherine. How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

Kellner, Douglas. Jean Baudrillard: From Marxism to Postmodernism and Beyond. Cambridge: Polity Press, 1989.

Mandelbrot, Benoit. Fractals. Form, Chance and Dimension. San Francisco: W. H. Freeman and Comp., 1977.

Nemoianu, Virgil. A Theory of the Secondary. Literature, Progress and Reaction. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1989.

Prigogine, Ilya, and Isabelle Stengers. La nouvelle Alliance. Metamorphose de la science. Paris: Gallimard, 1979.

Ryan, Marie-Laure (ed.). Cyberspace, Textuality, Computer Technology and Literary Theory. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1999.

Toulmin, Stephen. The Return to Cosmology: Postmodern Science and the Theology of Nature. Berkeley: University of California Press, 1982.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Tematski sklop