Ideologija, cenzura in literatura: Irak kot študija primera

  • Salah Salim Ali
Ključne besede: literatura in cenzura, iraška književnost, Irak, kulturna politika, politična zgodovina, ideologija, nacionalizem

Povzetek

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je vladajoča iraška stranka Baas začela izvajati revizionistično politiko, v okviru katere se je začelo vnovično pisanje arabske zgodovine na način, ki je ustrezal strankini ideologiji. Da bi uveljavila novo politiko, je iraška oblast uvedla koncept in nato prakso intelektualne »varnosti«, ki so jo izvajali vsi strankini organi, vladni sektorji ter izobraževalni sistem. Baasističnemu režimu je izvajanje cenzure predstavljalo učinkovito sredstvo za doseganje političnih ciljev. Prispevek obravnava cenzuro v obdobju novejše zgodovine Iraka (od britanske okupacije leta 1914 do anglo-ameriškega vdora leta 2003), pri tem pa med seboj poveže tri nekoliko nasprotujoče si konstrukte: ideologijo, cenzuro in literaturo. Izpostavljena sta cenzura, ki jo je izvajala stranka Baas, in vpliv teh ukrepov na iraško književnost. Prispevek poda tudi krajši opis drugih literarnih kategorij, ki so bile v omenjenem obdobju cenzurirane in odrinjene.

Literatura

Al-Aibi, Faisal. »Cartoon Art and Its Sarcastic Journalism.« Iraq of Tomorrow 1. januar 2007: 3–4.

Batatu, Hanna. The Old Social Classes and New Revolutionary Movements of Iraq. London: Al-Saqi Books, 2000.

Objavljeno
2017-10-04