Avtonomija umetnosti in sodobna francoska filozofija

  • Rok Benčin
Ključne besede: filozofija umetnosti, literatura in filozofija, avtonomija umetnosti, imanenca, Badiou, Alain, Rancière, Jacques

Povzetek

Članek se ukvarja z vprašanjem, kako je znotraj določenih tokov sodobne filozofije mišljeno razmerje filozofije do umetnosti, in s tem povezanimi pojmi, kot sta npr. avtonomija in imanenca. Pri tem skuša razmerje med literaturo in diskurzom o literaturi pojmovati mimo enostavne delitve na »zveste« in »prisvajajoče« diskurzivne obravnave literature.

Literatura

Badiou, Alain. L’être et l’événement. Pariz: Seuil, 1988.

Badiou, Alain. Sveti Pavel. Utemeljitev univerzalnosti. Prev. Alenka Zupančič. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1998. – (Analecta)

Badiou, Alain. Mali priročnik o inestetiki. Prev. Suzana Koncut. Ljubljana: Društvo apokalipsa, 2004. – (Aut)

Badiou, Alain. »Manifest za filozofijo«. Prev. Jelica Šumič Riha. Ali je mogoče misliti politiko? Manifest za filozofijo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. – (Prizma)

Badiou, Alain. Dvajseto stoletje. Prev. Ana Žerjav. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2005. – (Analecta)

Badiou, Alain. Pogoji. Prev. Samo Tomšič in Ana Žerjav. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. – (Philosophica)

Badiou, Alain. »Onstran formalizacije. Intervju z Alainom Badioujem«. Prev. Samo Tomšič. Problemi 44.7/8 (2006).

Milner, Jean-Claude. Jasno delo. Lacan, znanost, filozofija. Prev. Peter Klepec in Ana Žerjav. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. – (Philosophica)

Rancière, Jacques. Malaise dans l’esthétique. Pariz: Galilée, 2004.

Rancière, Jacques. The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible. Prev. Gabriel Rockhill. London, New York: Continuum, 2004.

Rancière, Jacques. Nerazumevanje. Politika in filozofija. Prev. Jelica Šumič Riha. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. – (Philosophica)

Riha, Rado. »Kritika razsodne moči kot zadnja Kantova kritika«. V: Kant, Immanuel. Kritika razsodne moči. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999. – (Philosophica)

Šumič Riha, Jelica. »Transmisija in arheologija neuspehov«. V: Milner, nav. delo.

Objavljeno
2017-10-04
Rubrike
Razprave