Cenzura in dramske strategije v jugoslovanskem gledališču (1945–1991)

  • Aleksandra Jovićević
Ključne besede: literatura in cenzura, Jugoslavija, jugoslovanska dramatika, jugoslovansko gledališče, gledališka cenzura, disidentstvo

Povzetek

Referat osvetli manj znane aspekte cenzure v povojnem jugoslovanskem gledališču. V tem času institucionalna cenzura ni obstajala – kar je bilo v nekem trenutku dovoljeno, je bilo lahko že v naslednjem prepovedano. Še več, federativna ureditev države in naraščajoča tekmovalnost med partijskimi elitami posameznih republik sta onemogočili razvoj enotnih standardov kulturne politike: kar je bilo v eni republiki prepovedano, je lahko izšlo v drugi, prepovedana predstava pa je bila pogosto uprizorjena in nagrajena na festivalih na drugih koncih države. Kljub temu je imela neformalna politična cenzura velik vpliv na intelektualno in umetniško svobodo jugoslovanskih gledaliških ustvarjalcev.

Literatura

Bijela knjiga. Zagreb: CK SKH, 1984.

Brešan, Ivo. Groteskne tragedije. Zagreb: Prolog, Omladinski kulturni centar, 1979.

Đilas, Aleksa. »Dissent and Human Rights in Post-Tito Yugoslavia.« Review of the Study Centre for Yugoslav Affairs 2.5 (1983): 497–512.

Goati, Vladimir. Politička anatomija jugoslovenskog društva. Zagreb: Naprijed, 1989.

Hristić, Jovan. Četiri apokrifa. Novi Sad: Matica Srpska, 1970.

Jovanović, Dušan. Predstave ne bo. Perspektive 28/29 (1962/63).

– – –. Norci. Problemi 63/64 (1968).

– – –. Oslobođenje Skopja i druge drame. Zagreb: Globus, 1981.

– – –. Karamazovi. Beograd: Nezavisna izdanja Mašić, 1984.

Klaić, Dragan. »Obsessed with Politics: Currents in Yugoslav Drama.« Scena (English issue) 9 (1986): 7–19.

– – –. «Utopia and Terror in the Plays of Dušan Jovanović.« Scena (English issue) 12 (1989): 130–137.

Klaić, Dragan, in Ognjenka Milićević, ur. Alternativno pozorište u Jugoslaviji. Novi Sad: Sterijino pozorje, 1982.

Lopušina Marko. Crna knjiga: Cenzura u Jugoslaviji, 1945–1991. Beograd: Fokus, 1992.

Matvejević, Predrag. Jugoslovenstvo danas. Beograd: BIGZ, 1984.

Miočinović, Mirjana. Eseji o drami (Essays on Dramas). Beograd: Vuk Karadžić, 1975. 95–123.

– – –. »Komički žanr Aleksandra Popovića.« Pozorište i giljotina. Sarajevo: Svjetlost, 1990. 227–250.

Selenić, Slobodan. Antologija savremene srpske drame. Beograd: SKZ, 1977.

Stamenković, Vladimir. Pozorište u dramatizovanom društvu. Beograd: Prosveta, 1987.

Šnajder, Slobodan. »The Croatian Faust.« An Anthology of Works by Twentieth-Century Yugoslav Playwrights. Ur. Petar Marjanović. Scena (English issue) 8 (1985): 193–227.

Objavljeno
2017-10-04