Slačenje literarne zgodovine: cenzura istospolne želje

  • Andrej Zavrl
Ključne besede: literatura in cenzura, homoseksualnost, gejevska književnost, lezbična književnost, slovenska literarna kritika

Povzetek

Področje, za katero se zdi, da ga cenzura vse do danes izrazito vztrajno nadzira, je polje seksualne nenormativnosti. Jasen izraz še zmeraj prisotne neizrekljivosti istospolne želje – kot primera take nenormativnosti – so tudi različni načini cenzuriranja literature s tovrstno vsebino.

Literatura

Bercko, Zvezdana. »Preberite, preden se zgražate.« Večer, 4. marec 2006, str. 13.

Cady, Joseph. »Censorship.« The Gay and Lesbian Literary Heritage: A Reader’s Companion to the Writers and Their Works, from Antiquity to the Present. Ur. Claude J. Summers. New York: Henry Holt & Co., 1995. 151–56.

Ciglenečki, Jelka. »Suzana Tratnik, Na svojem dvoriščuSodobnost 68.12 (december 2004): 1539–40.

Corvino, John. »What’s Morally Wrong with Homosexuality?« http://www.youtube.com/watch?v=OPzso1OOTPM (10. avgust 2007).

Čater, Dušan. Oscar Wilde. Ljubljana: Karantanija, 1995.

Črnigoj, Uroš. »Suzana Tratnik, VzporedniceSodobnost 71.4 (april 2007): 509–12.

Dollimore, Jonathan. Sex, Literature and Censorship. Cambridge: Polity, 2001.

Hrastar, Mateja. »David Lewitt /sic/, Družinski plesMladina 2, 13. januar 2007, str. 66.

– – –. »David Sedaris, Nekega dne jaz govoriti lepoMladina 30, 28. julij 2007, str. 66.

Kaczorowski, Craig. »Censorship in the Arts.« The Queer Encyclopedia of the Visual Arts. Ur. Claude J. Summers. San Francisco: Cleis Press, 2004. 76–79.

Kos, Janko. »Lirika Shakespearovih sonetov.« Shakespeare pri Slovencih. Ur. France Koblar. Ljubljana: Slovenska matica, 1965. 77–120.

Leavitt, David. »Introduction.« The Penguin Book of Gay Short Stories. Ur. David Leavitt in Mark Mitchell. Harmondsworth: Penguin, 1994. xv–xxviii.

Menart, Janez. »Spremna beseda.« Shakespeare, William. Soneti. Prevedel Janez Menart. Ljubljana: Slovenska matica, 1965. vi–xv.

Mozetič, Uroš. »W. H. Auden: Poezija ne sproži ničesar.« Auden, Wystan Hugh. Wystan Hugh Auden. Izbral, prevedel in spremno besedo napisal Uroš Mozetič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. (Lirika 81). 91–110.

– – –. »Walt Whitman – enfant terrible in prerok nove Amerike.« Whitman, Walt. Walt Whitman. Izbral, prevedel in spremno besedo napisal Uroš Mozetič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. (Lirika 64). 107–30.

– – –. »Življenje in delo W. H. Audna.« Auden, Wystan Hugh. Wystan Hugh Auden. Izbral, prevedel in spremno besedo napisal Uroš Mozetič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. (Lirika 81). 117–20.

My Dear Boy: Gay Love Letters Through the Centuries. Ur. Rictor Norton. San Francisco: Leyland Publications, 1998.

Potocco, Marcello. »Spolzke meje.« Večer, 16. april 2007. http://www.vecer.si/clanek2007041605194981 (21. avgust 2007).

Prono, Luca. »Clause (or Section) 28.« glbtq: An Encyclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, and Queer Culture. Ur. Claude J. Summers. www.glbtq.com/social-sciences/clause_28.html (20. avgust 2007).

Putrle Srdić, Jana. »Vsi enaki, vsi enakopravni?« Literatura 190 (2007): 1–4.

Robb, Graham. Strangers: Homosexual Love in the 19th Century. London: Picador, 2003.

Sedgwick, Eve Kosofsky. Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. New York: Columbia University Press, 1985.

– – –. Epistemology of the Closet. Berkeley & New York: University of California Press, 1990.

Sinfield, Alan. Cultural Politics – Queer Reading. London: Routledge, 1994.

– – –. Gay and After. London: Serpentine’s Press, 1998.

Smith, Rupert. »More Tales of the City.« Gay Times 346 (julij 2007): 57–58.

Tóibín, Colm. Love in a Dark Time: Gay Lives from Wilde to Almodóvar. London: Picador, 2003.

Warner, Michael. »Boys and the Banned.« ArtForum, april 2002. http://findarticles.com/p/articles/mi_m0268/is_8_40/ai_85459227 (12. avgust 2007).

Weir, John. »10 Most Hated Books – Gay and Lesbian Literature Censorship.« The Advocate, 24. junij, 1997. http://findarticles.com/p/articles/mi_m1589/is_n736/ai_20139053 (30. julij 2007).

Woods, Gregory. A History of Gay Literature: The Male Tradition. New Haven & London: Yale University Press, 1998.

Zavrl, Andrej. »Heteroseksualcem vstop prepovedan.« Narobe 1 (april 2007): 21. Dostopno tudi na: http://www.narobe.si/stevilka-1/heteroseksualcem-vstop-prepovedan.html.

– – –. »Ljudje so sami sebi največja kazen /Intervju s Suzano Tratnik/.« Narobe 1 (april 2007): 9–11. Dostopno tudi na: http://www.narobe.si/stevilka-1/intervju-s-suzanotratnik.html.

Objavljeno
2017-10-04